Marcus Thrane var en stor revolusjonær

14. oktober er det 200 år siden Marcus Thrane ble født. Dagen innledes med kransenedlegging ved gravsteinen til Marcus og Josephine Thrane på Vår Frelsers gravlund i Oslo ved ordfører i Oslo Marianne Borgen, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og LOs leder Hans Christian Gabrielsen.

Men det er viktig å merke seg at selv om Marcus Thrane arbeidet for svært viktige reformer, var han samtidig en revolusjonær internasjonalist. Dagens sosialdemokrater bygger ikke videre på tradisjonen fra Thranebevegelsen. De er hva Thrane med forakt kalte «moderate eller maadeholdne». Fortsett å lese Marcus Thrane var en stor revolusjonær

Norske Skog: Absurd teater i flere akter

I disse dager blir skjebnen til den kriserammede papirprodusenten Norske Skog avgjort i forhandlingene mellom aksjeeierne og kreditorene, det vil si forskjellige typer investeringsfond som har spekulert i at selskap ikke kan betale gjelda si.

Gribbefondene slåss seg imellom om deling av bytte. Det er ikke noe vakkert syn.

Før valget gikk politikere fra Rødt til Høyre ut med ønsker om at staten skulle sikre arbeidsplassene. Og den norske staten er involvert, men på gribbenes side. Oljefondet har investeringer i milliarder i flere av disse fondene som Blackstone, BlackRock og SampoFortsett å lese Norske Skog: Absurd teater i flere akter

Gambling i Start

Treneren av Start, Steinar Pedersen, er sagt opp, tydeligvis etter ønske fra de nye «lokale» eierne fra Gaming Innovation Group med base i skatteparadiset Malta.

Fædrelandsvennens leder 2/10 skriver at de nye eierne er hentet fra «gambling- industrien.» Dette er nytale. Industri er masseproduksjon av varer; det eneste spillbransjen driver med er masseproduksjon av gjeldsofre.  Fortsett å lese Gambling i Start

Hvem vil kjøpe bruktbil av Espen Barth Eide?

    På Andøya gikk det i alle fall dårlig med bruktbilsalget.

Barth Eide prøvde rett før stortingsvalget å framstille det som om Arbeiderpartiet kunne snu når det gjaldt nedleggelsen av flybasen på Andøya som de hadde stemt for i Stortinget.  I valget på Andøya fikk partiet hans 7,5%, ned fra 34,8% fra forrige valg.

Det er nok bare i Klassekampens redaksjon han har håp om napp. I et stort oppslag uten motforestillinger  25/9 varsler Barth Eide om Arbeiderpartiets linjeskifte i utenrikspolitikken.  Hvem kan tror på denne mannen etter å ha studert hans rolle i forbindelse med krigene i Afghanistan og Syria?

Fortsett å lese Hvem vil kjøpe bruktbil av Espen Barth Eide?

– Et barn som dør av sult, er et myrdet barn

Christian Krohg: Kampen for tilværelsen (1889) 

Kronikk i Fædrelandsvennen 23/10, noe bearbeidet.

En ny FN rapport registrerer at 815 millioner mennesker var kronisk underernært i 2016 mot 777 millioner året før. Av disse bor 489 millioner, 60 prosent, i land som er ramma av krig eller borgerkrig.

Rapportens forord sier at ikke bare har antall konflikter steget dramatisk i løpet av det siste tiåret, de har også «blitt mer komplekse og ugjennomtrengelige av natur.» Ekstreme klimahendelser har ført til kraftige økninger i matusikkerhet i Afrika sør for Sahara, samt Sørvest-Asia og Sørøst-Asia.

Likevel er det grunn til å stille flere spørsmål til rapporten. Er krig og naturkatastrofer  de grunnleggende årsakene til under- og feilernæring i verden? Og hvor pålitelige er tallene? Fortsett å lese – Et barn som dør av sult, er et myrdet barn

Økt motstand mot glyfosat

Glyfosat er det aktive kjemiske stoffet i Monsantos varemerke Roundup som er verdens mest solgte ugressmiddel.

FNs helseorganisasjon WHO kategorisert i 2015 glyfosat som «sannsynlig kreftfremkallende».   California satte i juli i år glyfosat på en liste over kreftfremkallende stoffer.

Det er økende motstand mot glyfosat over hele verden, men i Norge opptrer Mattilsynet som et avskrivningsbyrå av Monsantos lobbyavdeling. Fortsett å lese Økt motstand mot glyfosat

Nye milliardutbetalinger til spekulantene i Norske Skog

Som forventa tar nå  kreditorene formelt  over kontrollen over den kriserammede Norske Skog og selskapets sju papirfabrikker. Det dreier seg om investeringsselskapene Blackstone og dets datterselskapet Cyrus Capital samt Oceanwood Capital, Santos Capital og Blue Bay Capital.

Investor Christen Sveaas kom inn som storaksjonær og styreleder for noen uker siden. Men aksjeeierne er spilt helt ut over sidelinja og sitter igjen med verdiløse aksjer.

Bare fire måneder etter at Sven Ombudstvedt plutselig trakk seg som konsernsjef etter å ha solgt ut alle sine aksjer, er  han tilbake som representant for kreditorene. Han har fortsatt etterlønn fra selskapet.
Fortsett å lese Nye milliardutbetalinger til spekulantene i Norske Skog

Ikke bare ulven som truer norsk sau

Steigarsau er kritisk trua.  foto: Anna Rehnberg / NIBIO bildearkiv

Globalisering truer mange norske husdyrarter. Aftenposten Viten har publisert en artikkel under tittelen «28 av 38 norske husdyrraser er truet». Blant disse er telemarkfe, fjordhest, kystgeit og steigarsau.

Rasene forsvinner på grunn av ensretting av internasjonal husdyravl og stor internasjonal handel med husdyrgenetikk som f.eks. frossen sæd. Fortsett å lese Ikke bare ulven som truer norsk sau