Sviktende miljøargumenter for storkommune


NRK har laget en reportasje der det kommer fram at Kristiansand er den kommunen i Norge som har bygd ned mest natur i perioden 2017 til 2022. De har bygget ned nesten 4 kvadratkilometer natur som er en størrelse på rundt 560 fotballbaner. Kommunen er også nummer én i totalt nedbygd  “spesielt verdifull natur» med 1,7 kvadratkilometer.

I reportasjen uttaler Peder Johan Pedersen seg som leder for Naturvernforbundet i Agder, og han advarer med rette mot en utvikling med å bygge ned naturen bit for bit. Men rett forut for folkeavstemningen om storkommunens framtid, skriver Pedersen som privatperson i et innlegg:

«Jeg er sikker på at vi er tjent med en større kommune, større og bedre fagligmiljøer, særlig på miljøområdet, samt flere politikere som er opptatt av naturtap og vern.»

Det kommer fram i NRKs reportasje at Kristiansand har planlagt 2,15 kvadratkilometer med nye områder til utbyggingsformål, i forslaget til arealplan 2024–2035.

Kasper Bekkeli Espeland, som representerer Rødt i formannskapet og kommunestyret i Kristiansand, kastet seg på og støttet Pedersen i et innlegg under overskriften «Endelig folkeavstemning, nei til reversering».

Han skriver dette i innlegget som publiseres noen dager etter Pedersens innlegg:

«Pedersen er en mann med lang erfaring både innenfor politikk og naturvern, og hans konklusjon om at miljøområdet er bedre tjent med en storkommune, bør lyttes til av alle som er opptatt av naturvern.»

Det er mulig at Pedersens og Espelands innlegg fikk en del naturvernere i Søgne til å stemme for å beholde storkommunen. Vi ser i ettertid at deres argumenter bygger på sviktende grunnlag. Det var bare løse påstander.

Innlegget er også publisert i Fædrelandsvennen.

Svar fra Peder Johan Pedersen kan du lese her. 

Bildet viser utbyggingsområdet med tanke på utvidelse av datalager og evt. batterifabrikk på Støleheia i Kristiansand. foto: Øyvind Andresen

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.