Skandalen om de nasjonale prøvene

Politikere, kommuner og skoleledere legger avgjørende vekt på resultatene fra de nasjonale prøvene som hvert år blir gjennomført for 5., 8. og 9. trinn. Prøvene er obligatoriske og kartlegger de grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og engelsk.

Norsk skoleutvikling nasjonalt og lokalt skjer i avgjørende grad ut fra dataene fra disse prøvene. Det er derfor en skandale når Utdanningsdirektoratet (Udir.) nå innrømmer at det siden 2014 har vært regnefeil når resultatene fra det ene året til det andre skal sammenliknes.

Det var tre forskere ved Frisch-senteret som i høst avslørte denne feilen. Da forskerne tok kontakt med det amerikanske datafirmaet som ble brukt av Udir., fikk de vite følgende om vedkommende som stod for oppdateringene : «The guy left in 2011».

Aftenposten avslørte fadesen i en artikkel 6/9-23 der de viser at Udir. ikke hadde fanget opp at norske elever har blitt betydelig dårligere i lesing og regning siden 2014, men blitt flinkere i engelsk.  De skriver: «De brukte et utdatert dataprogram. Derfor så ikke myndighetene det store fallet i den norske skolen.»

Avdelingsdirektør i Udir, Frode Nyhamm, karakteriserte i et svarinnlegg Aftenpostens artikkel for spekulativ og skreiv følgende: «Saken inneholder flere feil og bygger på en artikkel fra Frischsenteret som hverken er fagfellevurdert eller publisert». Han skreiv at det dreide seg om ulike regnemetoder.

Men nå har pipa fått en annen lyd. Udir. innrømmer nå feilen. Den nye lederen for Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, reagerer slik:  «Det høres nesten ut som en vits, men er dessverre en pinlig sannhet. Dette er bare ett av mange eksempler som viser hvor problematisk det er å legge stor vekt på nasjonale prøver som styringsinformasjon».

Det har lenge vært stor motstand mot nasjonale prøver som er gjennomført som en del av styringsmetoden New Public Management. Men mye ved norsk skole kan ikke måles etter statistikk som trivsel og det psykososiale miljøet.

Vi kan inntil videre ikke stole på tallene som er lagt fram fra Udir. om resultatene fra de nasjonale prøvene, uansett om vi synes disse prøvene er relevante eller bør fjernes.

Foto: Matematikksentret.

Les også mitt innlegg i Fædrelandsvennen 13/1 2024:

Nasjonale prøver viser ingenting om utviklingen av Søgne-skolene

 

Oljefondet: Europas største investor på den okkuperte Vestbredden

Ifølge en ny rapport er Oljefondet Europas største investor i selskaper som opererer på den okkuperte Vestbredden. Samtidig melder UNICEF at det aldri har vært drept flere barn på Vestbredden enn i de siste ukene.

Opplysningene om Oljefondet kommer fram i den ferske rapporten Don’t buy into the occupation. Det er 25 organisasjoner som står bak rapporten, blant annet LO, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp.

Oljefondet har investert 13,6 milliarder dollar i nær 50 selskaper som profiterer på okkupasjonen. En stor del av disse investeringene, rundt fem milliarder dollar, er i fem israelske banker som står for direkte finansiering av de ulovlige bosettingene. Til sammen viser rapporten at 776 europeiske finansinstitusjoner står for milliarder i lån og investeringer i selskap som knyttes til folkerettsbrudd i Palestina.

Storebrand er også på lista –  på 30. plass. DNB er den eneste norske banken som er med på lista over långivere til selskaper med tilknytning til bosetningene. Det er verd å merke seg at AKO Capital er også på lista med 569 millioner dollar i investeringer. Dette britiske hedgefondet ble i 2005 etablert av nåværende oljefondsjef Nicolai Tangen.

I tillegg har Oljefondet investeringer på 45,6 milliarder kroner i internasjonal våpenindustri, ifølge Palestinakomiteen. Fondet har også aksjeposter verdt 7,8 milliarder kroner i våpenindustri som samarbeider med israelske våpenprodusenter, hevder organisasjonen.

Det er uholdbart at Oljefondet tjener penger på den pågående okkupasjonen og  folkemordet som Israel utfører i Palestina. I forbindelse med Russlands brutale angrep på Ukraina i februar 2022, instruerte finansminister Trygve Slagsvold Vedum Oljefondet om å fryse ned alle investeringer i Russland med tanke på nedsalg. Det burde være en selvfølge at det samme skjer nå overfor Israel.

———————————————————————————————

Bli med på Fagforbundets og Norsk Folkehjelps kampanje mot Oljefondets investeringer på Vestbredden.

I israelske Azrieli, som eier datalagringsselskapet Green Mountain, har Oljefondet investert ca. 200 millioner kroner. Les mer om det her:

Green Mountains israelske eiere støtter krig og okkupasjon

Søgne legesenter og Fleksnes

I forbindelse med den kommende folkeavstemningen om eventuell oppdeling av Kristiansand kommune har leder for Søgne Legesenter Frode Lohne gått ut med en oppsiktsvekkende beskjed i avisen KRS:

«Hovedpoenget er at om man stemmer imot en oppdeling av kommunen, så fortsetter vi som før. Blir det oppsplitting, så må vi ta grep der vi må se oss nødt til å flytte til Kristiansand».

Lohne  skal visstnok ha alle 12 legene på sentret bak seg. Lohne truer altså med å nedlegge Søgne Legesenter om pasientene deres stemmer mot legenes ønsker! Som fornøyde brukere av tjeneste til legesentret i alle år er vi mildt sagt rystet over dette politiske utspillet fra legene som minner om en rein utpressing.

Vi vet ikke om vi skal gråte eller le, men foretrekker å se det absurde i situasjonen. Våre assosiasjoner går til den berømte tannlegesketsjen der Rolf Wesenlund spiller tannlege og Harald Heide-Steen spiller pasient. Det oppstår en diskusjon, der tannlegen truer med rotfylling uten bedøvelse om pasienten i tannlegestolen ikke sier seg enig.

Sketsjen ligger åpen på YouTube, så du kan tenke deg dr. Lohne i tannlegefrakken.

Søgne 14/12 2023

Øyvind Andresen og Ingjerd Skagestad

Musks klassekamp mot svenske verkstedarbeidere

Svenske bilarbeidere har gått til kamp for retten til fagorganisering og tariffavtaler i kamp mot bilgiganten Tesla og dets eier Elon Musk, verdens nest rikeste mann.

På de svenske Tesla-verkstedene har 130 arbeiderne gått til streik for å få tariffavtale eller «kollektivavtal» som det heter på svensk. Streiken har vart over en måned nå, og det er ikke alle på verkstedene som streiker. De streikende blir utsatt for et hardt press. Elon Musk, eieren av Tesla, har sendt ordre om at ingen avtale skal undertegnes. Begrunnelsen har vært at det ikke er noen tariffavtale på noen Tesla-verksteder noe sted i verden! Fortsett å lese Musks klassekamp mot svenske verkstedarbeidere

Forby derivater!

I Dagens Næringsliv 6/10-23 kommer det fram at Sindre Finnes tok over 1000 “svært risikable veddemål» under Solbergs regjeringsperiode. DN skriver: «Over 1000 ganger handlet Finnes i derivater, ifølge listen over handlene mellom 2013 og 2021.»

I forbindelse med koronainnstramningene i september 2020 lastet Finnes opp et derivat med navn «Bear OBX X10 ND1». Han spekulerte på at børsen skulle falle, og DN har beregnet at han brukte 140 000 på dette kjøpet. Altså: Mens alle skulle delta i en dugnad for å unngå smitte, ville gemalen til statsministeren profitere på krisa!

Dette er bare et eksempel blant mange på Finnes spekulative aksje- og derivathandel på tidspunkter der regjeringa fatter vedtak som får innvirkning på aksjekursene. Solberg påstår hun var «uforskyldt inhabil», og Finnes sier han ikke dreiv med innsidehandel. Enhver får tro hva man vil om det.

Derivater er verdipapirer som i stor grad er avhengig av verdier i andre verdipapirer og er finansielle instrumenter som brukes til spekulasjon i stor skala fordi de kan settes sammen til stadig mer kompliserte og luftige konstruksjoner. Sikkerheten for disse investeringene blir deretter. Derivater bygger på veddemål om framtidig kursutvikling på valuta, råstoffer, aksjer, strøm osv. Storinvestor Warren Buffett har kalt derivater for «økonomiens masseødeleggelsesvåpen».

Verdens derivatmarked er kanskje 20 – 25 ganger større enn verdens brutto nasjonalprodukt –  et korthus som raskt kan falle sammen og lamme hele det internasjonale bank- og finanssystemet.

Det er finanssektoren som styrer verden, og det er finanskapitalen som har utviklet slike finurlige finansielle instrumenter som skatteparadis, hedgefond, derivater i alle former osv. Det burde etter at ekteparet Finnes/Solberg-saken er rulla ut i alle kanaler, være et krav om at finanssektoren må reguleres mye hardere. Et første skritt må være at partier som Rødt og SV krever at derivater bør forbys.

Støre lover bort store deler av norsk kraft til EU

I mai 2022 bestemte Regjeringen seg for å satse på en omfattende utbygging av havvind i norsk farvann. Det skal utdeles områder for 30 GW havvind innen 2040. Det tilsvarer 1500 vindmøller, og vil produsere like mye kraft som det ellers produseres i Norge.

Det oppsiktsvekkende er at noen dager etter at dette ble kunngjort, sendte statsminister Jonas Gahr Støre et brev til leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leien der han lover at en betydelig del («significant portion») av denne havvindproduksjonen skal eksporteres til EU.

Jeg tviler på om dette er behandlet i Regjeringen – i alle fall ikke i Stortinget.

Brevet er datert 20. mai 2022 og er påført med håndskrift av Støre: «Dear Ursula» og «with warm regards!». Jeg veit ikke hvor vanlig det er å påføre personlige hilsener med håndskrift på denne måten, men brevet er knapt  omtalt i de større mediene i Norge.

Se  også https://www.dagbladet.no/nyheter/store-i-brev-til-eu-lover-bort-strommen/79373183

«Nå er jeg blitt Døden, ødelegger av verdener»

«Oppenheimer» er en film du aldri glemmer. Den handler om «Atombombens far», Robert Oppenheimer og hans moralske kvaler ved å ha skjenket verden et masseutryddelsesvåpen. Han oppsummerer det slik med et sitat fra hinduistiske Bhagavadgita: «Nå er jeg blitt Døden, ødelegger av verdener».

Det er en film på mange plan som ikke minst gir en nødvendig historieleksjon til et stort publikum. Men filmen handler mer om framtida enn om fortida. Det dreier seg om menneskenes eksistens på denne jorda. Den setter alle andre spørsmål i skyggen.

Jeg tenker at filmen ikke minst må bli en inspirasjon til å bygge opp en fredsbevegelse for å unngå at Ukraina-krigen utvikler seg til atomkrig. En betingelse for at en slik bevegelse skal lykkes, må være at den retter seg mot «Masters of War» på begge sider: mot den russiske okkupasjon, men også mot NATOs og USAs våpenkappløp.

Foto: Albert Einstein and Robert Oppenheimer in a posed photograph at the Institute for Advanced Study.   ca. 1950 Wikimedia Commons

Kristiansand SV svikter sosialismen  – og eget program

Kristiansand SV går imot at folk i Søgne og Songdalen skal kunne uttrykke sin mening i en folkeavstemning om framtida til sine tidligere kommuner.  SV lokalt går også sterkt imot en lovendring som åpner for at slike folkeavstemminger skal kunne holdes. Dette har ingenting med sosialisme og demokrati å gjøre. Det er høyrepolitikk. I denne saken motarbeider Kristiansand SV  regjeringen som skal ha ros for å ville lytte til lokaldemokratiet og ville la folk lokalt uttrykke sin mening.

Ut fra en sosialistisk utgangspunkt er Kristiansand SVs politikk helt ubegripelig. Et sosialistisk samfunn er avhengig av kort vei mellom folkevalgte og velgerne, men dette fraviker Kristiansand SV. De vender ryggen til en brei folkelig bevegelse i Søgne og Songdalen og vil frarøve folk mulighet til å ytre seg om sin framtid. Fortsett å lese Kristiansand SV svikter sosialismen  – og eget program

Google med enormt datasenter i Skien – med støtte av alle partier

Oversikt over anlegget på Glomstul i Skien. Illustrasjon: Strømselskapet Lede

Et enstemmig bystyre i Skien valgte å godkjenne salg av en stor tomt til Google nord for byen. Google kjøpte tomta på nær 2000 mål av skogeier Leopold Løvenskiold. Det holder nå på å rasere et stort område på Glomstul  for å tilrettelegg for et datasenter. Men Google har ikke bestemt seg for å bygge senteret, men skog er hugget ned og natur rasert.

Datasenteret skal bli en av verdens største og vil forbruke mer enn sju ganger Skiens forbruk. NRK skriver at datasenteret kan føre til  dobling av strømprisene i Sør-Norge.

Rune Mathiesen fra Rødt er også blant politikerne som stemte ja i 2020. Han angrer ikke. De 30% av byens innbyggere som er imot prosjektet, har ingen talsperson i bystyret.

Når folk som kaller seg sosialister, legger til rette for en av verdens største multinasjonale konserner, må man bare gni seg i øyene. Google har vært pioner for innføringa av overvåkingskapitalismen i verden. De betaler nesten ikke skatt globalt. Et datalager gir nesten ikke arbeidsplasser.

Les også:

Overvåkingskapitalismens tidsalder

 

Banker i USA med mislykket redningsaksjon av konkurrent

Overskrift i nettstedet Wall Street on Parade: “Banker som stilte opp med 30 milliarder dollar for å “redde” First Republic kan ha prøvd å redde sin egen eksponering mot 247 billioner dollar i derivater.”

Som jeg har skrevet om tidligere på denne bloggen, gikk 11 større amerikanske banker 16. mars inn med 30 milliarder dollar i uforsikrede innskudd for å redde den kriserammede First Republic Bank som likevel fortsetter mot stupet. Denne banken har på ett år tapt 97% av sin markedsverdi. Det er kundeflukt, og aksjekursen fortsetter å stupe. Sannsynligvis vil myndighetene ta over banken som er på størrelse med DnB.

Men hvorfor gikk de 11 bankene inn i en slik redningsaksjon for å redde en konkurrent? De amerikanske bankene ikke er kjent for å drive veldedighet. Det er for å redde sitt eget skinn. De er livredde for at den pågående krisa vil trekke hele økonomien ned i et dragsug. De er livredde for at krisa vil utvikle seg i derivatmarkedet. (Om derivater – se ramme under) .

Men hvordan er tilstanden blant de 11 bankene som deltok i den mislykkede redningsaksjonen? Fortsett å lese Banker i USA med mislykket redningsaksjon av konkurrent