Fædrelandsvennens nyliberale havari

I 2000 bestemte flertallet av politikerne i kommunestyret i Kristiansand at de skulle selge mesteparten av sine aksjer i Agder Energi til Statkraft. På dette har kommunen tapt 400 000 hver dag. Ikke særlig framsynt politikk. I år vil Agder Energis overskudd være rekordhøyt, og Kristiansand kommune vil nok en gang gå glipp av millioner rett inn i kommunekassa.

Salget hadde støtte fra Arbeiderpartiet, Høyre og  Fremskrittspartiet. Og monopolavisa Fædrelandsvennen som  skreiv på lederplass 8. mars 2010 under overskriften «AE – salget var riktig» følgende:

«Det er ikke lenger en naturlig oppgave for kommuner å eie kraftverk. Det var det en gang, og vi er stor takk skyldig overfor framsynte politikere og byråkrater som brakte velstands – og industriutvikling et langt skritt videre ved å temme vannkraften. Men den epoken i vår historie er over. Dammene og turbinene ligger der, uavhengig av eierskap».

Lederskribenten åpner her for at eierskapet til fossekrafta ikke nødvendigvis må være offentlig. Og det er helt i takt med nyliberal ideologi å la private investorer forsyne seg av fellesskapets eiendom.

Hadde vi fulgt rådet fra Fædrelandsvennen, hadde mye av de høye strømprisene i dag  skapt superprofitter, ikke bare for offentlig eide kraftselskap, men også gått rett inn i lommene på norske og utenlandske kapitalister.

Lederen er ikke signert, men redaktør på det tidspunktet var Hans-Christian Vadseth; i dag kjent som stor aksjeeier og partner i det omstridte  PR-byrået First House.

Vi får håpe at hans historiske epoke er en saga blott.

Nicaragua er ingen sosialistisk stat

Innlegg i Friheten 22/7 2021

I Friheten nr. 14 2021 skriver Olav H Aarrestad en artikkel under overskriften «Marxismen og kapitalismen i dag». Der prøver han å gi en oversikt over hvordan det står med kommunismen i hele verden på noen linjer. Han innleder avnittet slik: «Korleis er så stoda for sosialismen og meir menneskeleg samfunn utanfor Europa og USA? ».

Fra Asia trekker han blant annet fram Nord – Korea som et eksempel på et sosialistisk styresett. Jeg tror at hvis sosialister vil bruke Nord – Korea som et eksempel på «et meir menneskeleg samfunn», så vil de få problemer med å få forståelse blant norske arbeidere.

Fra Latin – Amerika skriver han at «Venezuela og Nicaragua har sosialistiske regjeringer». Han vil få problemer med å begrunne dette. Jeg skal kort ta for meg situasjonen i Nicaragua:  Fortsett å lese Nicaragua er ingen sosialistisk stat

Sara Omar og Bjørnsonprisen

I år vant den kurdisk-danske forfatteren Sara Omar Bjørnsonprisen for sitt forfatterskap som er et modig oppgjør med kvinneundertrykking og æresdrap slik hun kjenner fra sitt barndomsmiljø og innvandrermiljøer i Danmark. Det var en så blodig utlevering av kvinnemishandlinga i deler av den muslimske verden at Omar måtte settes under politivern. Hun lever fremdeles på hemmelig adresse, for hevngjerrige menn kjenner ingen grenser.

Juryen skriver om henne i forbindelse med prisutdelinga:

«Hun leverer ikke en entydig fordømmelse av islam som en brutal religion i seg selv, men åpner i sine tekster for å diskutere enkeltmenneskers og patriarkalske kulturers misbruk og mistolkning.»

Hun fikk dødstrusler fra islamister to dager før hun fikk prisen. Hun er etter min mening en frihetshelt, men fra den såkalte «venstresida» er det knapt noen som skriver om henne eller hyller hennes modige kamp. Klassekampen har knapt nevnt prisen. Vi er alle Sara!

Les også:

https://andresensblogg.no/venstresida-svikter-frigjoringskampen-i-islam/

https://andresensblogg.no/den-arabiske-verden-er-gjennomsyra-av-kvinnehat/

https://andresensblogg.no/misforstatt-toleranse/

Tangen må betale 335 millioner til britiske skattemyndigheter etter forlik

Illustrasjon: T. Vestaas  Også publisert i Argument Agder

Nicolai Tangen bygde opp sin milliardformue ved å operere i en rekke skatteparadis. Dette var utgangspunktet for en langvarig konflikt med skattemyndighetene i Storbritannia som førte til at han nå må betale 335 millioner i «restskatt». Det sier mye om utviklingen i Norge at denne mannen ble ansatt som øverste ansvarlig for forvaltning av Oljefondet. Noe liknende hadde neppe vært mulig i andre land som har blitt hardt rammet av finansspekulasjoner.  

Fortsett å lese Tangen må betale 335 millioner til britiske skattemyndigheter etter forlik

Kunngjøring

Illustrasjon: T. Vestaas

Regjeringen har vedtatt å bruke tvungen lønnsnemd mot de streikende sykepleierne og lærerne på grunn av  den akutte brannfaren ved FREVARs prosessanlegg for energigjenvinning og avfallshåndtering i Fredrikstad.

Vi kunngjør samtidig at ansvaret for energigjenvinning og avfallshåndtering med dette legges under Kunnskaps- og integreringsdepartementet. Det nye departementet vil prioritere å forhindre branntilløp blant ansatte på sykehus og skole, da de for tiden vurderes som lett antennelige i den grad at det kan representere en fare for liv og helse.

Regjeringen ønsker å hindre at ildsfarlig væske renner ned i sprekkene i Frontfagsmodellen. Samtidig uttrykker vi vår beundring for den store innsatsen lærerne og sykepleierne har vist gjennom pandemien. Vi ønsker nå å prioritere disse gruppene og gjenvinne de som forsvinner fra yrkene. Dette gjør vi ved å kildesortere alle saker som gjelder lærere og sykepleiere og lagre dem i grønne mapper,  for å understreke yrkenes bærekraft.

Lærerne vil også settes foran Regjeringens og Stortingets medlemmer i vaksinekøen. De vil få AstraZeneca-vaksiner som har ligget på fryselager i påvente av akutte tilfeller. Eventuelle bivirkninger vurderes som mindre farlig enn antatt. Departementet frasier seg likevel ansvaret for blodpropp.

Øyvind Andresen,

minister for kunnskap, integrering og søppelhåndtering

Kuppet i Demokratene

Illustrasjon: T. Vestaaas

Høyrepopulist Vidar Kleppe er fratatt farsskapet til barnet sitt, Demokratene. Ledelsen er flytta til Oslo og vil bevege partiet mer i samme retning partier som Sverigedemokratene og Alternativ for Tyskland. Redaktør Bernt Utne kommenterer dette i Argument Agder.

Hvordan skal vi til venstre forholde oss til Demokratene nå? Det dummeste er hvis noen brushoder begynner å kaste tomater og egg på deres arrangementer og roper «Ingen rasister i våre gater». Rett nok er det partiet uspiselig, men egg og tomater bør venstreaktivistene spare til sin egen frokost og heller forberede seg til å møte Demokratene med politiske argumenter og skolering.

Vi bør også analysere hvorfor slike høyreekstreme partier får grobunn. En av årsakene er at eliten i Norge har gitt opp nasjonen som prosjekt, det gjelder økonomisk, politisk og militært. Derfor får vi reaksjoner til høyre som også tar utgangspunkt i rettferdige krav. (som at de er for nasjonal selvråderett og mot EU, for levende distrikter, mot vindmøller på land  osv).

Demokratene vil neppe bli mer enn et promilleparti nasjonalt med det første, også fordi de konkurrerer med et Frp som nå har Silvi Listhaug som «Commander in Chief». Men hva om en ny rød – grønn regjering ikke klarer å innfri? Hva om «venstresida» glemmer marxismen og roter seg bort identitespolitikk og reformisme? Da kan de lett bli store, særlig hvis de får en karismatisk leder. Se på erfaringene i Sverige, Tyskland og en rekke andre land.

«Fascismen vokser fram i ruinene av en mislykka revolusjon». Jeg tror det var Walter Benjamin som skreiv noe slikt. Finner ikke referansene, men det var uansett lurt sagt.

Nordmenn investerer mer og mer i Norge via skatteparadis

illustrasjon: https://www.communitytax.com/resource-center/tax-scams/offshore-tax-avoidance/

Statistisk Sentralbyrå  har nettopp publiserte en statistikk som viser direkteinvesteringer i Norge i 2019 med det ultimate eierlandet bak investeringene. Det viser at USA er øverst med nesten 20% mens Norge er nummer to med 13%. Det betyr at investeringer foretatt av norske eiere i Norge skjer via utenlandske stråselskaper. Dette tilsvarer 189 milliarder kr. i 2019.  Det er en økende tendens for året før var summen på 151 milliarder.

I en artikkel på ssb.no kommenterer Nicolay Frederik Svevnerud den tilsvarende statistikken for 2018. Han skriver blant annet:

«Norske direkteinvesteringer i Norge?

I fordelingen av inngående direkteinvesteringer etter ultimate eierland er også Norge godt representert. Figur 2 viser at 151 milliarder av direkteinvesteringene i Norge i 2018 var ultimat eid fra Norge, noe som tilsvarer nesten 12 prosent av de totale inngående direkteinvesteringene dette året.

Dette er investeringer som nordmenn gjør i Norge, men som gjøres gjennom selskaper i utlandet, via ett eller flere land på veien. Fenomenet går under navnet «Round-tripping» og handler i korthet om at penger flyttes til utenlandske selskaper før de reinvesteres i økonomien igjennom direkteinvesteringer. Denne typen investeringsmønster er gjerne økonomisk motiverer.»

Med andre ord: Nordmenn investerer mer og mer i Norge via skatteparadis. Dette er bare en av eksemplene på hvordan de rike sniker seg unna skattlegging. Hvem disse menneske er, er det vanskelig å få klarhet i. Det finnes ingen politisk vilje til å gjøre noe med det heller.

Kilde:: Gregar Berg-Rolness:  Overskuddsflytting – Aggressiv skatteplanlegging i den globale økonomien (Gyldendal forlag).  side 36

Høyre og Venstre fossror

Høyre og Venstre har i helga møtt en storm når de vil fjerne nesten alle fellesfagene i videregående skole.  Kunnskapsminister Guri Melby avslørte  tankegangen bak den såkalte Fullføringsreformen i  svaret hun ga da VG spurte : «Hva med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi?».  Melby: «Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi frem demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer»

Hun beklager ikke innholdet i det hun sa, men bare at hun formulerte seg klønete. Men dette står svart på hvitt i den Stortingsmeldinga som hele Regjeringa har stilt seg bak:

 «Som utgangspunkt mener regjeringen at alle elever skal ha en variant av matematikk, engelsk, norsk og et nytt fag som ivaretar andre sentrale sider ved formålet til opplæringen, som uttrykt i formålsparagrafen.» (….) «Fag som i dag er fellesfag, med relativt lavt timetall vil da ikke være fellesfag, men vil kunne bli sentrale programfag, med flere timer og mer rom for fordypning.» (pkt 5.2.1)

Dette siste dreier seg altså om fagene historie, religion, samfunnsfag, naturfag, geografi, kroppsøving og fremmedspråk som i dag er obligatoriske og skal omdannes til programfag som elevene står fritt til å velge. Eller velge bort.

Alt skal kjøres i gjennom i et vanvittig tempo. Her er det ikke snakk om eller  lagt vekt på  «demokrati- aspektet» fra Melbys side.

VG skriver i samme artikkel:

«Hennes [altså Melbys] mål er at den nye videregående-reformen blir vedtatt av Stortinget i vårsesjonen i år, at den kommer inn på statsbudsjettet for neste år, og dermed kan tre i kraft fra skolestart høsten 2022.»

«Kunnskapspartiet» Høyre og «skolepartiet» Venstre står avkledd tilbake. Og hva med KrF som også vil fjerne religion som obligatorisk fag?

Litt mer om aksjesalget i 2001 og kapitalismens iboende faenskap


Litt mer om aksjesalget i 2001 der mange kommuner i Agder solgte unna store deler av sine aksjer i Agder Energi til Statkraft. Salget av aksjene har to aspekter, det demokratiske og det økonomiske:

Det demokratiske: Salget ble gjennomført på en grunnleggende udemokratisk måte. Dette er konklusjonen i rapporter som ble skrevet i etterhånd. Roger Normann, forsker ved Agderforskning, har tatt doktorgrad (2007) på aksjesalget i 2002. Han peker på at rådgiverne i konsulentselskapet Arthur Andersen tjente 10 millioner på kommunenes salg. Hadde aksjene ikke blitt solgt. hadde de tjent 2,5 millioner. Dette har i en hemmelig avtale, seinere kritisert av Kredittilsynet. (Nå Finanstilsynet).

Samtidig ble pengene fra salget i Kristiansand sluset inn i to stiftelser: Cultiva og Sørlandets kompetansefond. Begge er utenfor demokratisk kontroll, og midlene skulle heller vært disponert fritt av kommunen.

Det økonomiske: Å eie kraftaksjer er det mest langsiktige og solide du kan tenke deg. Du høster inn en grunnrente ut fra en evigvarende ressurs: nedbør. En kraftstasjon krever nesten ikke vedlikehold. Statkraft fikk kjøpt kraftaksjene på billigsalg. Det var en gavepakke. Statkraft har for lengst tjent inn kjøpesummen og sitter nå igjen med nesten halvparten av aksjene i Agder Energi.

Men la oss se hvordan det gikk med konsulentbyrået Arthur Andersen som  sammen med konkurrentene KPMGDeloitteErnst & Young og PwC var en av «The Big Five» («De fem store»), en gruppe med store, globale revisjonsselskaper som i dag kalles for «The Big Four» («De fire store»)

Arthur Andersen LLP var et av verdens største revisjonskonsern frem til 2002. Norsk-amerikaneren Arthur E. Andersen grunnla selskapet i USA i 1913, og bygde opp et framgangsrikt, internasjonalt nettverk.

Det var en stor finansskandalen i USA i 2001 som involverte energiselskapet Enron og revisjonsfirmaet Arthur Andersen. Saken ble regnet som den største korrupsjonssaken i amerikansk historie.  Revisjonsfirmaet gikk med i dragsuget etter denne kriminelle skandalen – og ble nedlagt i august 2002. Dette skjedde altså året etter aksjesalgene i Kristiansand og fem år før den globale finanskrisa.

Historiene omkring aksjesalget i 2001 kunne fylle mange sider i en marxistisk lærebok om kapitalismens iboende faenskap.