Norge lader opp Englands største batterifabrikk

I Blyth i Nord-England planlegges å bygge Englands største batterifabrikk, skriver Dagens Næringsliv 16/7.  Beliggenheten til den nye, britiske gigafabrikken er ikke tilfeldig. Bare noen kilometer unna tomten der alt skal bygges, strømmer norsk energi inn, via verdens lengste undersjøiske strømkabel North Sea Link som forbinder Kvilldal i Rogaland med Blyth nordøst i England.

Denne kraftkabelen ble åpnet i fjor og har vært en rein eksportkabel. Den har bidratt til de høye prisene på strøm i Norge sammen med en tilsvarende kabel til Tyskland. (Nord Link) . Nå skal altså norsk kraft  fra denne kabelen brukes som energi til den enormt kraftslukende fabrikken Britishvolt, en av Europas største bilbatterifabrikker. 

Dette skjer altså i konkurranse med den planlagte batterifabrikken i Arendal som er avhengig av billig norsk strøm. Britishvolts fabrikk er omtrent like stor som Morrows planlagte fabrikk. Norgeshistoriens største industrigründer Sam Eyde hadde snudd seg i graven om han hadde hørt dette. Han store tanke var å bruke norsk kraft som grunnlag for norsk industrireising.

Hans  store tanke er for lengst forlatt. Sam Eyde stod ved innledninga av en stor historisk epoke med norsk industrireising bygd på norsk vannkraft. Nå står vi ved enden av denne epoken. Til vinteren kan det bli rasjonering av strøm til norsk industri og norske forbrukere mens eksporten går for fullt. Dette ifølge konsernsjef Helge Aasen i Elkem. (Fvn 13./7). Markedsliberalismen overstyrer alle nasjonale hensyn. Norge blir mer og mer en rein råvareekportør.

Foto: Britishvolt

Å tømme språket for mening

I Sodevika noen kilometer øst for Mandal, planlegger entrepenørfirmaet Bertelsen & Garpestad AS (B&G) å sprenge bort et større heiområde (se bildet) og omgjøre det til industrianlegg, tydeligvis med de lokale politikernes  velsignelse. Den enorme steinmassen skal eksporteres til god fortjenste til kontinentet. Industrianlegget skal brukes som havneområde til fabrikasjon og utskiping av vindmøllefundamenter til havs, ifølge planene.

Prosjektleder i B&G, Knut Yngve Fidjestøl, har store vyer for anlegget som han mener vil skape hundrevis av arbeidsplasser. Til avisa Lindesnes sier han:

– Uttaket av masse til gode og viktige formål i Europa fra Mandal er også mer miljøvennlig enn andre alternativer på grunn av avstand og produksjonsmetode. Sodevika har viktigst av alt en enorm stor verdi for å skape lokale industriarbeidsplasser i det grønne skiftet, og samtidig bidra til å nå FNs klimamål og begrense global oppvarming, slår han fast.

Med andre ord: Å sprenge vekk et større kystområde og legge fjelltopper flate og gjøre det om til et steinbrudd, blir av Fidjestøl karakterisert som «miljøvennlig», en del av «det grønne skiftet», «begrense global oppvarming» og «bidra til å nå FNs klimamål».

Han sier samtidig at «Etterpå skal vi bygge de mest naturvennlige vindmøllene» og lover 400 arbeidsplasser. Men alt dette er bare luftslott og tomme løfter.

Ved å dynge på med alle disse grønne honnørordene, tømmer Steinknuseren Fidjestøl språket for mening. Han maltrakterer ordene slik han ønsker å maltraktere naturen.

Bildet viser Sotevika øst for Mandal.Området skal flates ut.  Foto: Øyvind Andresen

Også publisert som leserinnlegg i Lindesnes.

Om utviklinga av steigan.no

Jeg kan ikke lenger å støtte nettavisa steigan.no som jeg har samarbeidet med i mange år. Samtidig er det grunn til å advare mot en heksejakt på alternative nettsteder og meninger slik det ofte skjer i tider med kriger og kriser.

Tidlig i mars i år ga jeg Pål Steigan beskjed om at jeg brøt samarbeidet med steigan.no. og ikke ønska lenger å få mine tekster publisert i hans nettavis. Den utløsende årsaken var at steigan.no ikke ville stille kravet om at Russland skulle ut av Ukraina. Seinere har steigan.no unnlatt å kritisere den brutale russiske krigføringa og ikke skrevet et ord om pressesensuren og forfølgelsen av krigsmotstanderne i Russland. Det er ingen grunn til å kritisere steigan.no fordi han bruker russiske kilder slik sannhetsministeriet Faktisk.no. kritiserer han for.   Det er heller måten han gjør det på. Fortsett å lese Om utviklinga av steigan.no

Putin mot Lenin

I aprilnummet av Le Monde Diplomatique skriver historiker Éric Aunoble fra Universitetet i Genève en svært opplysende artikkel under overskriften: «Putins nyimperialistiske historieskriving». Han viser at Putins versjon av historien bryter helt med den linja som Lenin og bolsjevikene stod for i årene etter etableringa av Sovjet-unionen.

Lenin var tilhenger av nasjonenes selvråderett. En følge av Oktoberrevolusjonen i 1917 var f.eks. opprettelsen av Finland som selvstendig stat. Finland var før revolusjonen et storfyrstedømme under Tsar-Russland.

Fortsett å lese Putin mot Lenin

Arbeiderpartiet og Vietnamkrigen

15. mars har jeg et innlegg i Klassekampen på debattsida der jeg tar et oppgjør med de «på venstresida» som ikke klarer å ta stilling i krigen i Ukraina. Artikkelen finner du på bloggen min under en annen overskrift.

22.mars har så tidligere styremedlem i Vietnam – bevegelsen, Ragnar Nordgreen, et innlegg som ikke berører mitt hovedtema i det hele tatt, men vil ta nok et oppgjør med m-l bevegelsen. Overskriften er svært spissa: Historieforfalskning på speed.

Jeg kunne ha ignorert dette, men synes jeg måtte svare. Som gammel historielærer i videregående i 26 år, er det ingen god attest, selv om innlegget er grovt usaklig.

31. mars står mitt svar på trykk i Klassekampen:

Ap og Vietnam

Jeg velger å sitere fra Wikipedias framstilling:

«Solidaritetskomiteen for Vietnam, i dagligtale ofte omtalt i kortformen Solkom, var en norsk organisasjon som arbeidet for å støtte FNL i Vietnamkrigen. Organisasjonen ble opprettet i desember 1965, men opplevde fra 1967 av en radikalisering der slagord om Fred nå! ble erstattet med slagord om Seier for FNL! Dette førte i 1968 til en avskalling som startet Vietnam-bevegelsen i Norge. Solidaritetskomiteen forble likevel den sterkeste delen av bevegelsen mot den amerikanske krigføringen i Vietnam».

Hans hat mot ml-bevegelsen er neppe et godt utgangspunkt for å tolke fortida på en nøktern måte.

Solidaritetskomiteen var utgangspunktet for å starte opp nesten 120 aktive FNL-grupper over hele landet. Det verdifulle solidaritetsarbeidet, prega av ungdommelig glød, skjedde på tvers av Arbeiderpartiets ønsker. Vietnam-krigen førte til at Arbeiderpartiet mista en hel generasjon ungdom. Det er derfor mye bitterhet å spore etter dette tapet.

Hvem ringer klokkene for?

Klokkene ringer for ofrene i Ukraina

Klokkene ringte ikke for ofrene i Libya

Da var det bombene som ble velsignet

Søndag 13/3 ringte kirkeklokkene for Ukraina over hele landet.

– Nå er det en så alvorlig krise at det er tid for å bruke et spesielt virkemiddel. Vi er sjokkert over krigshandlingene i Ukraina, og det blir verre dag for dag. Mennesker flykter fra hus og hjem for å berge livet. Det er forferdelig å se alt som blir ødelagt, både menneskeliv, relasjoner og materielle verdier. Klokkene ringer for fred, skriver Den norske kirke i en pressemelding.

La oss minne om at Det norske kirke velsignet bombene over Libya under krigen i 2011. Også da flyktet mennesker fra hus og hjem for å berge livet.

I løpet av fire måneder i 2011 slapp seks norske F-16-fly i alt 588 bomber over Libya. NATOs og Norges bombetokter førte til slutt til at Libyas statsoverhode Gaddafi ble slakta ned av en mobb med jihadister.  Krigen ødela et av Afrikas mer velfungerende land, og hele krigen må sies å ha vært en forbrytelse mot menneskeheten. Bombinga hindra også et fredsinitiativ fra Den afrikanske union.

Den norske kirkes øverste leder, biskop Helga Haugland Byfuglien, uttalte i 2011 at «kirken har full tillit til at regjeringen har gjort en riktig vurdering i å sende norske kampfly til Libya». Flere har prøvd å få kirka til å be om beklagelse. I et brev datert 8/6 2015 har Byfuglien ingenting å beklage på vegne av kirka.

Les også:

Kirka og Libya- bombinga

Foto: Wikimedia Commens

Det er forskjell på okkupert og okkupant!

Ingen land har rett til å gripe inni i et annet lands indre anliggende. Ukraina er ingen mønsterstat. Det er fascistiske grupperinger. Det er korrupsjon. Det har vært undertrykkelse av russisk språk. Det har vært hyllest av Bandera og andre nazister fra annen verdenskrig.

Men uansett hvor mislykka denne staten har vært, har Russland ingen rett til å gå til invasjon.

Saddam Hussein var ingen helgen. Det var heller ikke Gaddafi. Heller ikke Taliban i Afghanistan var Allahs beste barn.  Men NATO og USA hadde ingen rett til å gå inn med overlegne styrker og fjerne makthaverne. Resultatene har vært katastrofale.

Jeg har gått i demonstrasjoner gjennom hele livet og skrevet spalte opp og spalte ned: USA ut av Vietnam! Sovjet ut av Tsjekkoslovakia! Israel ut av Palestina! Sovjet – og seinere USA – ut av Afghanistan!

Jeg støtta til og med den argentinske militærjuntaen da Thatcher gikk til angrep på Las Malvinas (Falklandøyene).

Hvorfor? Fordi det er forskjell på okkupert og okkupant! Klarer man ikke å skille her, kommer man ut i en politisk avgrunn. Allment fredsprat om at begge parter må besinne seg og alle fromme ønsker om fred uten å navngi okkpanten, er bare bullshit!    

Jeg har brutt all forbindelse med nettavisa steigan.no fordi Pål Steigan ikke vil skrive de fire (for han) tabuordene på sine sider: Russland ut av Ukraina!

Vi kan diskutere NATOs og Vestens ukloke politikk til vi blir blå i trynet! Vi kan forklare kriger ut fra historiske årsakssammenhenger. Men nå er det tid til fordømmelse:

For nå har tsar Putin satt Europa i brann! Det har ført til enorme lidelser. Ansvaret for krigen har Russland ene og aleine. Nå gjelder det å støtte det ukrainske folket!

Russland ut av Ukraina!

Putins krig i Ukraina har vært katastrofal, militært og politisk. For hver dag som går, kjører Putin seg fastere i en hengemyr. Krigen påfører det ukrainske –   og også det russiske folket – enorme lidelser.

I løpet av en uke har Putin ført til at folk i Vesten støtter opp under sine ledere, under paraplyen til EU og NATO, altså det motsatte av hva Putin ønsker. Også det ukrainske folket står samla mot okkupanten.

Invasjonen ble blant annet begrunnet med at den ukrainske regjeringen «er en gjeng narkomane og nazister».  Det er sant at nazistiske grupperinger har hatt mye innflytelse i ukrainsk militære og politikk. Det har vært grunn til å advare mot dette. Det har jeg også gjort ved flere anledninger på denne bloggen. Men det er helt tatt ut av sine proporsjoner å påstå at Ukraina er styrt av nazister. President Zelenskij er verken nazist eller narkoman.

Tvert imot framstår han nå som en modig nasjonal leder, og med sin opptreden gjør han det motsatte inntrykket enn den utilnærmelige tsar Putin i Kreml.

Den russiske utenriksministeren Lavrov beskylder ukrainske myndigheter for å utvikle atomvåpen uten nærmere dokumentasjon.  Dette minner om USAs falske anklager om at Irak hadde utviklet masseødeleggelsesvåpen som begrunnelse for å invadere Irak i 2003.  Dessverre minner invasjonen i Ukraina om NATOs og USAs ødeleggende kriger i Afghanistan, Irak og Libya. Her krenket de også staters suverenitet for å fjerne regjeringer de ikke likte – med katastrofale følger.

Ut fra historiske grunner er det mulig å forstå Russlands reaksjon på å bli innsirkla av fiendtlige makter. Men dette kan på ingen måte unnskylde Russlands krenkelse av et nabolands suverenitet.  Ukraina har ikke løsna et skudd mot Russland. Russland har på brutal måte invadert et «broderfolk», noe som kan føre verden nærmere enn tredje verdenskrig.

Jeg støtter Rødts krav om å innføre en lov som gir Norge mulighet til å starte etterforskning og utstede en internasjonal arrestordre mot Putin for brudd på Roma-vedtektenes forbud mot angrepskrig.

Det er også viktig å unngå å eskalere krigen ytterligere. Det er klokt av Rødt og SV å gå imot å sende norske våpen til Ukraina.

Alle fredselskende mennesker må utvetydig fordømme den russiske okkupasjonen:  Russland ut av Ukraina!