Google med enormt datasenter i Skien – med støtte av alle partier

Oversikt over anlegget på Glomstul i Skien. Illustrasjon: Strømselskapet Lede

Et enstemmig bystyre i Skien valgte å godkjenne salg av en stor tomt til Google nord for byen. Google kjøpte tomta på nær 2000 mål av skogeier Leopold Løvenskiold. Det holder nå på å rasere et stort område på Glomstul  for å tilrettelegg for et datasenter. Men Google har ikke bestemt seg for å bygge senteret, men skog er hugget ned og natur rasert.

Datasenteret skal bli en av verdens største og vil forbruke mer enn sju ganger Skiens forbruk. NRK skriver at datasenteret kan føre til  dobling av strømprisene i Sør-Norge.

Rune Mathiesen fra Rødt er også blant politikerne som stemte ja i 2020. Han angrer ikke. De 30% av byens innbyggere som er imot prosjektet, har ingen talsperson i bystyret.

Når folk som kaller seg sosialister, legger til rette for en av verdens største multinasjonale konserner, må man bare gni seg i øyene. Google har vært pioner for innføringa av overvåkingskapitalismen i verden. De betaler nesten ikke skatt globalt. Et datalager gir nesten ikke arbeidsplasser.

Les også:

Overvåkingskapitalismens tidsalder

 

Banker i USA med mislykket redningsaksjon av konkurrent

Overskrift i nettstedet Wall Street on Parade: “Banker som stilte opp med 30 milliarder dollar for å “redde” First Republic kan ha prøvd å redde sin egen eksponering mot 247 billioner dollar i derivater.”

Som jeg har skrevet om tidligere på denne bloggen, gikk 11 større amerikanske banker 16. mars inn med 30 milliarder dollar i uforsikrede innskudd for å redde den kriserammede First Republic Bank som likevel fortsetter mot stupet. Denne banken har på ett år tapt 97% av sin markedsverdi. Det er kundeflukt, og aksjekursen fortsetter å stupe. Sannsynligvis vil myndighetene ta over banken som er på størrelse med DnB.

Men hvorfor gikk de 11 bankene inn i en slik redningsaksjon for å redde en konkurrent? De amerikanske bankene ikke er kjent for å drive veldedighet. Det er for å redde sitt eget skinn. De er livredde for at den pågående krisa vil trekke hele økonomien ned i et dragsug. De er livredde for at krisa vil utvikle seg i derivatmarkedet. (Om derivater – se ramme under) .

Men hvordan er tilstanden blant de 11 bankene som deltok i den mislykkede redningsaksjonen? Fortsett å lese Banker i USA med mislykket redningsaksjon av konkurrent

Ny amerikansk storbank kan gå overende

Bankkrisa i USA fortsetter.  Jeg skreiv i en kronikk i Fædrelandsvennen mandag 24/4 følgende om hvordan CEO for USAs største bank JCMorgan Chase, Jamie Dimon, har prøvd å stoppe bankkrisa fra å utvikle seg videre. Her skreiv jeg følgende:

«Banken prøver nå å stoppe kollapsen i det amerikanske banksystemet. Dimon gikk i spissen for å samle 11 banker for å redde den kriserammede banken First Republic Bank som fikk tilført 30 milliarder dollar i innskudd.»

Men redningsaksjonen ser ikke ut til å hjelpe. Dagen etter kronikken 25/4 meldes det fra Wall Street at First Republic Bank  falt 49,37 prosent til 8,10 dollar etter det ble kjent at selskapet vurderer å selge mellom 50 til 100 milliarder dollar i langsiktige investeringer og pantelån som en del av en større plan for å forbedre sin økonomiske situasjon. Fortsett å lese Ny amerikansk storbank kan gå overende

Visualisering av det globale kasinoet med derivater

De ni største bankene i verden har derivater som tilsvarer nær 300 billioner dollar. Det er et svimlende tall som det er umulig å fatte. Det utgjør tre ganger verdens BNP. Samla utgjør derivatmarkedet kanskje 20 ganger verdens BNP. Det er ingen som har oversikt for mye av derivathandelen skjer privat, ofte via såkalte skyggebanker. Det er selvsagt ingen sentralbank i verden som vil kunne dekke dette hvis derivatmarkedet kollapser. Nettstedet Demonocracy info visualisere hva 300 billioner dollar er ved å vise hvor mye det utgjør i fysiske dollar.

En trailer lastet med 2 milliarder dollar vil se slik ut:

http://demonocracy.info

300 billioner dollar vil se slik ut. Se den lille mannen i forgrunnen og  traileren i sammenlikning:

http://Demonocracy.info

“En skitten strøm som flyter utover landet”

Grethe Fatima Syéd er litteraturviter, forfatter og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. I sitt bidrag til tidsskriftet Agoras nye temanummer om Dag Solstad foretar hun en kritisk nylesning av hans roman «Genanse og verdighet» (1994). I artikkelen «Undergrumset i kulturen» dissekerer hun karakteren Eva Linde, hvis eneste karaktertrekk er hennes «ubeskrivelige skjønnhet».

Hun sier til Klassekampen 3/3:

«Grunnen til at jeg skrev artikkelen, var at jeg skulle undervise om Solstads forfatterskap og tenkte herregud, er det disse romanene jeg skal servere den oppvoksende slekt?»

Men dette er et svært problematisk utsagn. Skal den oppvoksende generasjon ikke ha kjennskap til Dag Solstads forfatterskap fordi han angivelig formidler et reaksjonært kvinnesyn? Hva slags syn på litteratur uttrykker dette? Hvilke forfatterskap vil da passere nåløye? Syéd uttrykker det slik i Klassekampen: «Skal jeg bruke tid på tekster som har så mye grums i seg?» Men det er et typisk kjennetegn ved nesten all stor skjønnlitteratur at den «har mye grums i seg». Fortsett å lese “En skitten strøm som flyter utover landet”

Solstads lesere i skammekroken

I Klassekampen foregår det en merkelig klappjakt på Dag Solstads lesere. Ifølge litteraturviter Grethe Fatima Syéd får vi vite at «det gjennom Dag Solstads forfatterskap renner en åre av kvinneforakt, og at vår kollektive feiring av dette forfatterskapet avslører et problematisk kvinnesyn hos leserne».  «En solstadianer er en som koser seg med sin kvinneforakt».

Ifølge filosofiprofessor Espen Hammer får vi vite følgende: «Siden han får leseren til å identifisere seg med hovedpersonene, avslører det hvor reaksjonær den kollektive underbevisstheten til det norske mannlige lesepublikummet egentlig er»

Selvsagt kan man kritisere alle forfatterskap, men jeg har aldri opplevd før at kritikerne går ut mot forfatternes lesere som de tydeligvis veit alt om. Dette er nytt fenomen – og illevarslende. Det minner meg om hvordan konservative kritikere på 1930 – tallet gikk til angrep på den kulturradikale litteraturen til Sigurd Hoel, Arnulf Øverland, Rolf Stenersen osv. Deres litteratur ble kalt «en skitten strøm som flyter utover landet». Men jeg kan ikke huske at disse kulturkonservative gikk til verks mot leserne av de kulturradikale tekstene.

Jeg skreiv i 1993 en hovedoppgave (nordisk) med tittel «Dag Solstad mellom marxisme og eksistensialisme». Seinere prøvde jeg å bygge videre på dette arbeidet og trakk linjer framover i forfatterskapet. Fremdeles mener jeg at dette kan leses som motvekt på den pågående sensitivitetslesinga av Solstads mangfoldige forfatterskap og alle som har hatt glede av lese hans bøker:

Er Dag Solstad en postmoderne forfatter?

 

Behovet for en utenrikspolitisk opposisjon

Bildet er fra forsiden i Klassekampen i forbindelse med Libya - krigen 2011

I Norge har det vært en total mangel på utenrikspolitisk opposisjon. Norges krigsoperasjoners i Libya og Afghanistan skjedde med full støtte fra alle partiene på Stortinget.

Bjørnar Moxnes ble valgt inn på Stortinget i 2017 som eneste representant for Rødt. Som representant i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen markerte han tydelig kritikk av norsk utenrikspolitikk. Da Libya-krigen ble vurdert i Stortinget i april 2019, var for eksempel Rødt det eneste partiet som fremmet systematisk kritikk. De andre partiene viste likegyldighet og total mangel på interesse.

Jeg har derfor hatt forhåpninger om at et sterkere Rødt kunne markere en klar opposisjon mot den massive oppslutningen om NATO og Stoltenberg som preger nesten alle partier og medier i Norge.

Rødt har kritisert Russlands angrep på Ukraina i klare ordelag. Men de har gått mot norsk våpenstøtte til Ukraina. For noen uker siden gikk tre partiveteraner ut i Klassekampen med krav om at Rødt skulle snu i denne saken.

Så skjedde saker og ting utrolig fort. En flertall av stortingsrepresentantene og landsstyrerepresentantene samt partisekretæren og lokale representanter snudde på et øyeblikk og  sa de hadde skiftet mening. (Moxnes viste til at saken skulle opp på landsmøtet i april og tok ikke standpunkt).

Dette skjedde etter en massiv kampanje (og som etter min mening var totalitær og inkvisitorisk) for å presse Rødt inn i folden. Jeg tenkte: Nå er tida skrudd tilbake, nå blir alle partier igjen like servile.

Vi ser nå en kraftig opptrapping i Ukraina. Samtidig merket jeg meg at det blant mange medlemmer og sympatisører av Rødt var en gryende skepsis mot at Rødt skulle skifte kurs. Spørsmålet om våpen er ikke enkel, men derfor burde dette vært behandlet på en helt annen måte i partiet der diskusjonen i grunnorganisasjonene burde vært ført før så mange ledere lufta sine synspunkter.

Jeg viser til at Lindesnes Rødt nå på sitt årsmøte sier følgende: «Partiet Rødt i Lindesnes har hatt årsmøte og ønsker blant annet at Norge skal stille fredsforhandlinger som betingelse for våpenhjelp.” 

Uttalelsen står gjengitt i Argument Agder i dag: https://www.argumentagder.no/post/_fred

Norge lader opp Englands største batterifabrikk

I Blyth i Nord-England planlegges å bygge Englands største batterifabrikk, skriver Dagens Næringsliv 16/7.  Beliggenheten til den nye, britiske gigafabrikken er ikke tilfeldig. Bare noen kilometer unna tomten der alt skal bygges, strømmer norsk energi inn, via verdens lengste undersjøiske strømkabel North Sea Link som forbinder Kvilldal i Rogaland med Blyth nordøst i England.

Denne kraftkabelen ble åpnet i fjor og har vært en rein eksportkabel. Den har bidratt til de høye prisene på strøm i Norge sammen med en tilsvarende kabel til Tyskland. (Nord Link) . Nå skal altså norsk kraft  fra denne kabelen brukes som energi til den enormt kraftslukende fabrikken Britishvolt, en av Europas største bilbatterifabrikker. 

Dette skjer altså i konkurranse med den planlagte batterifabrikken i Arendal som er avhengig av billig norsk strøm. Britishvolts fabrikk er omtrent like stor som Morrows planlagte fabrikk. Norgeshistoriens største industrigründer Sam Eyde hadde snudd seg i graven om han hadde hørt dette. Han store tanke var å bruke norsk kraft som grunnlag for norsk industrireising.

Hans  store tanke er for lengst forlatt. Sam Eyde stod ved innledninga av en stor historisk epoke med norsk industrireising bygd på norsk vannkraft. Nå står vi ved enden av denne epoken. Til vinteren kan det bli rasjonering av strøm til norsk industri og norske forbrukere mens eksporten går for fullt. Dette ifølge konsernsjef Helge Aasen i Elkem. (Fvn 13./7). Markedsliberalismen overstyrer alle nasjonale hensyn. Norge blir mer og mer en rein råvareekportør.

Foto: Britishvolt

Å tømme språket for mening

I Sodevika noen kilometer øst for Mandal, planlegger entrepenørfirmaet Bertelsen & Garpestad AS (B&G) å sprenge bort et større heiområde (se bildet) og omgjøre det til industrianlegg, tydeligvis med de lokale politikernes  velsignelse. Den enorme steinmassen skal eksporteres til god fortjenste til kontinentet. Industrianlegget skal brukes som havneområde til fabrikasjon og utskiping av vindmøllefundamenter til havs, ifølge planene.

Prosjektleder i B&G, Knut Yngve Fidjestøl, har store vyer for anlegget som han mener vil skape hundrevis av arbeidsplasser. Til avisa Lindesnes sier han:

– Uttaket av masse til gode og viktige formål i Europa fra Mandal er også mer miljøvennlig enn andre alternativer på grunn av avstand og produksjonsmetode. Sodevika har viktigst av alt en enorm stor verdi for å skape lokale industriarbeidsplasser i det grønne skiftet, og samtidig bidra til å nå FNs klimamål og begrense global oppvarming, slår han fast.

Med andre ord: Å sprenge vekk et større kystområde og legge fjelltopper flate og gjøre det om til et steinbrudd, blir av Fidjestøl karakterisert som «miljøvennlig», en del av “det grønne skiftet», «begrense global oppvarming» og «bidra til å nå FNs klimamål».

Han sier samtidig at «Etterpå skal vi bygge de mest naturvennlige vindmøllene» og lover 400 arbeidsplasser. Men alt dette er bare luftslott og tomme løfter.

Ved å dynge på med alle disse grønne honnørordene, tømmer Steinknuseren Fidjestøl språket for mening. Han maltrakterer ordene slik han ønsker å maltraktere naturen.

Bildet viser Sotevika øst for Mandal.Området skal flates ut.  Foto: Øyvind Andresen

Også publisert som leserinnlegg i Lindesnes.