Banker i USA med mislykket redningsaksjon av konkurrent

Overskrift i nettstedet Wall Street on Parade: “Banker som stilte opp med 30 milliarder dollar for å “redde” First Republic kan ha prøvd å redde sin egen eksponering mot 247 billioner dollar i derivater.”

Som jeg har skrevet om tidligere på denne bloggen, gikk 11 større amerikanske banker 16. mars inn med 30 milliarder dollar i uforsikrede innskudd for å redde den kriserammede First Republic Bank som likevel fortsetter mot stupet. Denne banken har på ett år tapt 97% av sin markedsverdi. Det er kundeflukt, og aksjekursen fortsetter å stupe. Sannsynligvis vil myndighetene ta over banken som er på størrelse med DnB.

Men hvorfor gikk de 11 bankene inn i en slik redningsaksjon for å redde en konkurrent? De amerikanske bankene ikke er kjent for å drive veldedighet. Det er for å redde sitt eget skinn. De er livredde for at den pågående krisa vil trekke hele økonomien ned i et dragsug. De er livredde for at krisa vil utvikle seg i derivatmarkedet. (Om derivater – se ramme under) .

Men hvordan er tilstanden blant de 11 bankene som deltok i den mislykkede redningsaksjonen?

«Wall Street on Parade» ser nærmere på fire av disse bankene som  bidro med to tredjedeler av de totale innskuddene. Det dreier seg om JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup og Wells Fargo hver bidro med fem milliarder dollar. De fire bankene har sammen ca 142 billioner dollar i derivatportefølje. (Se tabell over. En billion er tusen milliarder. Det norske oljefondet er på ca 1,4 billioner dollar).

13. mars nedgraderte kredittrangeringsbyrået Moody’s hele det amerikanske banksystemet fra stabilt til negativt. 21. april satte Moody’s fem banker under overvåking.

Det ser ut til at vi bare har sett begynnelsen på en pågående finanskrise i USA. Jeg minner om at bankkriser i USA har ført til globale sammenbrudd flere ganger tidligere som i 1929 og 2008.

Hva er derivater? 

Derivater er verdipapirer som i stor grad er avhengig av verdier i andre verdipapirer og er finansielle instrumenter som brukes til spekulasjon i stor skala fordi de kan settes sammen til stadig mer kompliserte og luftige konstruksjoner. Sikkerheten for disse investeringene blir deretter. Derivater bygger på veddemål om framtidig kursutvikling på valuta, råstoffer, aksjer, strøm osv. Storinvestor Warren Buffett har kalt derivater for «økonomiens masseødeleggelsesvåpen».


Verdens derivatmarked er kanskje 20 – 25 ganger større enn verdens brutto nasjonalprodukt –  et korthus som raskt kan falle sammen og lamme hele det internasjonale bank- og finanssystemet. Derivater selges på børser, men også privat. Ingen har oversikt.

Så lenge alt er stabilt, lever disse derivatporteføljene et rolig liv. Normalt forfaller det milliarder av US dollar og Euro i derivater hver måned. Det er først i ustabile tider risikoen blir et problem.

 

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.