Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige livet i storkommunen

Først publisert i Argument Agder.  foto: Kristiansand Kunsthall

Kunsthallen i Kristiansand har gitt ut boka Ingen kjenner ingen – vitnemål fra kommunen som gjennom korte prosatekster og fotografier ifølge utgiveren «forsøker å gå inn i dialog med en konkret politisk og strukturell situasjon, nemlig kommunesammenslåingen av Kristiansand, Songdalen og Søgne». Boka har ingen tendens, den tar ikke stilling for eller mot storkommunen, den åpner for flere spørsmål enn svar. Og det er nok også meninga. Fortsett å lese Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige livet i storkommunen

Overvåkingskapitalismens tidsalder

Presentasjon av Zuboffs bok/kortversjon  foto er fra hennes nettside: https://shoshanazuboff.com  Kronikk i Fædrelandsvennen 22/4 - 21

Den digitale revolusjonen kunne ha vært til velsignelse for menneskeheten om den ikke var kontrollert av et lite antall nådeløse og kyniske investorer, overvåkingskapitalistene. Shoshana Zuboff har skrevet en epokegjørende bok der hun avslører hvor farlig overvåkingskapitalismen er. Zuboff utvikler nye begreper for å forstå dette nye fenomenet og gjør oss bedre i stand til å møte trusselen mot det frie mennesket.

I 2019 kom hennes bok «Overvåkingskapitalens tidsalder» ut på norsk. Det hun kaller «overvåkingskapitalisme», er et nytt historisk fenomen som har vokst fram i vårt århundre, spesielt med Google og Facebook i spissen. Overvåkingskapitalismen er lik annen type kapitalisme på den måten at drivkraften er jakten på maksimal profitt. Men hennes konklusjon er at der industrikapitalismen på 1800 – tallet, har vist seg å være en trussel mot naturen, så er overvåkingskapitalismen en trussel mot selve menneskenaturen. Fortsett å lese Overvåkingskapitalismens tidsalder

Shoshana Zuboff: «Overvåkingskapitalismens tidsalder» – en presentasjon

Den digitale revolusjonen kunne ha vært til velsignelse for menneskeheten om den ikke var kontrollert av et lite antall nådeløse og kyniske investorer, overvåkingskapitalistene. Shoshana Zuboff (bildet fra hennes hjemmeside) har skrevet en epokegjørende bok der hun avslører hvor farlig overvåkingskapitalismen er. Zuboff utvikler nye begreper for å forstå dette nye fenomenet og gjør oss bedre i stand til å møte trusselen mot det frie mennesket.

Overvåkingskapitalismen er lik annen type kapitalisme på den måten at drivkraften er jakten på maksimal profitt. Men hennes konklusjon er at der industrikapitalismen på 1800 – tallet, har vist seg å være en trussel mot naturen, så er overvåkingskapitalismen en trussel mot selve menneskenaturen. Fortsett å lese Shoshana Zuboff: «Overvåkingskapitalismens tidsalder» – en presentasjon