Rødts våpenstøtte var en fatal feil

APPLAUS FOR VÅPEN: Nestlederne Silje K Kjosbakken og Marie Sneve Martinussen, partiformann Bjørnar Moxnes og partisekretær Benedikte Pryneid Hansen på Rødts landsmøte i april 2022.  Foto: Ihne Pedersen, Rødts nettside

I løpet av noen få måneder i fjor gikk Rødt fra å si nei til ja til våpenstøtte til Ukraina. Etter min mening var det en strategisk feil med store konsekvenser. 

Einar E. Jacobsen, tidligere Rødt-medlem, stiller i Klassekampen 5/12 viktige spørsmål til Rødts ledelse under overskriften «Vil Rødt-toppene revurdere våpenstøtta?». Det blir spennende å se svaret til ledelsen. Fortsett å lese Rødts våpenstøtte var en fatal feil

Ved daggry gikk jeg ned langs en strand

Ved daggry gikk jeg ned langs en strand

I natt hadde titusen lik flytt i land

Tidevannet hadde løftet inn de døde

Det var krigsherrene som høstet inn sin grøde

 

De levende gikk på kne og ba sine bønner

Himmelen var taus. Det er jorda som stønner

Bøker er skrevet av lærde menn og kvinner

Likevel er det bare mørket som vinner

 

Jeg vendte meg vekk for å finne trøst

Jeg søkte en kilde som kunne stille min tørst

Jeg vandret videre fra sted til sted

Men ingen steder kunne jeg finne fred

 

Jeg stilte spørsmål, men fikk ingen svar

Til det gikk råte i min vandringsstav

Til slutt gikk jeg ned langs en strand

Der sto både himmel og jord i brann

 

Øyvind Andresen

Musks klassekamp mot svenske verkstedarbeidere

Svenske bilarbeidere har gått til kamp for retten til fagorganisering og tariffavtaler i kamp mot bilgiganten Tesla og dets eier Elon Musk, verdens nest rikeste mann.

På de svenske Tesla-verkstedene har 130 arbeiderne gått til streik for å få tariffavtale eller «kollektivavtal» som det heter på svensk. Streiken har vart over en måned nå, og det er ikke alle på verkstedene som streiker. De streikende blir utsatt for et hardt press. Elon Musk, eieren av Tesla, har sendt ordre om at ingen avtale skal undertegnes. Begrunnelsen har vært at det ikke er noen tariffavtale på noen Tesla-verksteder noe sted i verden! Fortsett å lese Musks klassekamp mot svenske verkstedarbeidere

Kirka er likegyldig til folkemord

Den norske kirke har valgt å ikke ta standpunkt til det pågående folkemordet på Gazastripa.

På møtet i FN sikkerhetsråd 24. oktober fordømte FNs generalsekretær António Guterres Israels «klare brudd» på den humanitære folkeretten og ba om umiddelbar våpenhvile. Generalsekretæren sa at 7. oktober-terroren mot Israel «ikke skjedde i et vakuum», fordi det palestinske folk har vært utsatt for okkupasjon i 56 år, blitt fratatt eiendom av bosettere og utsatt for vold. Han understreket samtidig at dette ikke rettferdiggjør Hamas’ grusomme angrep

Guterres har i forskjellige andre sammenhenger uttalt at Gaza er i ferd med å bli en gravplass for barn og omtaler det som skjer, for en krise for menneskeheten.

Han fastslår at sivile, sykehus, flyktningleirer, moskeer, kirker og FN-anlegg – inkludert tilfluktsrom, blir rammet av den israelske hærens bakkeoperasjon og luftangrepene. Over 12 000 palestinere er drept siden 7. oktober. Blant de drepte er 5000 barn, og minst 100 FN-arbeidere.

I tillegg har FN rapportert at minst 820 palestinere er blitt fordrevet og over 200 drept som følge av vold fra bosettere på Vestbredden siden 7. oktober.

Folkemordkonvensjonen av 1948 har en rettslig plikt til å hindre og straffe folkemord . I konvensjonen (og i vedtektene til den internasjonale straffedomstolen, ICC) har definisjonen av folkemord to komponenter:   Folkemord blir definert som «handlinger begått i den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig, eller religiøs gruppe som sådan». Dernest gis en liste på fem typer handlinger som er straffbare. Til disse hører «drepe medlemmer av gruppen», «forårsake alvorlig legemlig eller psykisk skade på medlemmer av gruppen» og «bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke gruppens ødeleggelse helt eller delvis».’

Det israelske militæret har i mange uker begått alle tre typer handlinger mot palestinere. Bevisene ligger i dagen. Palestinerne i Gaza nektes livsnødvendigheter som mat, vann, medisiner og elektrisitet. Beleiringen og blokaden av Gaza ødelegger befolkningen fysisk og psykisk. Craig Mokhiber, som var direktør for New York-kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter, skrev i sitt avskjedsbrev 28. oktober at Israels militære handlinger i Gaza er en «lærebok i folkemord».

Hvordan kan kirka tie om dette?

20/11 2023 Søgne

Øyvind Andresen og Ingjerd Skagestad

Les også:

Alternativet er opphevelse av okkupasjonen

Vi må slutte å bruke Facebook

Alle FB-brukere får nå overvåkingskapitalismen midt i fleisen. FBs innsamling av persondata er ulovlig, ifølge GDPR (EUs personvernforordning). Facebook er et datterselskap av Meta som også eier Instagram. Det norske datatilsynet har ilagt Meta tvangsmulkt på en million pr. dag fordi forbudet mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram ikke følges.

Datatilsynene i Europa følger etter og strammer nå til, og Meta prøver å komme lovgivningen i forkjøpet. Med et tjuetriks prøver de å få brukernes samtykke til å fortsette sin ulovlig innsamling av personopplysninger. Datatilsynet antyder at dette er ulovlig.

Det ene valget du får, er at du kan fortsette å bruke FB «gratis» mot at du gir FB  full rett til å samle opplysninger om deg og spisse sine annonser mot deg. Du gir altså fra deg et personvern som er garantert i grunnloven. Det andre valget er å betale til en av verdens største selskaper for å slippe annonser og masseinnsamling av dine persondata. Du skal altså betale Mark Zuckerberg for en lovbeskyttet rettighet!

Valget bør være klart: Slett kontoen din. Fortsett å lese Vi må slutte å bruke Facebook

Farvel til Facebook

Jeg ønsker å slette min konto på Facebook. FB forlanger nå 110 kroner i måneden for å sørge for mitt personvern. Dette er utpressing. Og det er heller ikke lovlig. 

Jeg siterer fra TEK.NO:

«Meta har begynt å rulle ut sine abonnementsløsninger for Facebook og Instagram. Det betyr at du må velge å betale for å slippe reklame, eller fortsette å bruke gratisversjonen med reklame. Eller sagt med andre ord; du må velge mellom å bli sporet, eller betale for å slippe.

– Det fremstår som utpressing, uttalte seksjonssjef i Datatilsynet, Tobias Judin, til Tek.no da det først ble snakk om at løsningen ville bli en realitet.

– Vi tviler sterkt på at dette er lovlig, skriver han nå når det har blitt en realitet.

Det startet opprinnelig med at Datatilsynet forbød Meta fra å spore norske brukere, fordi dette brøt med personvernregler. Dette var i august. Innen september hadde også Det Europeisk personvernrådet behandlet saket, og utvidet forbudet til å gjelde hele EU/EØS. Nå har Meta svart med å tilby abonnementsløsninger som lar deg velge å ikke bli sporet – eller slippe tilpasset reklame som det heter fra selskapet selv.»

Fortsett å lese Farvel til Facebook

CO2- kompensasjonen: Meningsløst pengesluk

Illustrasjon: Jp Valery, Unsplash/T Vestaas

Staten må ut med svimlende 100 milliarder kroner i CO2-kompensasjon fram mot år 2030, skriver E24 19/8 2022. Denne kompensasjonen går til kraftkrevende industri som bruker rein fossekraft, men som må betale en CO2-avgift fordi Norge er en del av EUs kvotesystem. Nå vil Regjeringen stramme noe inn, men møter en storm av klager fra industriens ledere og tillitsvalgte.  

Milliarder renner ut av statskassa til støtte for såkalt «grønn omstilling». Pengene havner i kassa til multinasjonale industriselskaper med store overskudd, høye bonuser og med solide utbytter til aksjeeierne. Dette sløseriet med offentlig midler skjer samtidig som fattigdommen sprer seg og offentlige tilbud skjæres til beinet Fortsett å lese CO2- kompensasjonen: Meningsløst pengesluk

Alternativet er opphevelse av okkupasjonen

Dette innlegget ble etter kort tid fjernet fra Argument Agders nettside

Redaktør av Argument Agder, Bernt Utne, skriver 10/10 en leder om konflikten mellom Israel og Palestina som jeg er nødt til å kommentere. Hans kommentar kan oppfattes som en støtte til Israels bombeangrep og eventuelle bakkeinvasjon av Gaza.

Israel har innført en «full beleiring» av Gazastripa. Mandag morgen kuttet de all innførsel av livsnødvendigheter som mat, drivstoff, strøm og vann til de over to millionene sivile som er fanget i Gaza. Støtter Utne dette? Her bør han presisere sin mening.

«Vi sloss mot menneskelige dyr og oppfører oss deretter», sa Israels forsvarsminister Yoav Gallant i forbindelse med blokaden. Israel bruker altså dehumaniserende retorikk om palestinerne. Å kalle andre folkeslag for «dyr» er rasisme og første skritt mot utryddelse av hele folkegrupper. En rød lampe som burde blinke over Utnes skrivebord.

Utne har advart mot høyreekstremisme lokalt,  nasjonalt og internasjonalt i flere innlegg i Argument Agder. Da er det underlig at han ikke avgrenser seg mot fascistene i Netanyahus regjering.

Gaza er et fengsel som Israel har blokkert siden 2006.  Blokaden av er et soleklart tilfelle av kollektiv avstraffelse som er forbudt etter folkeretten. Det er i utgangspunktet en humanitær katastrofe. Er ikke Utne klar over dette?

Utne skiller ikke mellom okkupant og okkupert. Jeg vil minne han og andre kort om noen harde fakta om forholdet mellom Palestina og Israel:

Palestinerne er et folk som har vært utsatt for etnisk rensing fra 1948. Israel har siden 1967 ulovlig okkupert Vestbredden. Israel har bygget en seperasjonsmur på okkupert område på Vestbredden som er mye mer omfattende enn Berlinmuren var i sin tid. Den går tvers gjennom palestinske eiendommer.

Samtidig er det minst 700 000  israelske bosettere i 150 kolonier på okkupert palestinsk område, i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Bosetterne blir støttet av de israelske myndighetene som lokker med billig husleie og god infrastruktur. Israel har tatt hånd om 85% av vannressursene.

Det finnes egne motorveger og bussruter som bare er reservert for israelere slik at de slipper å kjøre gjennom de utallige sjekkpunktene. Palestinerne blir mer og mer stengt inne i små enklaver mellom koloniene, sjekkpunktene og Muren. Dette blokkerer for enhver utvikling av palestinske lokalsamfunn, livsgrunnlag og muligheter til egen nasjonalstat. Israel har stått bak en rekke drap og vilkårlige arrestasjoner av palestinere, blant annet barn ned til åtte år. 248 drap bare fram til 7. oktober.

Human Rights Watch har påpekt fakta om Israels tiår med okkupasjon i en større rapport i 2019. FN har i  en rapport som ble publisert i 2020 slått fast at Israel er en apartheidstat som begår periodiske og kontinuerlige krigsforbrytelser. Etter det har de fått en regjering som består av høyreekstremister. Og situasjonen er blitt enda verre. 248 drap på palestinere bare fram til 7. oktober. De fleste var sivile – og noen barn. Ingen blir straffet.

Utne skriver at Hamas og Hizbollah er marionetter for Iran. Dette er en grov forenkling. Det er rett at Iran støtter de to bevegelsene, men likefullt er dette bevegelser som har grodd fram ut fra forholdene i Palestina og Libanon. Det er i denne historiske konteksten at disse islamistiske bevegelsene må forståes uten at jeg vil gå nærmere inn på dette her.

Utne mener det ikke finnes noe annet alternativ for Israel enn å gå inn med bakkestyrker i Gaza. Jo, det finnes andre alternativ for Israel: Det er å oppheve okkupasjonen og stoppe den brutale undertrykkelsen og trakasseringen av palestinerne. Angrepet til Hamas er et resultat av denne undertrykkelsen. Jeg er selvsagt klar over at angrep på sivile, enten de er israelere eller palestinere, er å regne som krigsforbrytelser. Hamas angrep på sivile er derfor utilgivelig.

Kartene viser utviklingen av det palestinske området fra 1946 til i dag. Kartet til venstre viser situasjonen i 1946, kart nummer to fra 1947, kart nummer tre fra 1949 til 1967 og kartet til høyre situasjonen i dag. Henta fra Palestinakomiteens infobrosjyre.

Bulks pakt med Amazon

Datasentret på Støleheia mellom Kristiansand og Vennesla bak høye gjerder og med kameraovervåking. foto: ØA

Denne teksten er først publisert som kronikk i Fædrelandsvennen 7/10 -  23

I Fvn 6/9-23 skriver  ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen, en kronikk sammen med kommunedirektør Svein Skisland under overskriften «Milliarder investert i ei stor framtid». Det er en ensidig hyllest til datasentre generelt og særlig sentret på Støleheia. Alle motforestillinger blir feid til side: «Datasentre er noe vi kan være sikre på at vi trenger her i verden framover. De som ikke tror det, må slå av mobiltelefonen».  Fortsett å lese Bulks pakt med Amazon

Forby derivater!

I Dagens Næringsliv 6/10-23 kommer det fram at Sindre Finnes tok over 1000 “svært risikable veddemål» under Solbergs regjeringsperiode. DN skriver: «Over 1000 ganger handlet Finnes i derivater, ifølge listen over handlene mellom 2013 og 2021.»

I forbindelse med koronainnstramningene i september 2020 lastet Finnes opp et derivat med navn «Bear OBX X10 ND1». Han spekulerte på at børsen skulle falle, og DN har beregnet at han brukte 140 000 på dette kjøpet. Altså: Mens alle skulle delta i en dugnad for å unngå smitte, ville gemalen til statsministeren profitere på krisa!

Dette er bare et eksempel blant mange på Finnes spekulative aksje- og derivathandel på tidspunkter der regjeringa fatter vedtak som får innvirkning på aksjekursene. Solberg påstår hun var «uforskyldt inhabil», og Finnes sier han ikke dreiv med innsidehandel. Enhver får tro hva man vil om det.

Derivater er verdipapirer som i stor grad er avhengig av verdier i andre verdipapirer og er finansielle instrumenter som brukes til spekulasjon i stor skala fordi de kan settes sammen til stadig mer kompliserte og luftige konstruksjoner. Sikkerheten for disse investeringene blir deretter. Derivater bygger på veddemål om framtidig kursutvikling på valuta, råstoffer, aksjer, strøm osv. Storinvestor Warren Buffett har kalt derivater for «økonomiens masseødeleggelsesvåpen».

Verdens derivatmarked er kanskje 20 – 25 ganger større enn verdens brutto nasjonalprodukt –  et korthus som raskt kan falle sammen og lamme hele det internasjonale bank- og finanssystemet.

Det er finanssektoren som styrer verden, og det er finanskapitalen som har utviklet slike finurlige finansielle instrumenter som skatteparadis, hedgefond, derivater i alle former osv. Det burde etter at ekteparet Finnes/Solberg-saken er rulla ut i alle kanaler, være et krav om at finanssektoren må reguleres mye hardere. Et første skritt må være at partier som Rødt og SV krever at derivater bør forbys.