Gruvedrift til havs er skitten business

En kortere versjon er publisert i Fædrelandsvennen 27/2

LO i Østre Agder havarerer på «havsens bunn».

Steinar Rasmussen, på vegne av styret i Østre Agder LO, argumenter i Fædrelandsvennen 21/2 for mer gruvedrift til lands og til havs under overskriften: «Ja til at Norge videreutvikler norsk gruvedrift!».

LOs argumentasjon for å åpne for mineralutvinning til havs, er lite overbevisende. Rasmussen skriver: «Om ikke Norge utvikler tanken om gruvedrift til havs, så vil andre land fort ta stafettpinnen og dra fordelen av en industri som vil være nødvendig for å skaffe de ressurser som trengs for det grønne skiftet. Land som ikke tar hensyn til miljø og klima på samme måte som Norge.»

9/1-24 stemte flertallet på Stortinget (Ap, Sp, Høyre og Frp) for å åpne for leiting og utvinning av mineraler på havbunnen som det første landet i verden. Det dreier seg om et område i Grønlandshavet og Barentshavet på 281 000 kvadratkilometer. Regjeringen overlater dels til private lisenshavere å kartlegge både mineralforekomster og miljøkonsekvenser på et «sine» område uten å vurdere helheten av påvirkningen på økosystemet i havet. Disse selskapene har selvsagt egeninteresse av å starte utvinningen.  Fortsett å lese Gruvedrift til havs er skitten business

Våpenindustrien vil ha mineraler fra havbunnen

foto: Victor Pickering, en Greenpeace International-aktivist fra Fiji med banner, under en protest mot gruvedrift på havbunnen i Stillehavet.© Marten van Dijl / Greenpeace

Dette er andre artikkel med tema: Hvem ønsker gruvedrift til havs?

Staten har i mange år forberedt mineralutvinning til havs. Det er private selskaper som skal stå for karlegging, leiting og utvinning. I forrige artikkel pekte jeg på at Petroleumstilsynet allerede i februar 2023 hadde møte med tre «sentrale enkeltaktører» til å fortelle om hvordan disse selskapene ville gå fram for å utvinne havbunnsmineralene. Dette skjedde nesten ett år før Stortinget ga klarsignal til å åpne for gruvedrift til havs til store protester nasjonalt og internasjonalt.

Disse «sentrale aktørene» dreide seg om de tre mindre selskapene: Loke Marine Minerals, Adepth Minerals og Green Minerals.  Fortsett å lese Våpenindustrien vil ha mineraler fra havbunnen

Hvem ønsker gruvedrift til havs?

Illustrasjon: T. Vestaas

Den norske staten har gjennom mange år forberedt mineralutvinning til havs. Først i år ga Stortinget endelig klarsignal til å gjøre Norge til det første landet i verden som begynner slik virksomhet. Dette møter en bølge av protester nasjonalt og internasjonalt som stempler Norge som et land som går i spissen for å rasere havbunnen. Hvem står bak dette presset på å åpne enorme sårbare områder for en virksomhet som ingen aner konsekvensene av?

I to artikler vil jeg prøve å besvare dette spørsmålet, først ved å se på de nasjonale aktørene som står bak forberedelsene til mineralleiting og utvinning til havs. Fortsett å lese Hvem ønsker gruvedrift til havs?

Skandalen om de nasjonale prøvene

Politikere, kommuner og skoleledere legger avgjørende vekt på resultatene fra de nasjonale prøvene som hvert år blir gjennomført for 5., 8. og 9. trinn. Prøvene er obligatoriske og kartlegger de grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og engelsk.

Norsk skoleutvikling nasjonalt og lokalt skjer i avgjørende grad ut fra dataene fra disse prøvene. Det er derfor en skandale når Utdanningsdirektoratet (Udir.) nå innrømmer at det siden 2014 har vært regnefeil når resultatene fra det ene året til det andre skal sammenliknes.

Det var tre forskere ved Frisch-senteret som i høst avslørte denne feilen. Da forskerne tok kontakt med det amerikanske datafirmaet som ble brukt av Udir., fikk de vite følgende om vedkommende som stod for oppdateringene : «The guy left in 2011».

Aftenposten avslørte fadesen i en artikkel 6/9-23 der de viser at Udir. ikke hadde fanget opp at norske elever har blitt betydelig dårligere i lesing og regning siden 2014, men blitt flinkere i engelsk.  De skriver: «De brukte et utdatert dataprogram. Derfor så ikke myndighetene det store fallet i den norske skolen.»

Avdelingsdirektør i Udir, Frode Nyhamm, karakteriserte i et svarinnlegg Aftenpostens artikkel for spekulativ og skreiv følgende: «Saken inneholder flere feil og bygger på en artikkel fra Frischsenteret som hverken er fagfellevurdert eller publisert». Han skreiv at det dreide seg om ulike regnemetoder.

Men nå har pipa fått en annen lyd. Udir. innrømmer nå feilen. Den nye lederen for Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, reagerer slik:  «Det høres nesten ut som en vits, men er dessverre en pinlig sannhet. Dette er bare ett av mange eksempler som viser hvor problematisk det er å legge stor vekt på nasjonale prøver som styringsinformasjon».

Det har lenge vært stor motstand mot nasjonale prøver som er gjennomført som en del av styringsmetoden New Public Management. Men mye ved norsk skole kan ikke måles etter statistikk som trivsel og det psykososiale miljøet.

Vi kan inntil videre ikke stole på tallene som er lagt fram fra Udir. om resultatene fra de nasjonale prøvene, uansett om vi synes disse prøvene er relevante eller bør fjernes.

Foto: Matematikksentret.

Les også mitt innlegg i Fædrelandsvennen 13/1 2024:

Nasjonale prøver viser ingenting om utviklingen av Søgne-skolene

 

Norge skal drive gruvedrift på havbunnen etter ordre fra USA

Foto viser Olje- og energiminister Terje Aasland (t. h) og Assistant Secretary in Bureau of Energy Resources at US Department of State, Geoffrey R. Pyatt signerte en samarbeidsavtale om energi 30. oktober 2023 i Washington DC. Norge forplikter seg til å drive undersjøisk gruvedrift i avtalen før behandlinga av saken i Stortinget. Pyatt var for øvrig USAs ambassadør til Ukraina 2013 og 2016. Han var svært aktiv for å støtte kuppet mot den sittende presidenten etter Maidan 2014. Foto: Stine Grimsrud / OED

Norge kan bli det første landet i verden som åpner for kommersiell undersjøisk gruvedrift. Det er ingen som aner de miljømessige konsekvensene av denne virksomheten. Når den norske regjeringen likevel trosser alle faglige advarsler, er det utelukkende etter press fra USA. Fortsett å lese Norge skal drive gruvedrift på havbunnen etter ordre fra USA

Oljefondet: Europas største investor på den okkuperte Vestbredden

Ifølge en ny rapport er Oljefondet Europas største investor i selskaper som opererer på den okkuperte Vestbredden. Samtidig melder UNICEF at det aldri har vært drept flere barn på Vestbredden enn i de siste ukene.

Opplysningene om Oljefondet kommer fram i den ferske rapporten Don’t buy into the occupation. Det er 25 organisasjoner som står bak rapporten, blant annet LO, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp.

Oljefondet har investert 13,6 milliarder dollar i nær 50 selskaper som profiterer på okkupasjonen. En stor del av disse investeringene, rundt fem milliarder dollar, er i fem israelske banker som står for direkte finansiering av de ulovlige bosettingene. Til sammen viser rapporten at 776 europeiske finansinstitusjoner står for milliarder i lån og investeringer i selskap som knyttes til folkerettsbrudd i Palestina.

Storebrand er også på lista –  på 30. plass. DNB er den eneste norske banken som er med på lista over långivere til selskaper med tilknytning til bosetningene. Det er verd å merke seg at AKO Capital er også på lista med 569 millioner dollar i investeringer. Dette britiske hedgefondet ble i 2005 etablert av nåværende oljefondsjef Nicolai Tangen.

I tillegg har Oljefondet investeringer på 45,6 milliarder kroner i internasjonal våpenindustri, ifølge Palestinakomiteen. Fondet har også aksjeposter verdt 7,8 milliarder kroner i våpenindustri som samarbeider med israelske våpenprodusenter, hevder organisasjonen.

Det er uholdbart at Oljefondet tjener penger på den pågående okkupasjonen og  folkemordet som Israel utfører i Palestina. I forbindelse med Russlands brutale angrep på Ukraina i februar 2022, instruerte finansminister Trygve Slagsvold Vedum Oljefondet om å fryse ned alle investeringer i Russland med tanke på nedsalg. Det burde være en selvfølge at det samme skjer nå overfor Israel.

———————————————————————————————

Bli med på Fagforbundets og Norsk Folkehjelps kampanje mot Oljefondets investeringer på Vestbredden.

I israelske Azrieli, som eier datalagringsselskapet Green Mountain, har Oljefondet investert ca. 200 millioner kroner. Les mer om det her:

Green Mountains israelske eiere støtter krig og okkupasjon

Green Mountains israelske eiere støtter krig og okkupasjon

Green Mountain er et av Norges største datalagringsselskap. De eies i sin helhet av det store israelske eiendomsselskapet Azrieli. På sine nettsider uttrykker Azrieli sin støtte til krigen på Gaza med slagordene: «One heart, one nation. United we stand». (se skjermdump). Azrieli har også store investeringer på den okkuperte Vestbredden.

Nederst på bildet står et tidsur som teller hvor mange dager, timer, minutter og sekunder gislene er holdt fanget av Hamas. Under tidsuret står det: “Bring them back now”. De over 20 000 drepte palestinerne står det ingenting om. Fortsett å lese Green Mountains israelske eiere støtter krig og okkupasjon

Flere spørsmål om Rødts våpenstøtte

Klassekampen ønsker ikke noen videre debatt om Rødts våpenstøtte til Ukraina. Dette innlegget fikk jeg ikke inn i Klassekampen uten videre begrunnelse.

Rødts ledelse er så langt tause når de blir utfordra om våpenstøtten til Ukraina var rett.

Einar E. Jacobsen, tidligere Rødt-medlem, stiller i Klassekampen 5/12 viktige spørsmål til Rødts ledelse under overskriften «Vil Rødt-toppene revurdere våpenstøtta?».  Til nå har Ronny Kjelsberg svart to ganger, men han er et vanlig medlem av partiet og svar på egne vegne.

Derfor ønsker jeg å få en avklaring på flere spørsmål om denne våpenstøtten fra ledelsen i Rødt:

På landsmøtet 11. til 13. april 2023 vedtok Rødt med 107 mot 74 stemmer å si ja til våpen. Få dager etter landsmøtet undertegnet Bjørnar Moxnes Rødts støttet til Nansen-pakken som i de neste fem årene skal gi 75 milliarder til våpen- og humanitær støtte til Ukraina. Rødt har altså bundet seg til masten fem år framover uten at det står noe i vedtaket fra landsmøtet om dette. Når og i hvilket organ ble det vedtatt at Rødt skulle støtte Nansen-pakken? Fortsett å lese Flere spørsmål om Rødts våpenstøtte

Høy rente og lav kronekurs ruinerer familienes økonomi

Illustrasjon: Norske kroner på billigsalg av T. Vestaas. Teksten er også publisert på Argument Agder.

Det skjer en enorm overføring av kapital fra norske husholdninger til finanssektoren. Dette er et resultat av en bevisst politikk.

Norges Banks julegave til det norske folket var å heve styringsrenta til 4,5 %. I september 2021 var den på 0,0 %. Begrunnelsen for rentehevingene har vært å få kontroll på prisveksten. Prisveksten er ikke minst et resultat av en svak kronekurs som skyldes at Norges Bank har solgt kroner for minst 738 milliarder kroner fra april 2022 til november 2023. Dette er styrt politikk, og regjeringa må ta ansvaret.

Støres regjering har de to siste årene lagt en ekstra tung byrde på skuldrene til norske husholdninger. Det er innført en type finansskatt der lav kronekurs fører til dyrtid samtidig som rentene settes opp. Resultatet er en rask spredning av fattigdom i Norge som vil fortsette inn i det nye året. Fortsett å lese Høy rente og lav kronekurs ruinerer familienes økonomi

Søgne legesenter og Fleksnes

I forbindelse med den kommende folkeavstemningen om eventuell oppdeling av Kristiansand kommune har leder for Søgne Legesenter Frode Lohne gått ut med en oppsiktsvekkende beskjed i avisen KRS:

«Hovedpoenget er at om man stemmer imot en oppdeling av kommunen, så fortsetter vi som før. Blir det oppsplitting, så må vi ta grep der vi må se oss nødt til å flytte til Kristiansand».

Lohne  skal visstnok ha alle 12 legene på sentret bak seg. Lohne truer altså med å nedlegge Søgne Legesenter om pasientene deres stemmer mot legenes ønsker! Som fornøyde brukere av tjeneste til legesentret i alle år er vi mildt sagt rystet over dette politiske utspillet fra legene som minner om en rein utpressing.

Vi vet ikke om vi skal gråte eller le, men foretrekker å se det absurde i situasjonen. Våre assosiasjoner går til den berømte tannlegesketsjen der Rolf Wesenlund spiller tannlege og Harald Heide-Steen spiller pasient. Det oppstår en diskusjon, der tannlegen truer med rotfylling uten bedøvelse om pasienten i tannlegestolen ikke sier seg enig.

Sketsjen ligger åpen på YouTube, så du kan tenke deg dr. Lohne i tannlegefrakken.

Søgne 14/12 2023

Øyvind Andresen og Ingjerd Skagestad