Norge tjener milliarder på slavestaten Qatar

Bildet er fra den storstilte 50 -års markeringa av de økonomiske forbindelsene mellom Qatar og Norge. Vi ser blant annet kronprinsen og daværende næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen. Bildet er henta fra sidene til det norske kongehuset.

Qatar arresterer utenlandske journalister og setter dem på glattcelle. VM – komiteen i Qatar truer, med hjelp av et norsk advokatfirma, å saksøke det norske fotballstidskriftet Josimar fordi de publiserer en kritisk artikkel om rettergangen mot en journalist som har undersøkt forholdene for gjestearbeiderne. Alt dette har vakt stor oppmerksomhet. Men få skriver om hvordan at norske virksomheter tjener milliarder på sin forbindelse med Qatar.

Fortsett å lese Norge tjener milliarder på slavestaten Qatar

Langt høyere kommunale avgifter i storkommunen Kristiansand

Illustrasjon: Odd Jørgensen.  Tidligere publisert i Argument Agder.

Til tross for løftene er de kommunale avgftene langt høyere i Kristiansand i dag enn de var i Søgne før sammenslåingen. 

Argument Agder har tidligere skrevet om at det var høyere eiendomsskatt i Kristiansand enn i Søgne og Songdalen før kommunesammenslåinga 1/1-2020. Bunnfradraget var på 900 000 i Søgne, i Songdalen var det på 300 000. I den nye kommunen er den fjernet. Det er likevel primært den nye takseringa som har ført til den kraftige økninga av eiendomsskatt for mange. Det er forespeilet at eiendomsskatten ytterligere skal opp de neste åra.  

Fortsett å lese Langt høyere kommunale avgifter i storkommunen Kristiansand

Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige livet i storkommunen

Først publisert i Argument Agder.  foto: Kristiansand Kunsthall

Kunsthallen i Kristiansand har gitt ut boka Ingen kjenner ingen – vitnemål fra kommunen som gjennom korte prosatekster og fotografier ifølge utgiveren «forsøker å gå inn i dialog med en konkret politisk og strukturell situasjon, nemlig kommunesammenslåingen av Kristiansand, Songdalen og Søgne». Boka har ingen tendens, den tar ikke stilling for eller mot storkommunen, den åpner for flere spørsmål enn svar. Og det er nok også meninga. Fortsett å lese Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige livet i storkommunen

Energikriser oppstår ikke. De organiseres av kraftbransjen.

Maleri: Christian Morgenstern -  "Haugsfossen" (1843)

Svingningene av strømprisene er ikke primært et resultat av endringer av vær og vind. Det er et resultat av politiske beslutninger. Nå tjener kraftbransjen grovt på at strømmen er på børs. Før var den et gode for folk. Energiloven, vedtatt i 1990, gjorde strøm til en vare på et marked.

De høye prisene er villet politikk. Det er ikke naturlover som bestemmer beløpet på strømregninga. Det er økonomiske lover under den nyliberale epoken. Mens strømprisene stiger til himmels, tappes magasinene og krafteksporten forsetter.   

Utenlandskablene bidrar til ytterligere prisøking. Medlemskapet i ACER har overlatt den nasjonale kontrollen av energien til EU. Nå må du betale prisen.   Fortsett å lese Energikriser oppstår ikke. De organiseres av kraftbransjen.

«Master of newspeak 2021» – Bent Høie

Argument Agder har kåret tidligere helseminister Bent Høie til "Master of newspeak 2021". Foto: Stortinget  

Begrepet «newspeak» er kjent fra romanen «nittenåttifire» av George Orwell der han advarer mot at makthaverne bruker språket for å kvele kritisk tenking. Det er også et problem i Norge når folk opplever at politisk retorikk og løfter i realiteten tildekker virkeligheten. I denne artikkelen bruker vi en rekke eksempler på nysnakk på norsk.  Fortsett å lese «Master of newspeak 2021» – Bent Høie

De stjeler ditt privatliv

I den nye boka «Den digitale hverdagen» har Runar Skagestad og jeg skrevet et kapittel med tittel «De stjeler ditt privatliv» (kap. 16). Boka er nummer tre i en serie som Norges Tekniske Vitenskapsakademi utgir for å belyse hvordan digitaliseringen påvirker samfunnet.

Visste du at Facebook samler alle data om deg og ditt privatliv og legger dem inn i en skjult database som heter Hive? All din aktivitet på Facebook registreres, det samme gjør informasjonen fra enheter eller tredjeparts nettsider der du har vært inne. Lenge ble dette ansett som verdiløst avfall eller «dataeksos», også av Facebook, men nå har det fått betegnelsen «adferdsoverskudd», og analyseres og selges videre til høystbydende. Fortsett å lese De stjeler ditt privatliv

Eldreomsorgen på sotteseng

Bildet viser maten de eldre får servert av Kristiansand i de kommunale leilighetene:    Mat for sju dager. Én bærepose pr. beboer. Mat i porsjonsposer blir anrettet direkte av hjemmesykepleien fra posene til tallerkener. foto: Vidar Ertzeid

Vidar Ertzeid og jeg har skrevet en rekke reportasjer på nettstedet Argument Agder om de rystende forholdene for de eldre ved de kommunale leilighetene i Lundeveien 34 i Søgne, en kommune som sammen med Songdalen ble tvangssammenslått med Kristiansand fra 1. januar 2020. Artiklene har vakt stor interesse, men eksemplet Lundeveien illustrerer problemer i eldreomsorgen som peker langt utover kommunegrensene.  Fortsett å lese Eldreomsorgen på sotteseng

Paulo Freire 100 år

19. september 2021 er det hundre år siden Paulo Freire ble født i Recife, Brasil. Som pedagog, teoretiker og sosialist var han svært engasjert i arbeidet mot fattigdom, sult og analfabetisme, og han har fremdeles stor påvirkning på pedagogiske bevegelser verden over. I Brasil arbeidet han blant annet med alfabetisering av landarbeidere. Etter militærkuppet i 1964 måtte han dra i landflyktighet i mange år. Seinere kom han tilbake, blant annet som utdanningsminister i São Paulo der han deltok i en storstilt utbygging av skoleverket og alfabetiseringsprogrammer. Han døde i 1997.

I Norge er Paulo Freire mest kjent for boken «De undertryktes pedagogikk»  som kom på norsk i 1974. Freire var blant annet inspirert av Karl Marx og Frantz Fanon, men også av frigjøringsteologien innafor den katolske kirka.  Fortsett å lese Paulo Freire 100 år

Soga om møtet mellom Fykse-Olav og Nicolas den kaute

Under Arendalsveka i år blei det 17. august arrangert eit møte i regi av Den norske kyrkja. Det var sjefen for Oljefondet Nicolai Tangen og preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit som skulle samtala om kva slags verdiar vi treng. Samtala kan du sjå her. «Soga om møtet mellom Fykse-Olav og Nicolas den kaute» er ein kommentar til denne samtala. foto: Argument Agder

Det skjedde i dei dagane, under tinget i Arendal, at to vise menn kom saman i den ærverdige Trefoldighetskyrkja for å ljose fred over landet. Det var dei to fremste menn for andeleg og verdsleg makt i Noreg som skulle einast om sams sak.

Det var ein herleg morgonstund, og ein kunne høyra orgelmusikk i bakgrunnen medan kyrkjelyden benka seg på plass. Alle som kjenner soga, veit at det ofte har vore strid mellom biskopar og hovdingar. Stundom har det til og med kome til blodsutgytingar og mannedrap. Men difor var det no så velsigna å sjå at dei to var på fornamn.

Fortsett å lese Soga om møtet mellom Fykse-Olav og Nicolas den kaute

Foretaksmodellen må skrotes !

Per Mathisen og jeg har laget denne reportasjen fra Arendalsuka for Argument Agder. Illustrasjon: T. Vestaas

Sykehusene er «kronjuvelen» i velferdsstaten. Norge har fremdeles et fungerende helsevesen, men etter 20 år med foretaksmodellen, stiller flere spørsmål ved om vi er på vei mot et sengeløst, hjerteløst og todelt helsevesen.

20 år er gått siden Stortinget vedtok foretaksreformen for sykehus, med støtte fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Det ble sagt at pasienten skulle stå i sentrum, men det viste seg snart at det var økonomien som kom i sentrum – sykehusene skulle drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og «bunnlinja» måtte holdes for enhver pris. Pasientene ble til «kunder», behandling ble til «produksjon», og ventelister ble til «ordrereserve». Argument Agder har tidligere omtalt foretaksmodellen.

Fortsett å lese Foretaksmodellen må skrotes !