– Ernas aller største reformtabbe som statsminister

Først publisert i Argument Agder

 Den omfattende motstanden mot kommune- og regionalreformene er en følge av at reformene har kjørt seg fast. Nå vil Regjeringa fullføre dem, men det kan bare skje om Solberg får fire nye år etter valget neste høst.

Motstanden i Søgne og Songdalen mot storkommunen Kristiansand må sees i sammenheng med at hele kommune- og regionreformen ikke har levd opp til forventningene. To av Norges fremste eksperter på offentlig styring, professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse, felte i Aftenposten i februar i år en hard dom over den nye organiseringen av Kommune-Norge. Vinsand mente at Solberg-regjeringens store prestisjeprosjekt er blitt «Ernas aller største reformtabbe som statsminister».  Fortsett å lese – Ernas aller største reformtabbe som statsminister

Nye Kristiansand – bygd på sviktende grunn

Tegninger: Argument Agder

Fra 1. januar 2020 ble Søgne, Songdalen og Kristiansand slått sammen til én kommune etter vedtak i Stortinget 8. juni 2017. Kritikerne mener den nye kommunen ble grunnlagt på en serie udemokratiske vedtak, brutte løfter, manipulasjoner og feilinformasjon til Stortinget. Erfaringene med den nye kommunen har forsterket denne kritikken, og det kommer krav om at Søgne og Songdalen må opprettes på ny. Argument Agder har i to artikler (se her og her) sett nærmere på prosessen som førte fram til opprettelsen av Nye Kristiansand.  Her har vi omarbeidet og forkortet disse to artiklene til en samlende tekst:   Fortsett å lese Nye Kristiansand – bygd på sviktende grunn

Partier som kommer og partier som går

Først publisert i Argument Agder. Illustrasjon: Postkort, laget av kunstner Sverre Knudsen, Nasjonalbiblioteket

Nye partier blir grunnlagt og andre forsvinner. Hva skal til for å få et parti til å overleve, rekruttere og få suksess?

Argument Agder publiserte 4/9 et intervju med Irene Solli fra det nye partiet Sentum. Å etablere et parti som får tyngde nasjonalt, er en meget vanskelig oppgave – særlig i et landskap der det er så mange konkurrenter i det som defineres som sentrum i norsk politikk.

Det finnes i utgangspunktet en mengde partier i Norge, de fleste er små og uten betydning. Hva skal til for at et parti skal overleve og få suksess? For å reflektere over dette, bør vi se historisk på partisystemet i Norge.

Fortsett å lese Partier som kommer og partier som går

Ostehøvelreformen raserer velferdsstaten

Først publisert i Argument Agder. Illustrasjon: T. Vestaas

Regjeringa innførte noe de kalte «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen» i 2015 (ABE-reformen) etter «ordre» fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).  I likhet med «nærpolitireformen» er navnet på denne reformen en bløff. Ja, det er ikke en gang en reform, men et årlige kutt i bevilgningene til offentlig sektor i takt med nyliberalt tankegods.  Hvert år blir budsjettene til offentlige instanser redusert med 0,5% til 0,8 % etter «ostehøvelprinsippet». Resultatene er mer byråkrati og mindre effektivitet – og at velferdsstaten og rettsikkerheten er under angrep.  Fortsett å lese Ostehøvelreformen raserer velferdsstaten

Bussjåførene fortjener bedre lønn!

Først publisert som leder i Argument Agder. foto: Norsk Jernbaneforbund

Bussjåførene ble under pandemen oppgradert til å ha en «samfunnskritisk funksjon». Nå trenger de all støtte i sin kamp for høyere lønn og bedre arbeidsforhold og sikkerhet.

Bussjåførene lokalt har gått i streik sammen med tusenvis av kolleger over hele landet. Fra lørdag morgen 26/9 står bussene i Kristiansand, både de som brukes i lokaltrafikken og på langdistanse.

De streikendes viktigste krav er innfrielse av arbeidsgiverens 13 år gamle lønnsløfte: et nivå på linje med gjennomsnittelig industriarbeiderlønn. Det motsatte har skjedd: De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med 16 000 kroner. Fortsett å lese Bussjåførene fortjener bedre lønn!

Tango med Tangen

Et doku-drama i fem eller seks akter med mange prominente personer i rollene. Først publisert i Argument Agder. Tegning: José Guadalupe Posada: El Dia de los Muertos (1924)

Teppet går opp –

Akt 1: Det var en gang en kornsilo

På tomta hvor den nedlagte kornsiloen fra 1935 ligger ved havna i Kristiansand, var det lenge planer om å bygge hotell. Men da daværende ordfører Arvid Grundekjøn og hedgefondforvalter Nicolai Tangen tidlig i 2015 rusla rundt i byen for å finne en plassering til den kunstsamlingen han sa han ville gi i gave til fødebyen, pekte Tangen på siloen som stedet. Grundekjøn vedgikk til Fædrelandsvennen at etter dette ble hotellplanene stille lagt til side.

25. april 2015 ble det offentliggjort at Tangen ville overlate en kunstgave til byen, og at han syntes siloen var et passende sted å plassere den. Formannskapet ble orientert om dette 19. mai, og etter en uke ble det satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe under ledelse av ordfører Grundekjøn som skulle finne ut hvordan gaven skulle håndteres. Det var Tangens mening at Sørlandet Kunstmuseum (SKMU) skulle eie bygget og vise, lagre og forsikre samlinga hans. Dermed starta den prosessen som gjorde at en av de rikeste menn bosatt i Storbritannia ved hjelp av sine finansielle muskler og mektige venner – ikke minst framtredende medlemmer av Høyre – overtok kontrollen over SKMU. Fortsett å lese Tango med Tangen

Store hedgefond var nær ved å velte verdens finanssystem i mars i år

I en kronikk i Dagens Næringsliv 19/8 gir økonomiprofessor Knut Anton Mork ved NTNU et innblikk i hedgefondenes verden og ustabiliteten i det økonomiske systemet. Tittelen på kronikken er «Farlig finansielt fusk». Han bygger på en artikkel i Financial Times 30/7 som viser at store hedgefond var nær ved å velte verdens finanssystem i mars i år, ikke ved å ta risiko i håp om å skape verdier, men ved regelrett melking av systemet. Bare ved en rask inngripen fra den amerikanske sentralbanken FED, unngikk man en kollaps av det finansielle systemet.

Fortsett å lese Store hedgefond var nær ved å velte verdens finanssystem i mars i år

Gjennombrudd for Argument Agder

Tale på hagefesten til Argument Agder 15/8 2020 

Kjære alle sammen!

Det har gått snart et halvt år siden nettmagasinet Argument Agder kom til verden, og det på et tidspunkt der det politiske debattklimaet er sterkt polarisert. Det er ikke argumentenes tyngde eller saklighet og respekt for meningsmotstanderen som dyrkes, men flokkdannelsen: du er god eller ond, helt avhengig om du er enig med meg eller ikke. Det er ikke hva du sier som er viktig, men hvem du er. Nett-trollene trives i en slik atmosfære.

Det var for å bryte denne onde sirkelen, at vi valgte navnet Argument på magasinet vårt. I utgangspunktet var det to medier lokalt i byen: Sørlandsnyhetene og Fædrelandsvennen som elska å hate hverandre. Vi ville være noe  annerledes: maktkritiske og skarpe, uredde og offensive, høflige og åpne, uavhengige og frie. Fortsett å lese Gjennombrudd for Argument Agder

Steinar J. Olsen og det sorte hullet i Auschwitz

Grunnlegger av sportskjeden Stormberg og medlem av ytringsfrihetskommisjonen, Steinar J Olsen, skreiv i Fædrelandsvennen 10. juni kronikken «Arkivet skyter feil mann». Det er en svært problematisk tekst.
Tidligere publisert i Argument Agder 
Bildet fra https://www.piqsels.com/en/search?q=auschwitz

I sommer besøkte jeg maleriutstillinga «Angels of Death» på galleriet «Arteriet» på Lumber utenfor Kristiansand. Maleren var «Sturmgeist», alias forfatteren Cornelius Jakhelln. Det var en utstilling full av kvinne- og menneskeforakt, spekka med nazistiske symboler og trusler mot en navngitt person i byen, med direkte referanser til den verste utryddelsesleiren under Hitlers tredje rike: «AUSCHWITZ THE MEANING OF PAIN. THE WAY I WANT YOU TO DIE».

Fortsett å lese Steinar J. Olsen og det sorte hullet i Auschwitz

Mer om Norge og slavehandelen:

Var Norge som nasjon en aktiv deltager i slavehandelen over Atlanterhavet på 1600 og 1700-tallet? Noen enkeltpersoner i Norge deltok, tjente på det, og legitimerte menneskehandel med rasistiske argumenter. I flere innlegg, blant annet i nettmagasinet Argument Agder (her og her) har jeg vist at Norge var helt politisk umyndiggjort i unionen med Danmark. Så selv om noen nordmenn deltok i slavehandelen, kan ikke Norge som nasjon holdes ansvarlig for den transatlantiske slavehandelen.

Selv om slavehandelen i norsk sammenheng, var drevet av privatpersoner og ikke staten, er spørsmålet om vi kan se denne virksomheten som en del av den såkalte opprinnelige kapitalakkumulasjon, altså som den del av utbyttinga av koloniene som ga de støtet til hele den kapitalistiske epoken og som ideologisk bygger på rasisme.  Dette er relevant for koloniland som Spania, Portugal, Nederland, Frankrike og England, som Marx skriver om i Kapitalen. Men jeg kan ikke se at dette er relevant for utvikling av kapitalisme og industrialiseringa av provinsen Norge.

I siste nummer av avisa Friheten (23/7) summerer jeg opp mine argumenter og prøver å si noe mer om både den opprinnelige kapitalakkumulasjon og den anti-nasjonale trenden i norsk historieforskning. Hele artikkelen i Friheten kan du lese her: Fortsett å lese Mer om Norge og slavehandelen: