Vindbaronene vil fortsatt kle naturen fra Lister til Bykle med vindturbiner

Lista vindkraftverk. foto: Veidekke. Først publisert i Argument Agder.

Vindkraftindustrien har hatt en våt drøm: Å kle naturen fra Lister til Bykle med vindturbiner. Agder skulle bli Europas grønne batteri. Det var bare en faktor som foreløpig har satt en stopp for drømmen: Folkelig motstand. Men vindbaronene har ikke gitt seg. Nå skal de få hjelp fra First House for å snu opinionen.   Fortsett å lese Vindbaronene vil fortsatt kle naturen fra Lister til Bykle med vindturbiner

Skal betegnelsene mor/far og kvinne/mann ut av lovverket?

Av Ingjerd Skagestad, psykologspesialist og Øyvind Andresen, skribent og pensjonert lektor. Først publisert i Argument Agder. Illustrasjon: T. Vestaas.

Det foreligger et forslag til ny barnelov som vil fjerne betegnelsene mor/far og kvinne/mann i loven. Det skal ikke lenger hete «kvinner som føder», men «den som føder» som da er barnets mor. Og den som føder, skal hete fødeforeldren, og den som ikke føder, skal hete den andre foreldren. Slik blir alt kjønnsnøytralt.   Fortsett å lese Skal betegnelsene mor/far og kvinne/mann ut av lovverket?

GameStop, vingeskutte gribbefond og det uregulerte finansmarkedet

Artikkelen ble først publisert i Argument Agder

Gribbefond ville tjene milliarder ved å shorte aksjene til GameStop, men en motreaksjon fra småinvestorer, tvang fondene i kne.  Det er all grunn til å fryde seg over dette, men viktigere er å bruke disse hendelsene til å få  innsikt i de oppsvulmede finansmarkedenes bisarre verden.  

Shortsalg eller shorting skjer ved at en shortselger spekulerer på at verdipapirer (som aksjer og valuta) skal falle i verdi. Å selge short betyr å selge verdipapirer som spekulanten i utgangspunktet ikke eier med sikte på å profitere på kursfall for disse verdipapirene i en avtalt periode.  Jo større verdifall på aksjen, jo mer tjener shortselgeren.

Men hvis aksjen stiger istedet for å falle, vil shortselgeren komme i skvis og kan tape store summer. Det var nettopp dette som skjedde med aksjen i GameStop som er en internasjonal butikkjede som selger videospill fra fysiske butikker. GameStop nedla i fjor sine alle sine butikker i Norden, blant annet to her på Sørlandet, en i sentrum og en på Sørlandssenteret. Fortsett å lese GameStop, vingeskutte gribbefond og det uregulerte finansmarkedet

Overvåkingskapitalismen tar rotta på oss!

Sverige er først ute i verden for å få sydd billetten inn i huden. Foto: SJ.  Først publisert i Argument Agder

Nettindustrien er basert på et enkelt prinsipp: å hente ut persondata og selge forutsigelser om brukernes atferd til annonsører. Men for å øke profitten holder det ikke lenger å forutse, nå gjelder det å endre menneskelig atferd i stor skala. 

Den amerikanske professoren Shoshana Zuboff har skrevet det omfattende og grunnleggende verket «Overvåkingskapitalismens tidsalder» som kom på norsk i fjor. Der analyserer hun hvordan teknologigigantene som Google, Apple, Amazon og Facebook arbeider målbevisst for å skape «et globalt nervesystem» som samler informasjon om oss ved hjelp av alle digitale kilder, også for å påvirke vår atferd. Det betyr altså at de er en trussel mot oss som frie individer: de ønsker å gripe inn i våre liv og manipulere vår smak og følelser, meninger og handlinger i bestemte retninger. De vil fjerne vår rett til å ha et tilfluktsted med et privatliv uten overvåking og innsyn. Allerede i 2010 sa Facebook – gründer Mark Zuckerberg at privatlivet ikke lenger var en sosial norm. Fortsett å lese Overvåkingskapitalismen tar rotta på oss!

Hvor grønn er batteriproduksjon?

foto: Barn i kobberproduksjon i Kongo. (Sky News). Artikkelen ble først publiser i Argument Agder.

Morrow Batteries nye batterifabrikk i Arendal vil forbruke mer enn dobbelt så mye strøm som Drammen by. Batteriene skal brukes i elbiler. Det er et omstridt spørsmål om hvor miljøvennlig produksjon og bruk av elbiler er. Produksjon av nye elbiler er uansett svært ressurskrevende – med høyt forbruk av rekke sjeldne jordartsmetaller som litium, kobber, kadmium og kobolt.  Fortsett å lese Hvor grønn er batteriproduksjon?

Jakten på kommunister

Kronikk i Fædrelandsvennen 2. januar 2021

Forfølgelsen av kommunister og deres familier i krig og fred har vært et av de store politiske overgrepene i moderne norsk historie. Det har ramma en rekke mennesker som ikke har gjort noe annet galt enn å utøve sine politiske rettigheter. Det har skjedd gjennom trakassering, svartelisting, overvåking og angiveri og under den tysk okkupasjon også med tortur og dødsstraff.

Alexander Wisting har nylig utgitt en nødvendig bok om dette temaet. Bokas tittel er «Forfulgt av staten. Den nådeløse jakten på norske kommunister». Boka handler om forfølgelsen av medlemmer og sympatisører av Norges Kommunistiske Parti i perioden fra 1933 til 1990 – tallet.

Boka begynner med politiets brutale og målrettede angrep på kommunister som hadde møtt opp på de første antinazistiske demonstrasjonene i Norge i 1933. Overvåkninga av norske kommunister blir mer grundig og systematisk under regjeringa til Johan Nygaardsvold fra 1935. Fortsett å lese Jakten på kommunister

Fædrelandsvennens første redaktør og hans sørgelige skjebne

Adolph Tiedemand: Politiserende bønder (1848) 

Jeg velger å se fenomener som den omdiskuterte facebook – gruppa Sørlandsnyhetene og andre alternative medier ut fra det jeg kjenner av mediehistorie. Sørlandsnyhetene er også blitt et eget tema for den nylig oppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen.

Fra oppfinnelsen av trykkerikunsten har det oppstått en rekke forskjellige opposisjonelle medier, tidvis hardt undertrykt av sensur. I Norge oppstod det etter 1814 også en rekke blader, bøker og aviser som stod i opposisjon til det etablerte. Noen av disse var avgjørende for å demokratisere Norge. Flere av disse var hardtslående, spredde rykter og drev harselas med de styrende embetsmennene.  Noe står i alle fall fast: Øvrigheten har alltid prøvd å sensurere,  fortie, latterliggjøre og/eller straffe opposisjonelle stemmer. Det gjelder både før og etter dataalderen.

Her kan dere lese en kronikk jeg skreiv i Argument Agder om Fædrelandsvennen første redaktør:  Fortsett å lese Fædrelandsvennens første redaktør og hans sørgelige skjebne

Jakten på kommunister, ett av de verste overgrepene i norsk historie

Forfølgelsen av kommunister og deres familier i krig og fred har vært et av de store politiske overgrepene i moderne norsk historie. Det har ramma en rekke mennesker som ikke har gjort noe annet galt enn å utøve sine politiske rettigheter. Det har skjedd gjennom trakassering, svartelisting, overvåking og angiveri  – og under den tysk okkupasjon også med tortur og dødsstraff.

Alexander Wisting har i år utgitt en nødvendig bok om dette temaet. Bokas tittel er «Forfulgt av staten. Den nådeløse jakten på norske kommunister». Boka handler om forfølgelsen av medlemmer og sympatisører av Norges Kommunistiske Parti i perioden fra 1933 til 1990 – tallet.  Fortsett å lese Jakten på kommunister, ett av de verste overgrepene i norsk historie

Litt mer om aksjesalget i 2001 og kapitalismens iboende faenskap

Illustrasjon: Kommunene solgte unna sine gullegg i 2001

Litt mer om aksjesalget i 2001 der mange kommuner i Agder solgte unna store deler av sine aksjer i Agder Energi til Statkraft. Salget av aksjene har to aspekter, det demokratiske og det økonomiske:

Det demokratiske: Salget ble gjennomført på en grunnleggende udemokratisk måte. Dette er konklusjonen i rapporter som ble skrevet i etterhånd. Roger Normann, forsker ved Agderforskning, har tatt doktorgrad (2007) på aksjesalget i 2002. Han peker på at rådgiverne i konsulentselskapet Arthur Andersen tjente 10 millioner på kommunenes salg. Hadde aksjene ikke blitt solgt. hadde de tjent 2,5 millioner. Dette har i en hemmelig avtale, seinere kritisert av Kredittilsynet. (Nå Finanstilsynet).

Samtidig ble pengene fra salget i Kristiansand sluset inn i to stiftelser: Cultiva og Sørlandets kompetansefond. Begge er utenfor demokratisk kontroll, og midlene skulle heller vært disponert fritt av kommunen.

Det økonomiske: Å eie kraftaksjer er det mest langsiktige og solide du kan tenke deg. Du høster inn en grunnrente ut fra en evigvarende ressurs: nedbør. En kraftstasjon krever nesten ikke vedlikehold. Statkraft fikk kjøpt kraftaksjene på billigsalg. Det var en gavepakke. Statkraft har for lengst tjent inn kjøpesummen og sitter nå igjen med nesten halvparten av aksjene i Agder Energi.

Men la oss se hvordan det gikk med konsulentbyrået Arthur Andersen som  sammen med konkurrentene KPMGDeloitteErnst & Young og PwC var en av «The Big Five» («De fem store»), en gruppe med store, globale revisjonsselskaper som i dag kalles for «The Big Four» («De fire store»)

Arthur Andersen LLP var et av verdens største revisjonskonsern frem til 2002. Norsk-amerikaneren Arthur E. Andersen grunnla selskapet i USA i 1913, og bygde opp et framgangsrikt, internasjonalt nettverk.

Det var en stor finansskandalen i USA i 2001 som involverte energiselskapet Enron og revisjonsfirmaet Arthur Andersen. Saken ble regnet som den største korrupsjonssaken i amerikansk historie.  Revisjonsfirmaet gikk med i dragsuget etter denne kriminelle skandalen – og ble nedlagt i august 2002. Dette skjedde altså året etter aksjesalgene i Kristiansand og fem år før den globale finanskrisa.

Historiene omkring aksjesalget i 2001 kunne fylle mange sider i en marxistisk lærebok om kapitalismens iboende faenskap.

Kristiansand har tapt 400 000 kroner hver dag i 20 år på salget av Agder Energi-aksjer

Først publisert i nettmagasinet Argument Agder. Foto: Statkraft

I dag sliter mange kommuner i Agder økonomisk. Situasjonen hadde vært mye bedre om de ikke hadde solgt unna nær halvparten av aksjene i Agder Energi i 2001. Særlig har dette vært fatalt for Kristiansand som har tapt omtrent 400 000 hver dag i snart 20 år på salget. Dette er midler som de folkevalgte kunne brukt til velferd – og kultur. I stedet fikk vi Cultiva, utenfor folkevalgt kontroll.

Fortsett å lese Kristiansand har tapt 400 000 kroner hver dag i 20 år på salget av Agder Energi-aksjer