Ny amerikansk storbank kan gå overende

Bankkrisa i USA fortsetter.  Jeg skreiv i en kronikk i Fædrelandsvennen mandag 24/4 følgende om hvordan CEO for USAs største bank JCMorgan Chase, Jamie Dimon, har prøvd å stoppe bankkrisa fra å utvikle seg videre. Her skreiv jeg følgende:

«Banken prøver nå å stoppe kollapsen i det amerikanske banksystemet. Dimon gikk i spissen for å samle 11 banker for å redde den kriserammede banken First Republic Bank som fikk tilført 30 milliarder dollar i innskudd.»

Men redningsaksjonen ser ikke ut til å hjelpe. Dagen etter kronikken 25/4 meldes det fra Wall Street at First Republic Bank  falt 49,37 prosent til 8,10 dollar etter det ble kjent at selskapet vurderer å selge mellom 50 til 100 milliarder dollar i langsiktige investeringer og pantelån som en del av en større plan for å forbedre sin økonomiske situasjon. Fortsett å lese Ny amerikansk storbank kan gå overende

Kasinoøkonomi

Kronikk i Fædrelandsvennen 24/4 2023

De som hadde ansvaret for å utløse den globale finanskrisa i 2007/2008, ble ikke straffet. Dermed kan de fortsette som før. En gjennomgående tese i boka  «Ustabilitetens politiske økonomi. Om fremveksten av finansialisert kapitalisme» av statsviterne Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy (2017) er følgende: «finanssektoren kan tilintetgjøre samfunnet, men samfunnet kan ikke tilintetgjøre sektoren». Skadevirkningene ved en kollaps blir så store at finanssektoren har en «dommedagsmakt» over politikerne. Med andre ord: Det er finanskapitalen som styrer verden.

Resultatene av den pågående bankkrisa, kan ingen overskue. Kanskje vil krisa blåse over denne gangen. De aller fleste bankfolk, politikere og journalister vil prøve å berolige og dysse folk ned i søvn. Men mellom linjene kan vi lese at uroen om sprer seg. Alt er basert på at folk har tillit til banksystemet. Den dagen tilliten svikter, er løpet kjørt. Fortsett å lese Kasinoøkonomi

Helse Sør-Øst gambler igjen med dine persondata

Illustrasjon: T. Vestaas

Igjen viser ledelsen i Helse Sør-Øst at de ignorerer pasientens personsikkerhet. Om kort til vil de sende sensitive persondata til en amerikanskeid nettsky. USA er ikke et trygt land å sende persondata. Dette er ikke bare utrolig arrogant av ledelsen i helseforetaket, men også ulovlig. Samtidig vil direktørene kvitte seg med lokale personvernombudene.

I 2017 avslørte NRK at minst 110 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa har hatt tilgang og utvidete rettigheter til datasystemet til Helse Sør-Øst. De har hatt mulighet til å hente ut pasientdata til 2,8 millioner nordmenn. Datatilsynet ga i den forbindelsen millionbøter til foretakene for manglende datasikkerhet. Men helseforetakene har ingenting lært.   Fortsett å lese Helse Sør-Øst gambler igjen med dine persondata

Visualisering av det globale kasinoet med derivater

De ni største bankene i verden har derivater som tilsvarer nær 300 billioner dollar. Det er et svimlende tall som det er umulig å fatte. Det utgjør tre ganger verdens BNP. Samla utgjør derivatmarkedet kanskje 20 ganger verdens BNP. Det er ingen som har oversikt for mye av derivathandelen skjer privat, ofte via såkalte skyggebanker. Det er selvsagt ingen sentralbank i verden som vil kunne dekke dette hvis derivatmarkedet kollapser. Nettstedet Demonocracy info visualisere hva 300 billioner dollar er ved å vise hvor mye det utgjør i fysiske dollar.

En trailer lastet med 2 milliarder dollar vil se slik ut:

http://demonocracy.info

300 billioner dollar vil se slik ut. Se den lille mannen i forgrunnen og  traileren i sammenlikning:

http://Demonocracy.info

Oppkjøpsfondene tar over

Noen ny utviklingstrekk ved norsk kapitalisme

På Arendalsuka i 2021 sa oljefondsjef Nicolai Tangen at kapitalismen er i ekstrem endring på en måte han aldri hadde opplevd tidligere. Dette har han selvsagt helt rett i. Men hva består disse endringene i? Og hva betyr disse endringene for den organiserte motstandskampen mot kapitalismen?

I stedet for å kalle kapitalismen i dag for nyliberalistisk, bør vi heller bruke begrepet oligarkkapitalisme om en epoke der staten i stadig større grad tilrettelegger for milliardærens superprofitter. Dette skaper et samfunn der disse oligarkene overtar mer og mer av kontrollen over økonomien i samfunnet og skaffer seg enorm politisk og kulturell makt. Det er en stekt økende tendens til at norske og utenlandske oppkjøpsfond eier stadig større deler av norske selskaper i nesten alle bransjer.

I Norge får oligarkkapitalismen et gjennombrudd i vårt århundre. Et kjennetegn ved  oligarkene er at de i stor grad gjemmer formuer i skatteparadis.  Fortsett å lese Oppkjøpsfondene tar over

Megabanker anklages for å ha profitert på Epsteins sexhandel med barn

Fotoet er fra øya Little Saint James som er en av De amerikanske Jomfruøyene. Øya ble kalt "Lolita Island".  Wikimedia Commons

Midt under den pågående bankkrisa reises det flere alvorlige søksmål mot to av verdens megabanker, JPMorgan Chase og Deutsche Bank, for å ha vært involvert i og profitert på seksualforbryter Jeffrey Epsteins menneskehandel med barn.

Det er reist tre søksmål mot storbankene med anklager om at bankene aktivt bidro til å opprettholde Jeffrey Epsteins nettverk av mindreårige jenter for seksuelt misbruk gjennom mange år.  De to første  anklagene, rettet mot begge bankene, er reist av ofre for sexhandelen som krever erstatning. Den tredje anklagen er reist mot JPMorgan Chase av regjeringen på De amerikanske Jomfruøyer. Det er fra denne tredje anklagen at detaljer er blitt offentliggjort. Fortsett å lese Megabanker anklages for å ha profitert på Epsteins sexhandel med barn

Hvilken bank blir den neste som faller?

Bankkrisa så langt har stengt ned tre amerikanske banker. Og storbanken Credit Suisse slukes av den største sveitsiske banken UBS. Bankene har begynt å falle som dominobrikker, og Tysklands største bank, Deutsche Bank, kan være neste brikke. 

Redningsaksjoner i panikk: First Republic Bank og Credit Suisse

Journalistene og Wall Street-veteranene Pam og Russ Martens i Wall Street on Parade skriver 16. mars: «The Next Bomb to Go Off in the Banking Crisis Will Be Derivatives». De peker også på at kredittratingbyrået Moody 13. mars nedgraderte hele den amerikanske banksystemet fra «stabilt til negativt».  

La oss se nærmere på dette med utgangspunkt i JP Morgan Chase som er USAs største og verdens niende største bank. De har nær 300 000 ansatte globalt i over 100 land, ifølge Wikipedia.  Fortsett å lese Hvilken bank blir den neste som faller?

«Den neste bomben som vil eksplodere i bankkrisen vil være derivater.»

Foto viser storm på tysk bank i 1931 under den verste depresjonen. Wiki Commons.

Bankkrisa utvikler seg videre. Banktoppene bruker krisa til å sikre seg millionbonuser og trekker stigen opp etter seg. Det er slik det alltid har vært under finanskriser.

Resultatene av det som skjer nå, kan ingen overskue. Kanskje vil det blåse over denne gangen. Bankfolk og politikere vil prøve å berolige og dysse folk ned i søvn. Det er det de har betalt for.

En ting er sikkert: Gjeldsbergene vokser hver dag. Pengesystemet er et pyramidespill. Alt er basert på at folk har tillit til banksystemet. Den dagen tilliten svikter, er løpet kjørt. Se fotoet over.

Sentralbankene vil gjøre alt for å redde det finansielle systemet ved å trykke opp flere sedler. Men uansett kan de ikke dekke gjelden som eksisterer i derivatmarkedet. Og på sikt vil det gjøre problemene enda større.

Journalistene  og Wall Street- veteranene Pam og Russ Martens i Wall Street on Parade (nettside med finansielle nyheter, se presentasjon under) , skriver 16. mars: The Next Bomb to Go Off in the Banking Crisis Will Be Derivatives. De peker også på at kredittratingbyrået Moody 13/3 nedgraderte hele den amerikanske banksystemet fra «stabilt til negativt».  

Fortsett å lese «Den neste bomben som vil eksplodere i bankkrisen vil være derivater.»

Mafiabanken og Oljefondet

Sveits nest største bank Credit Suisse er foreløpig reddet ved den sveitsiske sentralbanken som har gitt et kriselån på nesten 600 milliarder kroner. Credit Suisse er en gigantisk bank med nær 50 000 ansatte i over 50 land. En konkurs av en slik bank ville være en trussel mot hele det globale finanssystemet. Banken var «too Big to Fail».

Det blir nå sagt i mediene at problemene i Credit Suisse skyldes «dårlig bankhåndverk». Men banken har vært delaktig i kriminell virksomhet gjennom mange år.

I februar i fjor skjedde det en større dokumentlekkasje fra Credit Suisse kalt «Suisse Secrets». Avsløringene av over 18.000 kontoer i banken viste at flere av bankens kunder over flere tiår har vært involvert i tortur, smugling, hvitvasking og korrupsjon. Flere av kontoene er fremdeles i bruk. Banken er fra tidligere av dømt for å bidra til skatteunndragelser, ansatte er arrestert for svindel, og de var involvert i en gigantisk korrupsjonsskandale i Mosambik. Det ble avslørt at statsoverhoder og politikere over hele verden ble hadde hemmelige konti i banken.  Fortsett å lese Mafiabanken og Oljefondet