Den totale overvåking (del 1)

I to artikler vil jeg se nærmere på den private og statlige overvåkingen av borgerne i Norge, en overvåking som gjelder alle, store som små. Først om den overvåkingen som er en forretningsmodell for de store teknologiselskapene i verden.

Jeg vil begynne med å sitere fra Grunnloven § 102:

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.»

Til tross for dette vil jeg påstå at vi i dag i det totale overvåkingssamfunn, dels fra kommersielle teknologi, dels fra staten – og ofte i kombinasjon. Dette er ikke bare mitt syn:

Direktør Line Coll i Datatilsynet uttaler til Bergens Tidende i mars i år:

«Den samlede overvåkingen vil gjøre at det meste av det digitale livet til norske borgere blir fanget opp, samlet inn og registrert. Muligheten for å opprettholde et privatliv overfor myndighetene, blir helt illusorisk.»

Fortsett å lese Den totale overvåking (del 1)

Nicolai Tangens møte med det blåøyde Norge

Et supplement til Nina Witoszeks og Eva Jolys bok «Det blåøyde riket».

Jeg har vært en av kildene til to av kapitlene til boka «Det blåøyde riket» av Witoszek og Joly som kom ut denne uka på Cappelen Damm. Jeg får også en takk i forordet :«Vi takker også våre øvrige, innsiktsfulle lesere: Øyvind Andresen (se Andresens blogg), Erik Henningsen, Atle Midttun, Ingvill Christina Goveia og Hilde Henriksen Waage, som har gitt oss konstruktive kommentarer og forhindret mulige tabber».  Jeg har skrevet et supplement til bokas kapittel 2:

Kapittel 2 i boka har overskriften  «Oljefondet og Peer Gynt-syndromet» som i stor grad handler om prosessen omkring Nicolai Tangens ansettelse som oljefondsjef.

Boka framstiller dette som et drama: Forfatterne starter slik: «Dramaet utfolder seg i fire akter. Første akt: Våren 2021 blir Tangen overraskende lagt til på listen over kandidater til jobben som sjef for oljefondet.».

Forspill:

Men drama har et forspill og et etterspill som også sier noe om det blåøyde Norge:  Fortsett å lese Nicolai Tangens møte med det blåøyde Norge

Ordfører Sagebakkens luftspeiling

Også ca 20 dekar dyrka mark blir berørt av utsprengningen av Sodevika. foto: Argument Agder

18. mai har ordfører i Lindesnes Even Tronstad Sagebakken et innlegg i lokalavisa Lindesnes der han viser sine visjoner om hvor stor havvindbransjen kan bli nasjonalt og lokalt. Han støtter seg på to dokumenter: Det ene er Thema Consulting Group sin rapport «Visjon 50 GW i 2050» som mener havvindmøller «kan gi en årlig sysselsettingseffekt på over 60.000 årsverk og en verdiskaping på over 80 milliarder kroner årlig utover 2040-tallet». Den andre er Stortingsmelding 36 «Energi til arbeid» som opererer med de samme optimistiske tallene.

Hvis ordføreren mener disse to dokumentene gir grunn til nedsprengning av Sodvika, er det skremmende.  De to rapportene ble levert for to år gamle og er for lengst utdaterte. Siden 2021 er det brutt ut krig i Europa, det er blitt dyrere råvarepriser, svakere kronekurs og høyere renter. Realiteten er at prognosene for bransjen er helt snudd på hodet siden 2021. Fortsett å lese Ordfører Sagebakkens luftspeiling

Sodevika som symbol

Den velorganiserte motstanden mot nedsprengninga av Sodevika er et tegn på at ei ny tid er i emning.
15.juni kan det avgjøres i Lindesnes kommunestyre om et stort kystområde ved innseilinga til Mandal skal sprenges ned. Dette vil foregå i mange år framover. Noen sier 10-15 år, mens utbyggerne tror det kan gjøres på 6 år. Det er svært uklart hvilke virksomheter som skal bruke de mer enn 500 mål klargjorte arealer i Sodevika, Homsvika og Jåbekk sør. Noen håper det skal kunne brukes til eventuell produksjon, lagring og utskiping av vindmøller til havs, men dette er langt fram i tid.
 
Det er beregnet at over 15 millioner tonn med stein skal tas ut fra Sodevika og rundt 5 millioner tonn fra Jåbekk sør. Anleggsvirksomheten vil negativt påvirke store omgivelser med støy, støv og økt trafikk. Dette går ut over mange titalls familier, både fastboende, gårdsbruk og hytteeiere. Anleggsperioden vil strekke seg over mange år, og steineksporten kan gi entreprenørene store inntekter.
 
Planene om nedsprengning har møtt stor lokal motstand. Det ser like fullt ut det kan være et flertall i kommunestyret (Ap. FrP, Høyre og Kr.F.) for å flatsprenge området.  

Fortsett å lese Sodevika som symbol

Google med enormt datasenter i Skien – med støtte av alle partier

Oversikt over anlegget på Glomstul i Skien. Illustrasjon: Strømselskapet Lede

Et enstemmig bystyre i Skien valgte å godkjenne salg av en stor tomt til Google nord for byen. Google kjøpte tomta på nær 2000 mål av skogeier Leopold Løvenskiold. Det holder nå på å rasere et stort område på Glomstul  for å tilrettelegg for et datasenter. Men Google har ikke bestemt seg for å bygge senteret, men skog er hugget ned og natur rasert.

Datasenteret skal bli en av verdens største og vil forbruke mer enn sju ganger Skiens forbruk. NRK skriver at datasenteret kan føre til  dobling av strømprisene i Sør-Norge.

Rune Mathiesen fra Rødt er også blant politikerne som stemte ja i 2020. Han angrer ikke. De 30% av byens innbyggere som er imot prosjektet, har ingen talsperson i bystyret.

Når folk som kaller seg sosialister, legger til rette for en av verdens største multinasjonale konserner, må man bare gni seg i øyene. Google har vært pioner for innføringa av overvåkingskapitalismen i verden. De betaler nesten ikke skatt globalt. Et datalager gir nesten ikke arbeidsplasser.

Les også:

Overvåkingskapitalismens tidsalder

 

Masters of War

USA bruker ti ganger mer på militæret enn på utdanning. USA står for 39 % av de globale utgiftene på militære, tre ganger mer enn kineserne og ti ganger mer enn russerne. NATO står for over halvparten av verdens militære opprustning. USA har nær 800 militærbaser rundt om i verden (også i Norge). I den situasjonen støtter alle partiene fordobling av bevilgningene til «forsvaret» av Norge.

Propaganda for krig ropes ut fra alle høyttalerne. Hvor er protestene? Hvor er den nye Bob Dylan som kan synge ut om krigsherrene?

Her er teksten: Fortsett å lese Masters of War

Demningen brister

En bankmann er en person som låner deg paraplyen og straks ber om å få den tilbake når det begynner å regne.

(Mark Twain)

De to siste månedene har USA opplevd at tre storbanker har gått konkurs: Det dreier seg om Silicon Valley Bank, Signature Bank og First Republic Bank. Dette er de største bankkonkursene i amerikansk historie, bare overgått av konkursen av Washington Mutual  ved inngangen til den globale finanskrisa i 2008.

Financial Times rapporterte 5. april at «Hedgefond tjente mer enn 7 milliarder dollar på veddemål mot bankaksjer under den nylige krisen som rystet sektoren, deres største gevinst siden finanskrisen i 2008.»

Alle disse bankene ble utsatt for spekulasjon mot sine aksjer ved såkalt shortsalg.  Hedgefondene har nå kasta seg over andre banker i USA som Pacific Western Bank,  Western Alliance Bank Coporporation og flere andre regionale banker. Fortsett å lese Demningen brister

Nicolai Tangens åpenbaring

I Trefoldighetskirken under Arendalsuka skjedde det i 2021 en historisk begivenhet. Den norske kirka møtte med sin administrerende direktør (preses) Olav Fykse Tveit og Oljefondsjefen Nicolai Tangen til samtalte om felles verdier. Alle tilhørerne fikk oppleve hvordan kirke og oljefond gikk opp i en høyere enhet under bruset av orgeltoner: Kapital og kirke i sann forening slik det har skjedd så mange ganger før i historia. Bare englekoret manglet.

Tangen sa at kapitalismen er i ekstrem endring på en måte han aldri hadde opplevd tidligere. Dette har han selvsagt helt rett i. Men hva består disse endringene i ? Fortsett å lese Nicolai Tangens åpenbaring

Banker i USA med mislykket redningsaksjon av konkurrent

Overskrift i nettstedet Wall Street on Parade: «Banker som stilte opp med 30 milliarder dollar for å «redde» First Republic kan ha prøvd å redde sin egen eksponering mot 247 billioner dollar i derivater.»

Som jeg har skrevet om tidligere på denne bloggen, gikk 11 større amerikanske banker 16. mars inn med 30 milliarder dollar i uforsikrede innskudd for å redde den kriserammede First Republic Bank som likevel fortsetter mot stupet. Denne banken har på ett år tapt 97% av sin markedsverdi. Det er kundeflukt, og aksjekursen fortsetter å stupe. Sannsynligvis vil myndighetene ta over banken som er på størrelse med DnB.

Men hvorfor gikk de 11 bankene inn i en slik redningsaksjon for å redde en konkurrent? De amerikanske bankene ikke er kjent for å drive veldedighet. Det er for å redde sitt eget skinn. De er livredde for at den pågående krisa vil trekke hele økonomien ned i et dragsug. De er livredde for at krisa vil utvikle seg i derivatmarkedet. (Om derivater – se ramme under) .

Men hvordan er tilstanden blant de 11 bankene som deltok i den mislykkede redningsaksjonen? Fortsett å lese Banker i USA med mislykket redningsaksjon av konkurrent

Staten innfører total overvåking

Illustrasjon: T. Vestaas

Grunnloven slår fast følgende: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon». Til tross for dette innfører Regjeringen (med støtte fra Høyre) overvåkingslover som ifølge Datatilsynet gjør det illusorisk «å opprettholde et privatliv overfor myndighetene». Hvordan kan dette skje?

Tenk deg at det hver dag stiller en person seg opp foran stuevinduet ditt og fotograferer alt om skjer i ditt hjem. Hva ville du gjort? Du ville anmeldt han til politiet.

Men det hadde ikke vært til stor hjelp, for kikkeren som stod foran ditt vindu var selv fra politiet. Og han ville si at kikking var bestemt fra flertallet å Stortinget, for å sørge for din og rikets sikkerhet. Derfor må de masseovervåke uskyldige mennesker. Fortsett å lese Staten innfører total overvåking