De stjeler ditt privatliv

I den nye boka «Den digitale hverdagen» har Runar Skagestad og jeg skrevet et kapittel med tittel «De stjeler ditt privatliv» (kap. 16). Boka er nummer tre i en serie som Norges Tekniske Vitenskapsakademi utgir for å belyse hvordan digitaliseringen påvirker samfunnet.

Visste du at Facebook samler alle data om deg og ditt privatliv og legger dem inn i en skjult database som heter Hive? All din aktivitet på Facebook registreres, det samme gjør informasjonen fra enheter eller tredjeparts nettsider der du har vært inne. Lenge ble dette ansett som verdiløst avfall eller «dataeksos», også av Facebook, men nå har det fått betegnelsen «adferdsoverskudd», og analyseres og selges videre til høystbydende. Fortsett å lese De stjeler ditt privatliv

Eldreomsorgen på sotteseng

Bildet viser maten de eldre får servert av Kristiansand i de kommunale leilighetene:    Mat for sju dager. Én bærepose pr. beboer. Mat i porsjonsposer blir anrettet direkte av hjemmesykepleien fra posene til tallerkener. foto: Vidar Ertzeid

Vidar Ertzeid og jeg har skrevet en rekke reportasjer på nettstedet Argument Agder om de rystende forholdene for de eldre ved de kommunale leilighetene i Lundeveien 34 i Søgne, en kommune som sammen med Songdalen ble tvangssammenslått med Kristiansand fra 1. januar 2020. Artiklene har vakt stor interesse, men eksemplet Lundeveien illustrerer problemer i eldreomsorgen som peker langt utover kommunegrensene.  Fortsett å lese Eldreomsorgen på sotteseng

Paulo Freire 100 år

19. september 2021 er det hundre år siden Paulo Freire ble født i Recife, Brasil. Som pedagog, teoretiker og sosialist var han svært engasjert i arbeidet mot fattigdom, sult og analfabetisme, og han har fremdeles stor påvirkning på pedagogiske bevegelser verden over. I Brasil arbeidet han blant annet med alfabetisering av landarbeidere. Etter militærkuppet i 1964 måtte han dra i landflyktighet i mange år. Seinere kom han tilbake, blant annet som utdanningsminister i São Paulo der han deltok i en storstilt utbygging av skoleverket og alfabetiseringsprogrammer. Han døde i 1997.

I Norge er Paulo Freire mest kjent for boken «De undertryktes pedagogikk»  som kom på norsk i 1974. Freire var blant annet inspirert av Karl Marx og Frantz Fanon, men også av frigjøringsteologien innafor den katolske kirka.  Fortsett å lese Paulo Freire 100 år

Soga om møtet mellom Fykse-Olav og Nicolas den kaute

Under Arendalsveka i år blei det 17. august arrangert eit møte i regi av Den norske kyrkja. Det var sjefen for Oljefondet Nicolai Tangen og preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit som skulle samtala om kva slags verdiar vi treng. Samtala kan du sjå her. «Soga om møtet mellom Fykse-Olav og Nicolas den kaute» er ein kommentar til denne samtala. foto: Argument Agder

Det skjedde i dei dagane, under tinget i Arendal, at to vise menn kom saman i den ærverdige Trefoldighetskyrkja for å ljose fred over landet. Det var dei to fremste menn for andeleg og verdsleg makt i Noreg som skulle einast om sams sak.

Det var ein herleg morgonstund, og ein kunne høyra orgelmusikk i bakgrunnen medan kyrkjelyden benka seg på plass. Alle som kjenner soga, veit at det ofte har vore strid mellom biskopar og hovdingar. Stundom har det til og med kome til blodsutgytingar og mannedrap. Men difor var det no så velsigna å sjå at dei to var på fornamn.

Fortsett å lese Soga om møtet mellom Fykse-Olav og Nicolas den kaute

Foretaksmodellen må skrotes !

Per Mathisen og jeg har laget denne reportasjen fra Arendalsuka for Argument Agder. Illustrasjon: T. Vestaas

Sykehusene er «kronjuvelen» i velferdsstaten. Norge har fremdeles et fungerende helsevesen, men etter 20 år med foretaksmodellen, stiller flere spørsmål ved om vi er på vei mot et sengeløst, hjerteløst og todelt helsevesen.

20 år er gått siden Stortinget vedtok foretaksreformen for sykehus, med støtte fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Det ble sagt at pasienten skulle stå i sentrum, men det viste seg snart at det var økonomien som kom i sentrum – sykehusene skulle drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og «bunnlinja» måtte holdes for enhver pris. Pasientene ble til «kunder», behandling ble til «produksjon», og ventelister ble til «ordrereserve». Argument Agder har tidligere omtalt foretaksmodellen.

Fortsett å lese Foretaksmodellen må skrotes !

Sviende kritikk av Norges Banks hvitvasking av skatteparadis

Illustrasjon: T. Vestaas 

I en ny artikkel i tidsskriftet «Internasjonal Politikk» tematiserer to skatteforskere Norges Banks holdning til bruken av skatteparadis i forbindelse med ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet. Artikkelen er skrevet i et akademisk språk, men inneholder i realiteten en drepende kritikk av Norges Banks hvitvasking av skatteparadisene.    Fortsett å lese Sviende kritikk av Norges Banks hvitvasking av skatteparadis

Lurte godtroende eldre til å investere i Haugen Senter på Tangvall

Først publisert i Argument Agder. Illustrasjon: T. Vestaas

Ved et veikryss på Tangvall i Søgne lå «Haugen–Senter AS», (fra 2020 «Tangvall Torg AS» ), en eiendom som inneholder en klynge butikker, kontorer og en parkeringsplass. Dette bygget ble blitt brukt som spekulasjonsobjekt av grådige finansfolk som har lurt en rekke eldre mennesker til å investere sparepengene sine i håpløse eiendomsprosjekter. Nå har Oslo politidistrikt tatt ut tiltale mot to av bakmennene: Håkon Kaland og Jarle Dørum Karlsson, melder Dagens Næringsliv 6.august.

Fortsett å lese Lurte godtroende eldre til å investere i Haugen Senter på Tangvall

To investorer, samme postboks

Først publisert i Argument Agder. Illustrasjon: Ugland House (Wikipedia)

 Det er to milliardærer som har investert stort i kultursektoren i Kristiansand de siste årene. Den ene er Nicolai Tangen i Kunstsiloen, den andre er Jonathan Milton Nelson i Palmesus. Hvordan kan det ha seg at disse to begge opererer fra samme adresse: nærmere bestemt postboks 309, Ugland House, Grand Cayman, Caymanøyene?

Fortsett å lese To investorer, samme postboks

Nicaragua er ingen sosialistisk stat

Innlegg i Friheten 22/7 2021

I Friheten nr. 14 2021 skriver Olav H Aarrestad en artikkel under overskriften «Marxismen og kapitalismen i dag». Der prøver han å gi en oversikt over hvordan det står med kommunismen i hele verden på noen linjer. Han innleder avnittet slik: «Korleis er så stoda for sosialismen og meir menneskeleg samfunn utanfor Europa og USA? ».

Fra Asia trekker han blant annet fram Nord – Korea som et eksempel på et sosialistisk styresett. Jeg tror at hvis sosialister vil bruke Nord – Korea som et eksempel på «et meir menneskeleg samfunn», så vil de få problemer med å få forståelse blant norske arbeidere.

Fra Latin – Amerika skriver han at «Venezuela og Nicaragua har sosialistiske regjeringer». Han vil få problemer med å begrunne dette. Jeg skal kort ta for meg situasjonen i Nicaragua:  Fortsett å lese Nicaragua er ingen sosialistisk stat

Palmesus i skatteparadis

Først publisert i Argument Agder. Illustrasjon: Shutterstock

Amerikansk oppkjøpsfond, basert i skatteparadis, har kjøpt opp festivalen Palmesus.

I mai ble det kjent at Palmesus ble kjøpt opp av investeringsselskapet Superstruct Entertainment som står bak 30 festivaler i Europa, blant annet Øyafestivalen i Oslo. Men Argument Agder kan avsløre at det er det amerikansk oppkjøpsfondet Providence Equity som eier Superstruct Entertainment. Providence Equity har hovedkontor i USA, men opererer med jurisdiksjon på Cayman Islands.
Fortsett å lese Palmesus i skatteparadis