Norge skal drive gruvedrift på havbunnen etter ordre fra USA

Foto viser Olje- og energiminister Terje Aasland (t. h) og Assistant Secretary in Bureau of Energy Resources at US Department of State, Geoffrey R. Pyatt signerte en samarbeidsavtale om energi 30. oktober 2023 i Washington DC. Norge forplikter seg til å drive undersjøisk gruvedrift i avtalen før behandlinga av saken i Stortinget. Pyatt var for øvrig USAs ambassadør til Ukraina 2013 og 2016. Han var svært aktiv for å støtte kuppet mot den sittende presidenten etter Maidan 2014. Foto: Stine Grimsrud / OED

Norge kan bli det første landet i verden som åpner for kommersiell undersjøisk gruvedrift. Det er ingen som aner de miljømessige konsekvensene av denne virksomheten. Når den norske regjeringen likevel trosser alle faglige advarsler, er det utelukkende etter press fra USA.

Kappløpet på bunnen – mot bunnen

Regjeringspartiene, med støtte fra  Høyre og Fr.P,  åpner for havbunnsmineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel.  Det dreier seg om leting etter og utvinning av norske mineraler i et enormt område mellom Nordland, Island, Grønland og Svalbard. Området er på 281 000 kvadratkilometer, like stort som Italia. Det skal være forekomster av store mengder kobber, sink, kobolt, scandium og sjeldne jordarter som alle skal brukes til «det grønne skiftet». Forekomstene er ned til 5000 meter under havoverflata.

Alt ble pakket inn i de sedvanlige frasene om at virksomheten skal være «bærekraft, kunnskapsbasert, oppfylle streng miljøkrav» osv. Tror det den som vil. Det som skjer er at Norge åpner for et globalt kappløp om rasering av den siste villmarka på jorda – der livet i sin tid oppstod.

Kampen mot Kina

Dette dreier seg om den globale kampen mellom Kina og USA. Dette kommer fram i en kronikk av olje- og energiminister Terje Aasland i Altinget 22/6-23 der han skriver at en stor del av verdens mineralproduksjon og -prosessering i dag er «konsentrert til noen få enkeltland» og at det fører til «usikre forsyningslinjer og uheldige avhengigheter»:

«Den nye geopolitiske situasjonen gjør det viktigere enn før at Vesten ikke blir for avhengig av forsyninger fra land vi ikke ønsker å gjøre oss avhengig av», skriver han.

Kina kontrollerer og har nærmest monopol på mange viktige metaller, mineraler og jordarter.

Avtale mellom regjeringene i USA og Norge om energisamarbeid, også på havbunnen

I oktober i fjor ble det undertegnet en avtale mellom USA og Norge som er svært interessant og avslørende. Det omtales både av offisielle norske og amerikanske kilder. Avtalens overskrift er: “Joint Statement from the United States and Norway on the High-Level Energy and Climate Forum.”

På møtet i Washington forut for avtalen, deltok det en norsk delegasjon bestående av representanter fra OED (Energidepartementet), UD (Utenriksdepartementet) og NFD (Nærings- og fiskeridepartementet) som møtte US Department of State, Department of Energy og Department of Interior. Agenda for møtet var blant annet energisikkerhet, fornybar energi og situasjonen i Ukraina.

Dette dreier seg selvsagt ikke om en avtale mellom to likeverdige parter. Det forstår alle. Teksten foreligger heller ikke på norsk, men bare på engelsk.

Her er noen utdrag, overnatt ved hjelp av ChatGPT:

“USA og Norge møttes den 30. oktober 2023, for det høynivå U.S.-Norway Energy and Climate Forum for å fremme viktige bilaterale prioriteringer og felles interesser, inkludert energihjelp til Ukraina, europeisk energisikkerhet, overgangen til ren energi, og kommersielt samarbeid, inkludert kritiske mineraler og diversifisering av forsyningskjeder.

Norge og USA er forpliktet til ytterligere investeringer i fornybare energikilder og til å styrke samarbeidet for å nå våre respektive mål for den grønne overgangen.

USA og Norge produserer og bearbeider kritiske mineraler og er medlemmer av den amerikansk-lanserte Minerals Security Partnership (MSP), som katalyserer offentlige og private investeringer i ansvarlige forsyningskjeder for kritiske mineraler globalt. Norge har ambisjoner om å være verdensledende innen lønnsom, klok («prudent») og bærekraftig utnyttelse av sine havbunnsmineralkilder. Norge er den største eksportøren av kobolt til USA og er en integrert del av den europeiske forsyningskjeden. USA og Norge har som mål å diversifisere og samarbeide om å bygge sikre og robuste forsyningskjeder for den grønne energiovergangen.”

Olje- og energiminister Terje Aasland og Assistant Secretary in Bureau of Energy Resources at US Department of State, Geoffrey R. Pyatt, signerte samarbeidsavtalen.  Pyatt var for øvrig USAs ambassadør til Ukraina 2013 og 2016. Han var sammen med Victoria Nuland, daværende assisterende utenriksminister for Europa og Eurasia, aktiv i hendelsene i 2014 som styrtet daværende president Janukovitsj og innsatte en høyreekstrem USA-vennlig  regjering.

En telefonsamtale  mellom Victoria Nuland og Geoffrey Pyatt avslører at amerikanerne selv valgte ut medlemmene av den framtidige ukrainske regjeringen. Denne samtalen, ble berømt takket være Nulands berømte «Fuck the EU!» Pjatt svarte tilbake: “Exactly”.

«Dette kan bli det største naturinngrepet i Norge noensinne»

Nå var Pyatt tydeligvis mer diplomatisk for han trenger ikke true når den norske regjeringen bøyer seg for imperiebyggerne. Pyatt behøvde ikke si: «Fuck Norway!». Avtalen forplikter Norge til å drive undersjøisk gruvedrift, og denne avtalen var undertegnet flere uker før Stortinget skulle behandle spørsmålet om å åpne for gruvedrift på norsk kontinentalsokkel. Det var lenge usikkert om regjeringen fikk med flertallet. Men det fikk den dessverre.

«Dette kan bli det største naturinngrepet i Norge noensinne, i vår siste virkelige villmark, et område på størrelse med 3/4 av Norges landareal», skriver Truls Gulowsen i NRK ytring. Han er leder av Naturvernforbundet.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

5 kommentarer til «Norge skal drive gruvedrift på havbunnen etter ordre fra USA»

 1. Vanvittig.
  Jeg blir så sint og fortvilet.
  Hvordan skal vi kunne stanse Norges underdanighet for USA?

 2. Hei Karen

  Jeg har ikke noe fasitsvar på dette uten at vi opplyse folk om hvor ødeleggende denne underkastelsen er for Norge som nasjon, og hvordan den truer vår sikkerhet, natur og økonomi – stikk motsatt av hva politikerne sier.

  Hilsen Øyvind

 3. Altså “vi må ikke være avhengig av land som vi ikke ønsker å være avhengige av ” . Kan en da ikke bare si , vi ønsker å være avhengige ! av land vi ønsker å være avhengige av. Slik ble vi avhengige av Nato, avhengige av krigene i Afghanistan, Libya etc. Vi sa og svært lite om folkemordet i Vietnam ++ og for deres rett til selvbestemmelse.
  Hvem forteller om Pyatt og Nuland i media, Oslo-avisene og Nrk 1. ?
  Hvem får vite om denne avtalen og at det er Pyatt med kjenningen Nuland som svever i bakgrunnen.
  Når faller USA eller, når står USA sin “Svarte” befolkning opp sammen med “Indianerne” og gjør et opprør som Samene i Norge rundt Alta-Kautokeino konflikten ?. Der samene , de samiske damene ! hærtok Statsministerens kontor.

Det er stengt for kommentarer.