Visualisering av det globale kasinoet med derivater

De ni største bankene i verden har derivater som tilsvarer nær 300 billioner dollar. Det er et svimlende tall som det er umulig å fatte. Det utgjør tre ganger verdens BNP. Samla utgjør derivatmarkedet kanskje 20 ganger verdens BNP. Det er ingen som har oversikt for mye av derivathandelen skjer privat, ofte via såkalte skyggebanker. Det er selvsagt ingen sentralbank i verden som vil kunne dekke dette hvis derivatmarkedet kollapser. Nettstedet Demonocracy info visualisere hva 300 billioner dollar er ved å vise hvor mye det utgjør i fysiske dollar.

En trailer lastet med 2 milliarder dollar vil se slik ut:

http://demonocracy.info

300 billioner dollar vil se slik ut. Se den lille mannen i forgrunnen og  traileren i sammenlikning:

http://Demonocracy.info

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.