Å tømme språket for mening

I Sodevika noen kilometer øst for Mandal, planlegger entrepenørfirmaet Bertelsen & Garpestad AS (B&G) å sprenge bort et større heiområde (se bildet) og omgjøre det til industrianlegg, tydeligvis med de lokale politikernes  velsignelse. Den enorme steinmassen skal eksporteres til god fortjenste til kontinentet. Industrianlegget skal brukes som havneområde til fabrikasjon og utskiping av vindmøllefundamenter til havs, ifølge planene.

Prosjektleder i B&G, Knut Yngve Fidjestøl, har store vyer for anlegget som han mener vil skape hundrevis av arbeidsplasser. Til avisa Lindesnes sier han:

– Uttaket av masse til gode og viktige formål i Europa fra Mandal er også mer miljøvennlig enn andre alternativer på grunn av avstand og produksjonsmetode. Sodevika har viktigst av alt en enorm stor verdi for å skape lokale industriarbeidsplasser i det grønne skiftet, og samtidig bidra til å nå FNs klimamål og begrense global oppvarming, slår han fast.

Med andre ord: Å sprenge vekk et større kystområde og legge fjelltopper flate og gjøre det om til et steinbrudd, blir av Fidjestøl karakterisert som «miljøvennlig», en del av “det grønne skiftet», «begrense global oppvarming» og «bidra til å nå FNs klimamål».

Han sier samtidig at «Etterpå skal vi bygge de mest naturvennlige vindmøllene» og lover 400 arbeidsplasser. Men alt dette er bare luftslott og tomme løfter.

Ved å dynge på med alle disse grønne honnørordene, tømmer Steinknuseren Fidjestøl språket for mening. Han maltrakterer ordene slik han ønsker å maltraktere naturen.

Bildet viser Sotevika øst for Mandal.Området skal flates ut.  Foto: Øyvind Andresen

Også publisert som leserinnlegg i Lindesnes.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «Å tømme språket for mening»

Det er stengt for kommentarer.