Flere spørsmål om Rødts våpenstøtte

Klassekampen ønsker ikke noen videre debatt om Rødts våpenstøtte til Ukraina. Dette innlegget fikk jeg ikke inn i Klassekampen uten videre begrunnelse.

Rødts ledelse er så langt tause når de blir utfordra om våpenstøtten til Ukraina var rett.

Einar E. Jacobsen, tidligere Rødt-medlem, stiller i Klassekampen 5/12 viktige spørsmål til Rødts ledelse under overskriften «Vil Rødt-toppene revurdere våpenstøtta?».  Til nå har Ronny Kjelsberg svart to ganger, men han er et vanlig medlem av partiet og svar på egne vegne.

Derfor ønsker jeg å få en avklaring på flere spørsmål om denne våpenstøtten fra ledelsen i Rødt:

På landsmøtet 11. til 13. april 2023 vedtok Rødt med 107 mot 74 stemmer å si ja til våpen. Få dager etter landsmøtet undertegnet Bjørnar Moxnes Rødts støttet til Nansen-pakken som i de neste fem årene skal gi 75 milliarder til våpen- og humanitær støtte til Ukraina. Rødt har altså bundet seg til masten fem år framover uten at det står noe i vedtaket fra landsmøtet om dette. Når og i hvilket organ ble det vedtatt at Rødt skulle støtte Nansen-pakken?

Og hvordan kan Rødt skille mellom «gode» og «onde» våpen? Ukraina ønsker å bruke både klasevåpen og fosfor (slik russerne også sannsynligvis gjør). USA har i alle fall sendt klasevåpen. Organisasjonen «Stopp NATO» mener at norske utskytingsramper, gitt til Ukraina via Storbrittania,  kan være brukt til å skyte ut klasevåpen. De har stilt spørsmål til Forsvarsdepartementet, men ikke fått noe svar. Rødt har ikke heller ikke sagt noe om dette. Hva mener Rødt om dette nå?

Norge for sin del donerer en rekke stridsvogner til Ukraina uten at Rødt protesterer. Norge donerer F16-jagerfly og vil lære opp personell. Hva har Rødt gjort for å stoppe dette?

Det kommer nå melding om at Norge og Storbritannia skal lede en ny koalisjon om oppbygging av Ukrainas sjø- og kystforsvar.  Norges bidrag til styrkingen av det ukrainske sjøforsvaret innebærer både personell, materiell og opplæring. Prislappen på bidraget er uklart, men samarbeidet skal vare helt fram til 2035. Hva sier Rødt om dette?

For egen del mener det var riktig av Rødt å forsvare Ukrainas nasjonale selvråderett, uavhengig av hvem som styrer landet. Jeg mener også at det er rett å markere seg mot de som påstår at Putin ikke hadde noe valg, men ble tvunget til å gå til krig på grunn av NATOs og EUs innringingspolitikk.

Jeg enig i med Hans Ebbing og Arne Overrein i Vardøger-redaksjonen som analyserer krigen på tre nivåer: «som 1) folkerettsstridig russisk angrepskrig, 2) som borgerkrig mellom et «øst» og et «vest» siden 2014 og 3) en stedfortrederkrig for USA og Nato mot Russland.»

Rødt gjorde den feilen at de lot seg rive med at de herskende ideologiske klimaet etter den russiske innmarsjen. Etter Israels pågående folkemord  Gaza i dag, er mye endret fordi Vestens dobbeltmoral overfor okkupantmaktene Russland og Israel, er avslørt for hele verden, også blant Rødts medlemmer og velgere.

Jeg vil også si hele prosessen i Rødt var toppstyrt og hadde dårlig forankring i grunnorganisasjonene – i alle fall slik jeg kjenner det som Rødt-medlem. Her er jeg sterkt uenig med Kjelsberg.

Øyvind Andresen   Medlem av Rødt Kristiansand

Fotoet over viser Rødts stortingsgruppe. Bildet er henta fra Rødts nettsider og er tatt av Ihne Pedersen.

Les også:

Rødts våpenstøtte var en fatal feil

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.