Hvorfor er det økonomiske krise?

Fra depresjonen i USA på 1930-tallet
Fra depresjonen i USA på 1930-tallet
Dette innlegget stod i Fædrelandsvennen for tre år siden.

”Markedsliberialismen og manglende kontroll med finanskapitalen og kapitalkreftene har skapt en alvorlig finanskrise som rammer deler av Europa svært hardt”, skriver Norvald Nilsen og Alf Holmelid fra Kristiandsand SV i Fædrelandsvennen  16/7 – 2012.

Denne forklaringen på krisas årsaker er allment utbredt. Botemidlet er å skape ”en kapitalisme med et menneskelig ansikt”, en regulert økonomi der staten kan bryte de dårlige tidene med å ettergi gjeld, øke kreditten og øke underskuddet på statsbudsjettet etter modell av Keynes. Men denne veien er nå stengt, ikke minst i EU der finanspakten unndrar demokratisk og nasjonal kontroll over økonomien og i praksis forbyr keynsianismen. Derfor står valget mellom fortsatt rovgrisk kapitalisme eller et alternativt økonomisk system som ikke er basert på uhemmet og ødeleggende vekst.

Den økonomiske krisa er en systemkrise. Gjentatte finansbobler eller aksjekrakk vil oppstå gang på gang under et økonomisk system der drivkraften er evig jakt på økende profitt. Marx påviste hvordan krisene under kapitalismen stadig blir mer og mer dyptpløyende. Å stoppe investeringer i skatteparadis og skattlegge finanstransaksjoner er vel og bra, men kan ikke hindre kapitalakkumulasjonen som har nådd et nivå der den ødelegger sivilisasjoner og vårt livsgrunnlag. Den raskt økende fattigdommen og arbeidsledigheten i Europa er et uttrykk for dette.

Mange hevder at finanskrisa har spredd seg til ”realøkonomien” som defineres som produksjon av varer og tjenester. Men det er omvendt, det er de uløste motsetningene innenfor den kapitalistiske produksjonsmåten som har spredd seg til finanssektoren. Nyliberalismen er et politisk uttrykk for at profittraten har sunket i mange tiår, og at kapitalistene derfor har vært på desperat jakt etter nye områder å øke sin profitt, blant annet på områder der det offentlig har hatt nærmest monopol som skole- og helsevesen og vann- og strømforsyning.

Kristin Halvorsen var finansminister 2005 til 2009 mens hun ledet SV. Hvorfor valgte hun å øke Oljefondets investeringer i aksjer fra 40 til 60 %, sørge for billige lån til et kriserammet bankvesen og støtte IMF som har bidratt til den sosiale krisa i Europa?  I SVs program står det: ”Finansielle verktøy som oppmuntrer til spekulasjon og fungerer destabiliserende, må forbys eller sterkt begrenses”.  Hvorfor valgte da Halvorsen å legalisere hedgefond i Norge, et av de verste spekulasjonsverktøyene? Er det mulig å få svar på dette?

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «Hvorfor er det økonomiske krise?»

Det er stengt for kommentarer.