Regjeringa vil innføre investoravtaler (ISDS) så fort som mulig

I sommerferien har Regjeringen lagt ut et forslag til høring som gir multinasjonale selskaper rett til å saksøke Norge utenfor det norske rettsvesenet. Det dreier seg om å innføre den omstridte Investor-stat ordningen (ISDS).

Høringsfristen er 14. august. Hensikten er selvsagt å kjøre igjennom dette så raskt som mulig for å unngå motstand. Den  skal ikke behandles i Stortinget.

I neste omgang vil dette åpne for en rask godkjenning i Stortinget av TISA-avtalen der Høyre, Fr.p og Arbeiderpartiet trolig vil stemme for, igjen uten at opinionen får tid til å summe seg. Dette vil innebære et grovt angrep på det norske velferdsstaten og folkestyret i Norge.

Attac har organisert en underskriftkampanje mot investoravtalen som jeg håper alle raskt å underskrive og spre videre:

http://www.attac.no/skriv-under-mot-investor-stat-soksmal/

Suverenitetsavståelse

Å flytte domsmyndighet ut av Norge på denne måten, må jo også innebære en suverenitetsavståelse som bryter med Grunnlovens intensjon. Jeg er ikke jurist, men vil tro at en slik suverenitetsavståelse vil kreve en juridisk avklaring. Men dette har ikke Regjeringa tid til.

ISDS

er tvisteløsningsmekanisme mellom investorer og stater (forkortelse ISDS for Investor State Dispute Settlement). Dette er et privat tvisteløsningsorgan som nedsettes fra sak til sak, og som vil operere på siden av de nasjonale rettssystemene og det eksisterende tvisteløsningsorganet i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det innebærer at multinasjonale selskaper kan saksøke stater for erstatning dersom det fattes politiske beslutninger som kan redusere «den framtidige avkastningen» på et selskaps investeringer.

ISDS blir brukt i  BITs (bilaterale investeringsavtaler). Den norske regjeringen arbeider for å øke bruken av slike avtaler.

Globalt har det blitt inngått mange slike avtaler mellom enkeltland de siste 50 årene. Eksempler på bruk av slike avtaler finnes allerede. Her er fire eksempler:

  • Det er ISDS-bestemmelser som har gjort det mulig for tobakksgiganten Phillip Morris å saksøke Uruguay og Australia for å ha vedtatt nye anti-røyke-regler som kan komme til å svekke Phillip Morris’ kommersielle interesser i disse landene. Sakene pågår fortsatt.
  • Det spanske selskapet Abengoa kan takke ISDS for en erstatning på 40 millioner dollar fra Mexico. Abengoa klaget inn Mexico fordi meksikanske myndigheter nektet selskapet å bygge en avfallshåndteringsfabrikk i nærheten av en dam i  et UNESCO-verdensarv-område, bebodd av urfolk.
  • Svenske Vattenfall har gått til sak mot den tyske staten som vil avvikle atomkraftverken. De krever 4,7 milliarder euro for det de mener er tapt fortjeneste.
  • Både europeiske og amerikanske selskaper har gått til søksmål mot øking av minstelønn i Egypt.

Poenget er jo at slike tvisteløsninger skremme nasjonale myndigheter fra å foreta vedtak der de kan bli utsatt for erstatningssøksmål. 

Se andre blogginnlegg om TISA og TTIP:

http://andresensblogg.no/a-beskytte-investorene-mot-demokratiet/

http://andresensblogg.no/401/

http://andresensblogg.no/sosialdemokrater-for-ttip/

http://andresensblogg.no/avtalen-som-vil-endre-norge-2/

Andre kilder:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Regjeringen-vil-innfore-kontroversielle-investoravtaler-

8090857.htmlhttp://www.neitileu.no/kunnskapsbank/ttip_tisahttp://

Dette er mitt høringssvar:

 

Takk for ditt høringssvar til Høring – modell for investeringsavtaler
noreply@regjeringen.no [noreply@regjeringen.no]
Sendt: 30. juli 2015 16:35
Til:
Andresen, Øyvind
Referanse: 15/1625
Høring: Høring – modell for investeringsavtaler
Levert: 30.07.2015 16:35
Svartype: Med merknader
Kontakt avsender: Øyvind Andresen
Kontaktperson: Øyvind Andresen
Kontakt-e-post: oyan1@vaf.no
Tittel: Modell for investeringsavtaler
Uttalelse:
Jeg  protester mot innføringen av den omstridte Investor-stat ordningen (ISDS).Jeg protester mot at dette skal ikke behandles i Stortinget.Jeg protesterer mot den korte høringsfristen.

Hensikten må være  å kjøre igjennom dette så raskt som mulig for å unngå motstand.

Å flytte domsmyndighet ut av Norge på denne måten, er en suverenitetsavståelse som bryter med Grunnlovens intensjon. En slik suverenitetsavståelse vil kreve en juridisk avklaring. Men dette har ikke Regjeringen tid til.

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.