GameStop, vingeskutte gribbefond og det uregulerte finansmarkedet

Artikkelen ble først publisert i Argument Agder

Gribbefond ville tjene milliarder ved å shorte aksjene til GameStop, men en motreaksjon fra småinvestorer, tvang fondene i kne.  Det er all grunn til å fryde seg over dette, men viktigere er å bruke disse hendelsene til å få  innsikt i de oppsvulmede finansmarkedenes bisarre verden.  

Shortsalg eller shorting skjer ved at en shortselger spekulerer på at verdipapirer (som aksjer og valuta) skal falle i verdi. Å selge short betyr å selge verdipapirer som spekulanten i utgangspunktet ikke eier med sikte på å profitere på kursfall for disse verdipapirene i en avtalt periode.  Jo større verdifall på aksjen, jo mer tjener shortselgeren.

Men hvis aksjen stiger istedet for å falle, vil shortselgeren komme i skvis og kan tape store summer. Det var nettopp dette som skjedde med aksjen i GameStop som er en internasjonal butikkjede som selger videospill fra fysiske butikker. GameStop nedla i fjor sine alle sine butikker i Norden, blant annet to her på Sørlandet, en i sentrum og en på Sørlandssenteret.

Det var småinvestorer rundt nettstedet Reddit som koordinerte en aksjon når de oppdaget at to store hedgefond begynte shorting av aksjene i GameStop. Millioner kjøpte aksjer i selskapet. Resultatet var at de to hedgefondene Melvin Capital og Citron Capital gikk på en smell og tapte milliarder av dollar.

Flere av dem som deltok i aksjekjøpet, forteller om oppvekst i familier som fikk livet snudd opp ned av investorenes uvettige framferd under finanskrisa. De er rasende over det manglende oppgjøret etterpå. Det gjør det nok ikke bedre at børsene i koronaåret går så det suser, mens folk flest sliter.

Ødeleggelsens økonomi

At en bedrift utsettes for shortsalg, svekker selvsagt bedriften og truer dens eksistens. Shortsalg er en type spekulativ virksomhet som utelukkende er ødelegggende for økonomien. Det er slike finansielle instrumenter som utløser økonomiske bobler og kriser. Shortsalg kan også true hele nasjoner som da flere hedgefonds og Det norske oljefondets spekulerte mot den islandske krona etter finanskrisa i 2007.  Se også her.

Det er som regel hedgefond som driver shortsalg. Hedgefond – eller gribbefond –  tar mye mer risiko enn vanlige investeringsfond. De satser både langsiktig (long) og kortsiktig (short), men hensikten er utelukkende å sikre profitt til eierne uten samfunnsmessige konsekvenser. Hedgefondsforvalterne er blant de rikeste i verden. Vår oljefondsjef tjente f.eks. milliarder som hedgefondforvalter i AKO Capital som også har drevet og driver omfattende shortsalg.

Hedgefondene opererer alltid i skatteparadis; de fleste i Cayman Islands, verdens mest hemmelige skatteparadis, målt av  Financial Secrecy Index i 2020.

Hedgefond var svært aktive før finanskrisa i 2007/2008 som kastet millioner av mennesker ut i arbeidsledighet og ut av hjemme sine og førte til økonomomiske kriser i mange land som de ennå sliter med. Det virker derfor noe underlig at hedgefondforvaltere nå roper på reguleringer for å «stoppe den rasende mobben», altså småinvestorene.

Kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez er blant få amerikanske politikere som har kommentert hva som skjer:

«Må innrømme at det virkelig er noe å se Wall Street-folk som har en lang historie med å behandle økonomien vår som et kasino klage over et nettforum med brukere som også behandler markedet som et kasino», skrev Ocasio-Cortez i en Twitter-melding.

Nyliberalismen må konfronteres

I Norge var hedgefond forbudt til de bli legalisert av den rød – grønne regjeringen under ledelse av finansminister Kristin Halvorsen (SV) i 2008.  Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, er blant de største aktørene i markedet for utlån av verdipapirer til shortsalg. Det dreier seg om vel 400 milliarder kroner hvert år. Noe av dette lånes direkte til hedgefond. Dette er en enorm sum. Til sammenlikning er den norske statens samlede inntekter i år bereknet til 1242 milliarder kroner.

Finansielle instrumenter som hedgefond, shortsalg og derivater er resultat av dereguleringene av finansmarkedene som skjedde under den nyliberale epoken fra 1970 – tallet. Det kommer nå stadige krav om at det må tas et oppgjør med ny – liberalismen som har ført verden ut i en sosial og økologisk krise. Til og med fra lederen av World Economic Forum, Klaus Schwab tar et oppgjør med nyliberalisme, rett nok med målet å redde kapitalismen. Om han egentlig har noen vilje, evne eller ønske om å ta et oppgjør med hedgefond, shortsalg og skatteparadis, er høyst uklart.

Uansett: oppgjøret med nyliberalismen er ikke lenger en typisk venstreside – sak. Det gjelder nå i første omgang å begrense skadene som avreguleringa har gjort på økonomien. Derfor er noe av det første en ny regjering i Norge 2021 i det minste bør gjøre, er å forby hedgefond og shortsalg, skjerpe kampen mot skatteparadiser og stoppe Oljefondets lån av aksjer til shortsalg.

Jeg har på bloggen min opp gjenom årene skrevet en rekke artikler om finanssektoren. Her er et utvalg som er relatert til tematikken i artikkelen over:


Finansspekulant Nicolai Tangen overtar ledelsen av Oljefondet
Finanskapitalens diktatur
Finansspekulanter bak krisa i Norske Skog
Oljefondet tjener grovt på finansspekulasjoner

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.