Hva er galt med konspirasjonsteorier?

Judas konspirerer mot Jesus. «Judaskysset» er en tradisjonell avbildning av Judas malt av Giotto di Bondone ca. 1306 som freske i Scrovegni-kapellet i Padova i Italia.  Teksten er først publisert i Argument Agder.

En konspirasjonsteori forsøker å forklare at noe skyldes en hemmelig sammensvergelse eller skjulte nettverk. Noen konspirasjoner er oppdiktet og bare tankespinn, men historia er likevel full av virkelige konspirasjoner og nettverk. Konspirasjonsteorier er på samme måte enten oppdiktede eller sanne.

Fortsett å lese Hva er galt med konspirasjonsteorier?

Daniel Ortega: Fra frigjøringshelt til diktator

Foto viser Dora María Telléz, en av veteranene fra revolusjonen i Nicaragua, tidligere helseminister under Ortega, dømt i februar i år til femten års fengsel. foto: Wikimedia Commons

Daniel Ortega var i sin tid frigjøringshelten som i 1979 var med å styrte den USA-støttede diktator Anastasio Somoza. Nå overgår Ortega Somoza-diktaturet med sine politistatmetoder. Han – og hans kone og visepresident Rosario Murillo  – vant presidentvalget i november i fjor ved på forhånd å knuse all motstand. Hans tidligere kamerater fra sandinistbevegelsen har dratt i eksil eller råtner i fengsel.

Steigan.no framstiller presidentvalget positivt under overskriften «Valgskred for Daniel Ortega og hans allierte i Nicaragua». Steigans kilde er TeleSur som er en statlig venezuelansk tv-kanal (også finansiert av regjeringene på Cuba og Nicaragua). De gjengir de offisielle tallene som 75% til Ortega med 65% valgdeltagelse.

Ved dette siste valget foretok en uavhengig organisasjon, Urnas Abiertas (åpne valgurner), undersøkelser, ikke uten mange vanskeligheter. De konkluderer med at valgdeltakelsen var så lav som 19 %.  Fortsett å lese Daniel Ortega: Fra frigjøringshelt til diktator

En sosial krise uten ende

                                               .
Den svenske forfatteren Kristian Lundberg er død. 

For ti år siden skreiv jeg en kronikk i Fædrelandsvennen "En sosial krise under ende". Kronikken tok utgangspunkt i Lundbergs roman "Yarden" som handler om hans erfaringer med et rettsløs arbeidsliv på havna i Malmö. Seinere ble romanen filmatisert. 

Jeg mener kronikken min forklarer det som skjer i Sverige i dag mye mer enn det snevre rasismeforklaringa som stenger for en analyse av de materielle og historiske forutsetningene for høyrepopulismens frammarsj:  På havna jobbet så og si ingen etniske svensker. Svenske kapitalister har importert en underklasse de kan utbytte uten hemninger. Og dette er en følge av sosialdemokratiets konvertering til nyliberalismen og frie flyt av arbeidskraft. 

Denne teksten er også publisert på det svenske nettstedet eFolket som er hjemmehørende i Eskilstuna.

 Kristian Lundberg (født 1966) er en etablert svensk forfatter som har skrevet mer enn tjue bøker. Han fikk økonomske problemer, tynget ned i gjeld og var uten utdanning. Han måtte forlate sitt trygge middelklasseliv og ta arbeid som innleid ufaglært arbeider på den vidstrakte havna Yarden i hjembyen Malmö. Fortsett å lese En sosial krise uten ende

Kuppforsøk i Nicaragua i 2018?

I april 2018 brøt det ut omfattende opptøyer i Nicaragua som ble slått brutalt ned av president Daniel Ortega. Det ble brukt en grad av vold man ikke har sett siden borgerkrigen i landet (1972 – 1990). Fra demonstrasjonene begynte og fram til februar 2019, ble 325 mennesker drept og mange såret.

Fra Ortegas side ble protestene kalt et «kuppforsøk i forkledning». Det ble framstilt som om USA og CIA stod bak. Steigan.no videreformidlet dette synet blant annet i artikkelen: Human Right Watch stolte på drepende sanksjoner. (20/4 – 2020). Jeg har prøvd å undersøke dette ut fra flere kilder, men kan ikke se at det var noe kuppforsøk.

Fortsett å lese Kuppforsøk i Nicaragua i 2018?

Dyrtid under krig og fred

Rasjoneringskupong under dyrtida for hundre år siden. Må slike innførs på ny? Opphavar: Statsarkivet i Kristiansand

Prisene går opp – og fattigfolk sakker akterut. Mange har grunn til bekymring. Men det gjelder ikke de rike, uansett om det er pest, krig eller fred.

Regjeringspartiene og Høyre vedtok 17. mars å gi minstepensjonistene gradvis dårligere kjøpekraft. De siste tiårene har minstepensjonistene hatt noe høyere inntektsvekst enn andre pensjonister, men den utjevnende ordningen har nå falt bort.

Allerede nå får minstepensjonistene mindre enn EUs fattigdomsgrense. På spørsmål fra SV la tidligere arbeidsminister Hadia Tajik fram et anslag som viste at minstepensjonistene vil bli fattigere for hvert år fram til 2060.

Fortsett å lese Dyrtid under krig og fred

10 000 kroner fra Løvlien Venners Fond til Andresens blogg

foto: Emil Løvlien  ©Stortingsarkivet/Scanpix.

Jeg har fått 10 000 kroner fra Løvlien Venners fond i stipend til min blogg. Det er andre gangen at jeg får støtte fra dette fondet.

I søknaden skreiv jeg blant annet dette:

Jeg har på egen hånd drevet og bekosta en blogg siden 2015: Andresensblogg.no. Her har jeg lagt ut over 400 tekster innafor temaer om økonomi, kultur, helse, utdanning og historie. Det dreier seg om om et vidt spekter av forskjellige sjangere som artikler, korttekster, essay, dikt og taler.

Jeg vil si at dette er et folkeopplysningsprosjekt med et radikalt og revolusjonært innhold. Jeg legger stor vekt på at leseren skal kunne etterprøve kildene. Jeg har opparbeidet et stor leserkrets, og tekstene mine blir spredd over i trykte utgaver, andre nettsteder og delt over Facebook.

Jeg vil bruke evt. midler til å finansiere innkjøp av bøker, abonnementer på aviser/tidsskrifter og reiser som er nødvendig for å oppdatere meg  slik at jeg blir i stand til å utvikle skribentvirksomheten min. Jeg har også utgifter til nettstedet, bruker WordPress.

Fortsett å lese 10 000 kroner fra Løvlien Venners Fond til Andresens blogg

Skjulte eiere

Norges viktigste kaianlegg for bilimport, Risgarden i Drammen, eies fra Luxembourg, skriver DN.

Kan sanksjonsrammede russiske oligarker stå bak eiendomstransaksjoner i Norge? Det er det ingen som har oversikt over.

Det finnes ikke noe system i Norge som fanger opp utenlandsk eierskap av eiendommer. Og derfor finnes heller ingen oversikt over hvem som står bak selskaper som eier hus, hytter, skoger, fjell, sjøer, næringsparker og landbruksarealer her til lands. Det er frivillig å registrere eierskap til eiendom i Norge. Mens nordmenn flest betaler sine skatter, har norske myndigheter ingen oversikt over hvor mange eiendommer som eies fra skatteparadis av rike nordmenn, fond og dollarmilliardærer. Fortsett å lese Skjulte eiere

Fullt mulig å oppløse tvangsammenslåtte kommuner på tvers av vedtak i den nye storkommunen

Først publisert i Argument Agder.

23/2 ble det sendt en søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet med anmodning om å iverksette en prosess med sikte på at Søgne igjen skal bli en egen, selvstendig kommune fra 1.1.2024. (se bildet). Interessegruppa Vi som vil ha Søgne kommune tilbake står bak dette innbyggerinitiativet med ønsket om å reetablere Søgne som selvstendig kommune. 2292 innbyggere i tidligere Søgne kommune har skrevet under på anmodningen. 

Fortsett å lese Fullt mulig å oppløse tvangsammenslåtte kommuner på tvers av vedtak i den nye storkommunen

Høyres feite og flotte kabler

Illustrasjon: T. Vestaas   Tidligere publisert i Argument Agder.

Representanten Haagen Poppe fra Arendal Høyre er glad for at «kraftnasjonalistene» og «treklemmerne» ikke har klart å hindre at Agder i dag er Europas grønne batteri gjennom eksport av kraft gjennom «feite og flotte kabler».

Under Høyres landsmøte i mai 2021 tok den unge delegaten Haagen Poppe fra Arendal ordet og holdt en fyndig tale om kraftpolitikk som uten tvil falt i god jord blant landsmøtedeltagerne. Poppe ble seinere valgt som vara til Stortinget fra Aust – Agder. Han sitter dessuten i bystyret i sin hjemby, har fast spalte i Fædrelandsvennen og har sannsynligvis store karrieremuligheter foran seg i Høyre. Det er derfor interessant å studere ordbruken hans, sett i lys av dagens strømpriskrise. Talen hans er publisert på Agder Høyres hjemmesider. Fortsett å lese Høyres feite og flotte kabler

Stopp salget av norsk eiendom til skatteparadis!

Neumann bygg AS, Barstølveien 28 B i Sørlandsparken, eid av CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A, registrert i Luxembourg.

Dagens Næringsliv avslører 29/1 i en stor reportasje hvordan 1350 eiendommer i Norge eies fra skatteparadiset Luxembourg. Norske vindmøller, vannkraftverk, bygårder, luksusvillaer, fjelleiendommer, omsorgsboliger og havneanlegg kontrolleres av skjulte eiere i storhertugdommet i hjertet av EU.

Mens nordmenn flest betaler sine skatter, har norske myndigheter ingen oversikt over hvor mange eiendommer som eies fra skatteparadis av rike nordmenn, fond og dollarmilliardærer.

Luxembourg blir rangert som nummer seks av de landene som tilrettelegger for skatteomgåelse fra selskaper.  LuxLeaks-skandalen fra 2014 ga et innblikk i hvordan skattemyndighetene i Luxembourg og konsulentselskaper som PwC sørget for at multinasjonale selskaper kunne redusere skatteregningen sin til nærmest null. Likevel forsetter alt som før.  Fortsett å lese Stopp salget av norsk eiendom til skatteparadis!