Tonstad vindpark, eid av fond i Luxembourg

Illustrasjon: T. Vestaas

Det er en økende tendens til at utenlandsk fond, registrert i skatteparadis, eier norsk vindkraftverk. Den ferske rapporten «Vindkraftens skyggesider» fra Tax Justice Network – Norge viser at dette gjelder nesten halvparten av vindkraftverkene. I Agder gjelder det for Tonstad vindpark.

Full kommersiell drift av Tonstad vindpark startet 29. juli 2020. Det er Sør- Norges største vindkraftverk med 51 turbiner som ligger i heiområdet mellom Sirdal og Flekkefjord kommuner. Krafta blir solgt til Norsk Hydro gjennom en 25 års avtale. 

Kraftverket er eid 80% av sveitsiske Susi Partners og 20% av franske Engie. Men bak Susi Partners er selskapet Susi Renewables 2 Sarl som er registrert i skatteparadiset Luxembourg slik det framgår av denne oversikten over eierstrukturene i Tonstad Vindpark i vedlegg til den overnevnte rapporten:

Eierstrukturene bak utenlandeide vindkraftverk er ofte uoversiktlige.  Luxembourg blir rangert som nummer seks av de landene som tilrettelegger for skatteomgåelse fra selskaper.  LuxLeaks-skandalen fra 2014 ga et innblikk i hvordan skattemyndighetene i Luxembourg og konsulentselskaper som PwC sørget for at multinasjonale selskaper kunne redusere skatteregningen sin til nærmest null.

Mens kraftutbygging tidligere ble strengt regulert og underlagt særskilt beskatning  til glede for fellesskapet, er «det grønne skiftet» prega av en fritt-fram holdning der lokalbefolkning og naturinteresser overkjøres og der skatteinntektene uteblir eller er beskjedne.

I noen tilfeller, som med Tonstad Vindpark, betaler kraftverket noen millioner i eiendomsskatt inn i kommunekassene (Sirdal og Flekkefjord). Argument Agder har henvendt seg til administrasjonen i de berørte kommune og får opplyst at Sirdal kommune regner med ca. 10 – 12 mill. kroner årlig i eiendomsskatt fra vindparken og Flekkefjord er kr 1 021 000 for 2020 og  kr 1 670 000 for 2021.

I andre tilfeller betaler ikke  en gang vindkraftverket eiendomsskatt til kommunen som i tilfelle med Norsk Vind Egersund som ikke betaler til kommunen. I motsetning til vannkraft, er vindkraft helt åpent for oppkjøp av utenlandsk kapital. Og vindkraftverk kan selges videre til andre. Og det er en økende tendens til utenlandsk eie av vindkraftverk.

Først publisert i Argument Agder. 

Les også:

Overskudd fra vindkraftverk havner i skatteparadis

Vindbaronene vil fortsatt kle naturen fra Lister til Bykle med vindturbiner

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.