“HVEM EIER NORGE?”

Norges viktigste kaianlegg for bilimport, Risgarden i Drammen, eies fra Luxembourg, skriver DN.

Dagens Næringsliv avslører 29/1 i en stor reportasje hvordan 1350 eiendommer i Norge eies fra skatteparadiset Luxembourg. Norske vindmøller, vannkraftverk, bygårder, luksusvillaer, omsorgsboliger og havneanlegg kontrolleres av skjulte eiere i storhertugdommet i hjertet av EU.

Mens nordmenn flest betaler eiendomsskatt, har norske myndigheter ingen oversikt over hvor mange eiendommer som eies fra skatteparadis av rike nordmenn, fond og dollarmilliardærer.

DN drar til Luxembourg, men det viser seg at det er umulig å trenge gjennom muren av hemmelighold. Luxembourg blir rangert som nummer seks av de landene som tilrettelegger for skatteomgåelse fra selskaper.  LuxLeaks-skandalen fra 2014 ga et innblikk i hvordan skattemyndighetene i Luxembourg og konsulentselskaper som PwC sørget for at multinasjonale selskaper kunne redusere skatteregningen sin til nærmest null. Likevel forsetter alt som før.

All ære til DN for deres gravende journalistikk om dette. DN skriver:

«HVEM EIER NORGE?

I et større journalistisk prosjekt kartlegger DN eiendom i Norge der den reelle eieren er ukjent. DN har belyst hvordan det er mulig å eie eiendom anonymt i Norge. DN har også belyst konsekvenser av slikt hemmelig eierskap.

  • Ingen har oversikt over hvor mange eiendommer i Norge som eies fra skatteparadiser, der det er tillatt med hemmelig eierskap. Eksperter er bekymret for at skjulte formuer og svarte penger investeres i eiendomsmarkedet her i landet.

  • Mange eiendomstransaksjoner i Norge går under radaren gjennom bruk av såkalte blankoskjøter, som ikke må tinglyses, og dermed ikke blir synlige for offentligheten. Det finnes ingen oversikt over bruken av blankoskjøter i Norge.

  • Det er heller ikke noe krav om å tinglyse eierskap til eiendom her i landet. En effekt av det, er at mer enn 100 000 døde mennesker er registrert som eiere av eiendom i det offentlige eiendomsregisteret.

  • Profesjonelle medhjelpere, deriblant advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere, har bidratt til at store eiendomstransaksjoner og eierskap til eiendom er skjult for offentligheten.»

Min kommentar:

Norske myndigheter har vært klar over problemet lenge, men gjør ingenting for å fjerne mulighetene til å ha eiendommer anonymt – og dermed skattefritt. Dette er også et typisk trekk ved oligarkkapitalismen.

Les også:

Tonstad vindpark, eid av fond i Luxembourg

Oligarkkapitalismen

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «“HVEM EIER NORGE?”»

Det er stengt for kommentarer.