Stopp salget av norsk eiendom til skatteparadis!

Neumann bygg AS, Barstølveien 28 B i Sørlandsparken, eid av CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A, registrert i Luxembourg.

Dagens Næringsliv avslører 29/1 i en stor reportasje hvordan 1350 eiendommer i Norge eies fra skatteparadiset Luxembourg. Norske vindmøller, vannkraftverk, bygårder, luksusvillaer, fjelleiendommer, omsorgsboliger og havneanlegg kontrolleres av skjulte eiere i storhertugdommet i hjertet av EU.

Mens nordmenn flest betaler sine skatter, har norske myndigheter ingen oversikt over hvor mange eiendommer som eies fra skatteparadis av rike nordmenn, fond og dollarmilliardærer.

Luxembourg blir rangert som nummer seks av de landene som tilrettelegger for skatteomgåelse fra selskaper.  LuxLeaks-skandalen fra 2014 ga et innblikk i hvordan skattemyndighetene i Luxembourg og konsulentselskaper som PwC sørget for at multinasjonale selskaper kunne redusere skatteregningen sin til nærmest null. Likevel forsetter alt som før. 

Skatteparadiser er røverhuler

Skatteparadis er ikke noe annet enn røverhuler der verdens rikeste gjemmer bort enorme verdier. Bruken av skatteparadis har pågått bare i noen tiår og  er en global trussel mot velferd og miljø. Innvesteringene via skatteparadisene dreier seg om en flytting av enorme verdier som er unik i den globale historien.

Eva Joly kaller skatteparadisene «for hjertet i kapitalismen». Det er her svart og hvit kapital møtes, det er her det skjer hvitvasking av utbytte fra menneskesmugling, våpensalg og narkosalg. En voksende mafia gror fram globalt i allianse med finanssektoren.

Mens overvåkingskapitalistene med Facebook og Google i spissen, prøver å registrere alle bevegelsene i ditt privalliv, gjemmer den samme globale finanskapitalen seg bak ugjennomtrengelige eierskyer. Investorene skjuler seg bak truster, flere former for partnerskap og andre selskapsformer som vi ikke har her i landet. Gravende journalister har gjort en stor innsats for å lete fram de reele eierstrukturene, imellom med liv og helse på spill. Det er derfor prisverdig at DN går løs på dette området.

Skjulte eiere i Norge

I reportasjen i DN framgår det at ingen har oversikt over hvor mange eiendommer i Norge som eies fra skatteparadiser. Mange eiendomstransaksjoner i Norge går under radaren gjennom bruk av såkalte blankoskjøter, som ikke må tinglyses, og dermed ikke blir synlige for offentligheten. Det finnes ingen oversikt over bruken av blankoskjøter i Norge.

Det er heller ikke noe krav om å tinglyse eierskap til eiendom her i landet. En effekt av det, er at mer enn 100 000 døde mennesker er registrert som eiere av eiendom i det offentlige eiendomsregisteret.

Vind- og vannkraftverk eid fra Luxembourg

DN har i sin artikkel et digitalt kart med oversikt over alle disse faste eiendommene. På dette kartet har jeg funnet en rekke faste eiendommer i Agder som helt eller delvis eies fra Luxembourg. Det dreier seg om industribygg, lagerhaller, barnehager, men også i stor grad om en rekke mindre vannkraftverk.

Det er kjent at det er en økende tendens til at utenlandsk fond, registrert i skatteparadis, eier norsk vindkraftverk.  Rapporten «Vindkraftens skyggesider» fra Tax Justice Network – Norge viser at dette gjelder 42% av vindkraftverkene. Blant annet er Tonstad vindkraftverk eid fra fond i Luxembourg.

Men det er mindre kjent at også private vannkraftverk eies av utenlandske fond som også opererer fra storhertugdømme. Det gjelder f.eks. Småkraft AS som eier og drifter over 160 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent. Småkraft AS, stiftet i 2002, er et norsk kraftselskap som var eid av de fire selskapene Skagerak Energi, Agder Energi, BKK og Statkraft. I 2015 ble det solgt til det tyske investeringsfondet Aguila Capital med hovedkontor i Hamburg, men opererer også fra Luxembourg. De har også tidligere kjøpt mesteparten av norskeide Norsk Grønnkraft og har store aksjeposter i Tinfos AS og Jørpeland kraftAksjeposten på 36% i det historiske Tinfos, er direkte eid fra Luxembourg.

Aquila Capital er nå Norges og Europas største småkrafteier. Aquila er nå i ferd med å bygge et stort datalagringssenter i Ringerike.Det er verd å merke seg at Aquila også er aktiv i vindkraft. De eier blant annet Midtfjellet Vindkraft på Stord. Via datterselskapet Raven Project II Sarl fra Luxemburg eier de også det omstridte vindkraftverket Øyfjellet Wind i Vefsn i Nordland.

Tidligere ville politikerne stoppe utenlandske oppkjøp av norsk kraft. Nå er det motsatt. Slike oppkjøp blir oppmuntret av det offisielle Norge. Eva Nordlund i Nationen skriver 15/8 – 21:

«Trapper opp salget av Norge. En måned før valget trapper regjeringa opp salget av Norge. Til glede for Aquila Capital og andre internasjonale storaktører.»

For mindre vannkraftverk gjelder ikke kravet til offentlig eierskap. De private kraftselskapene står for ca 7 % av samla kraftproduksjon i Norge. Problemet er ikke at det finnes små kraftverk i privat eie, men at utenlanske investorer, gjemt i skatteparadis, profiterer på «pengemaskinene» som kraftstasjonene i realiteten er, særlig med høye strømpriser.

Norske myndigheter har vært klar over problemet med oppkjøp av norsk eiendommer lenge fra skattepardisene.  Et første skritt må være å fjerne mulighetene til å ha eiendommer anonymt – og dermed skattefritt.

Også publisert som som kronikk i Fædrelandsvennen.

Les også:

Sviende kritikk av Norges Banks hvitvasking av skatteparadis

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

6 kommentarer til «Stopp salget av norsk eiendom til skatteparadis!»

  1. Hei Øyvind!
    Din reportasje fortjener bred spredning. Som ansvarlig redaktør for Helsemagasinet kan jeg tenke meg å republisere din artikkel tilrettelagt med vår mal. Vi er partipolitisk uavhengige, men innser at en stor og økende økonomisk ulikhet står i veien for flertallets muligheter til å dekke sine grunnleggende behov for helse, identitet, frihet og deltakelse. At Rødt p.t. har framgang, indikerer at stadig flere ønsker demokratisk kontroll over de største formuene og rikeste selskapene, som ofte har fått privilegier på bekostning av allmennheten.

Det er stengt for kommentarer.