419 eiendommer i Agder eies fra skatteparadis

Myndighetene har ingen oversikt hvem som eier Norge

Dagens Næringsliv publiserte 25. november en omfattende oversikt over  10 000 eiendommer som har hemmelige eiere i skatteparadiser. Denne oversikten har de laget ved å koble det norske eiendomsregisteret og det norske aksjonæregisteret, samt manualet gransket alle utenlandske selskaper som eier eindom i Norge. Disse eiendommene er pantsatt til en verdi av 440 milliarder kroner.

DN har laget et digitalt kart der det er mulig å søke på disse eindommene. Kartet viser at det er ca 420 eiendommer i Agder som helt eller delvis eies hemmelig fra skatteparadis. Argument Agder sett nærmere på dette, her er noen funn:

 • Elkem Bluestar er oppført med en rekke eiendommer i Vågsbygd. Disse eies av den kinesiske staten som opererer fra Luxembourg og Kina.
 • Certas Energy Norway eier Esso – stasjonene i Agder.Eierne er DCC plc som holder til i Irland.
 • Glencore i Vesterveien eies fra Jersey via selskapet Glencore PLC
 • Memira Øyesenter i Kristiansand sentrum eies via fondet Triton Fond V som opererer i Luxembourg og Jersey.
 • Neumann bygg AS, Barstølveien 28 B i Sørlandsparken, eid av CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A, registrert i Luxembourg.
 • AS Assuransegården i Arendal som driver med utleie av eiedommer, eies fra selskapet Gard Pogi i Bermuda.
 • Fiven Norway som produserer silisumkarbid i Eydehamn og Lillesand, eies av Tosca Intermediate Holdings Sarl som opererer fra Luxembourg og Caymanøyene.
 • Det er en økende tendens til at utenlandske fond, registrert i skatteparadis, eier norske vindkraftverk. Blant annet er Tonstad vindkraftverk eid av et fond i Luxembourg.
 • Mindre kjent er det at også private vannkraftverk – mange i Agder – eies av utenlandske fond som opererer fra Luxemburg. Det gjelder f. eks. Småkraft AS som eier og drifter over 160 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent. I 2015 ble Småkraft solgt til det tyske investeringsfondet Aguila Capital. Det har hovedkontor i Hamburg, men opererer også fra Luxembourg. Aquila Capital er nå Norges og Europas største småkrafteier.
 • I Kristiansand har firmaet Bekk og Strøm AS kontorer i Rigetjønnveien 14. De har tre ansatte. De eier mer enn 20 kraftverk over hele Norge og driver flere. BoS er eid av to utenlandske selskaper: Det ene er det Zürich-baserte fondet B Capital Partners AG som i januar 2020 kjøpte 36 prosent av aksjene i BoS gjennom sitt Luxembourg BC-ETIF TOR-fond, ifølge en kunngjøring på deres hjemmeside.

Det er frivillig å registrere eierskap til eiendom i Norge. Mens nordmenn flest betaler sine skatter, har norske myndigheter ingen oversikt over hvor mange eiendommer som eies fra skatteparadis av rike nordmenn, fond, truster og dollarmilliardærer.

Skatteparadis brukes til å hvitvaske kriminelle penger. Men det er ikke bare hvitvasking som er problemet med utenlandsk eierskap: Økokrim skriver i sin siste trusselvurdering:

 «Selskaper som drifter samfunnskritisk infrastruktur er en annen type selskap hvor utenlandsk eierskap kan utgjøre en trussel. ….. Investeringer fra utenlandske selskap kan i realiteten være utført av fremmede stater, og følgelig ha andre mål enn bare å tjene penger.”

Årsaken til den eskalerende bekymringen er at eierne av slike fond kan være anonyme, at det er enorme penger involvert, at det er store og hyppige transaksjoner og at det ofte er et stort antall mellomledd i disse transaksjonene. Kort sagt: Eierstrukturene er ofte ugjennomtrengelige, og transaksjonene foregår ofte i og mellom skatteparadiser. Muligheten for innsyn er dermed minimal.

Mange eiendomstransaksjoner i Norge går under radaren gjennom bruk av såkalte blankoskjøter, som ikke må tinglyses, og dermed ikke blir synlige for offentligheten. Det finnes ingen oversikt over bruken av blankoskjøter i Norge.

Det er heller ikke noe krav om å tinglyse eierskap til eiendom her i landet. En effekt av det er at mer enn 100 000 døde mennesker er registrert som eiere av eiendom i det offentlige eiendomsregisteret.

Dette innlegget er også publisert i Argument Agder. 

Les også:

Stopp salget av norsk eiendom til skatteparadis!

Norske vannkraftverk er også eid fra skatteparadis

Skjulte eiere

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

4 kommentarer til «419 eiendommer i Agder eies fra skatteparadis»

 1. Gliitttrende og fantastisk , Øyvind.
  Dette i en tid der mange nå merker, at prisene økes kraftig.
  Så smarte og lure disse “uskyldige” kapitaleierene er , mens en del av
  de også gir smuler til kunsten og kulturen som de liker og nyter, og som gir positive omtaler – oppslag i media.
  Roger

 2. Hei, jeg har fulgt bloggen i noen år, og som tidligere näringsdrivende i Kristiansand, og investor, har jeg ingen problem med å “fölge pengene”, og se at skatteparadiset Luxembourg, (med Luxembourgs regjering i spiss) er en tung korrupt innflytelse, både på det norske stortinget, og rettsvesenet i Norge.

  Norges elite har tilrettelagt for svindelen av norske pensjonssparere, ved at Luxembourg svindlet det börsnoterte EAM Solar ASA for noen milliarder kr i fremskutte verdier. Jeg har informert hele stortinget om prosessen, siden jeg sendte denne eposten 29. oktober 2019; til jeg oppdaterte stortinget 5. september i år, som fölger:

  2019:
  “Magnus Tollefsen heter jeg. Jeg tar kontakt med deg i din rolle som folkevalgt i Norge, for å redegjøre for norgeshistoriens største investorsvindel, som er av så grov karakter, og samfunnskonsekvens, at den fortjener og trenger stortingets engasjement.

  EAM solar ASA skapte i 2013 et eksemplarisk prosjekt. De fikk en henvendelse, med tilbud fra Luxembourg, om å kjøpe klare installerte solcelleparker i Italia. EAM Solar har en inspirerende selskapsprofil, med formål bl.a. å skape norsk-global satsning på fornybar energi, og gi anledning for pensjonsfond og investorer å investere i solenergi. EAM solar trosset risikoaversjonen i markedet, og gikk foran i det fotovoltaiske forretningssegmentet.

  I ukene etter kjøpet ble svindelen jeg refererte konstatert, og veldig virkelig, gjennom raid fra italiensk politi. Solparkene, som ble kjøpt av Aveleos* med “på papiret” fullgod dokumentasjon – viste seg snarere å være gjennomsyret av forfalsket dokumentasjon. Solcellepaneler var ikke produsert i Europa, som godkjenningen krevde – eller slik de falske stemplene på panelene tilsa. Dokumenter oppga feil oppstartsår, siden tidligere installasjonsår ga høyere statssubsidier via feed-in tariff i Italia. Det ble klart at selgeren hadde gitt grovt løgnaktige beskrivelser, som skjulte disse og andre elementer for EAM under due diligence, før oppkjøpet av solparkene, som EAM Solar kjøpte for 950 millioner kr.
  Den italienske staten fratok så EAM Solar konsesjonene til salg av strøm med subsidier, og flesteparten av EAM Solars nyankjøpte “solparker”, ble tatt ut av drift permanent.
  Aveleos direktører er nå dømt til fengsel, for like etter overtakelsen av de nye parkene, viste det seg at den italienske stat hadde etterforsket
  solcelleparkene, og flere svindler Aveleos hadde utført over flere år.
  Det var nemlig derfor Aveleos hadde hatt hast på seg for å få solgt parkene.
  Dette var begynnelsen på Norges aksjonærers største svindelsak, hvor over 1000 norske aksjonærer og et lovende fremtidsrettet aksjeselskap, er blitt svindlet for de lovede solparkene, og milliarder av kroner i inntekter.
  Norge har en samfunnsverdi i kapitalen vår, investert over hele verden. Og som investor ser man den betydeligere viktigheten i det nærmeste markedet: EU

  Dette enorme bedraget – salget av solparkene i Italia, solgt av selskapet Aveleos, finner sin majoritetseier, så nært oss som selveste Luxembourg, i selskapet Enovos.
  Resten av Aveleos er eid av Russlands kjente utenriks-oligark Vekselberg, (ham som nå også er på Amerikanske sanksjonslister.)
  EAM har altså blitt svindlet i EUs indre marked, av en grenseoverskridende mafia. Og det offentlige morselskapet til Aveleos, (som heter Enovos), i Luxembourg, velger drapstrusseler og rettslig trenering fremfor forhandlinger. EAM Solar har tatt rettslige skritt og anmeldelser i gjeldende land: Italia, Luxembourg og Norge.
  I denne saken må innrømmes at Luxembourgsk politi knapt engang tar telefonen. Et land innen EØS, krenker Norge, ved på høyeste sivil-økonomiske nivå, å nekte å fungere som rettsstat. Det ligger en anmeldelse av Enovos hos Luxembourgs politi, fra 2016, og hvis de trenerer denne videre, vil EAM Solars erstatningskrav risikere å løpe ut med foreldelse. EAM Solar har vunnet i Milans kriminaldomstol, og sett svindlere gå i fengsel. Men i den sivile tvistedomstolen, i Milan derimot, fungerte to av de tre dommerne som kjøpt og betalt av motselskapene, og handelen av solparker har dermed til gode å bli rettslig opphevet, i en sivil domstol. Det viser seg at typisk russisk mafiasvindel rekker langt over russlands landegrenser.
  – Dette burde være uhørt, for en handel på nær en milliard kroner. EAM Solars posisjon er at kjøpet må heves, med erstatning og renter. Og treneringsspillet til den kriminelle motparten, må fratas handlingsrom med norsk politisk press. For heller ikke den italienske aktor, etterforsker lenger den økonomiske svindelen EAM er utsatt for. Aktor avsluttet etterforskning etter å ha gitt svindlerne fra bl.a. Aveleos møte med fengsel.

  Om vi, og Norsk lederskap vinner frem i slike engasjement som EAM Solar, så ser jeg hvordan våre økonomiske sivile verdier, folk, ideer, lover og deres krefter, kan spres med godt hell, overalt på jorden. Kapitalen representerer tålmodigheten til å våkne til en bedre morgen, derfra har vi felles sak med resten av menneskeheten.

  Vi har erfart for ofte i historien, at kriminalitet som ikke slås ned, kan bli en mørk standard, og Norge er ikke fri fra våre handelspartneres feilgrep. I denne saken finner jeg også alvorlige trusseler mot vårt hjemlige samfunn. Hvordan EAM Solars sak ender, kan ha betydning for oljefondet, oss fra Norge ønsker absolutt ikke å skue en så uheldig situasjon, at norsk kapital i fremtiden blir ansett som et lett bytte for utenrikes kriminelle finansmafia.
  Fordi vår fremtid skapes sammen, der utenfor Norges grenser, ber jeg mest innstendig, om all mulig bistand fra stortinget! Til å få Luxembourgs, Italias og EUs tilsvarende folkevalgte, til å innse hvor galt den korrupte klikken rundt statsselskapet Enovos har forregnet seg. Når de bedrar, truer og forpurrer rettergangen, og satser på å slippe unna med godtgjørelsen fra solpark-salget ( < en mrd), heller enn å komme til bordet som delaktige i et sivilisert samfunn, selve grunnen til velstand og demokratienes fortjeneste. Jeg ber om kald norsk rasjonalitet, i møtet med disse all verdens kriminelle. Kontakt Luxembourg og italias regjering og folkevalgte**, og krev at de tenker godt over hva de vil gjøre med dette uverdige misforholdet, hvor et norsk selskap svindles, med kjente gjerningsmenn, men etter fem år mangler det økonomisk straff, og erstatning. Vi som investorer, og Norge, trenger nå stortingets engasjement ute i Europa, like mye som dere daglig behøves innenriks.
  EAM Solar kjører for femte året rettsprosesser i Italia og Luxembourg, og jeg tror vi vinner, om noen år; tross aksjemarkedet som har gitt opp selskapet. Hjelp oss å knuse denne Luxembourgske mafiaen, som var så dristige å prøve ut oss som boksepute.

  Med vennlige hilsener fra
  Jarl Magnus Tollefsen, medeier EAM Solar

  *Aveleos, som stod for salget av de ubrukelige solparkene, er et skallselskap, som er eid 61% av Enovos, et statsselskap ala 'statkraft', i Luxembourg, og 39% av Renovo-gruppen til russer-oligarken Vekselberg.

  **Italias to folkevalgte ting er: Camera dei Diputati og Senato della Repubblic. Luxembourg har et alminnelig ting, likt stortinget.

  *** For ordens skyld: eposten er sendt til alle Stortingsrepresentatene i Norge"

  2022:
  "Hei.
  Jeg informerte stortinget 2019, i kapasitet som norsk innbygger, personlig næringsdrivende og investor, om Norges største aksjonærsvindel, vedlagt i historikken.
  Norge, som har blitt et dypt finansialisert samfunn, på godt og ondt, har ikke råd til å la russiske rovkapitalister vende seg mot norske sparepenger. Viktor Vekselberg, fra FBIs toppliste over verdens kriminelle, svindlet i 2014 norske sparere for over en milliard kroner, i en svindel så banal, at selv barn kan forstå at det er galt. Forfalskede underskrifter, løgn i kontraktsbeskrivelsene på de vesenlige punkter, forfalskede etikketter på solcellepanelene.
  Oslo tingrett har nå avvist en rettssak, som trengs for EAM Solar sine aksjonærers tort og svie. Denne avviste rettssaken må holdes, om Norge skal fortsette å anses en rettsstat. Lagmannsretten er neste instans, og må svare med rettssak på EAM Solars anke. Tingretten kan gjerne være et for lavt nivå i rettssystemet, for en nasjonal svindel, hvor internasjonalt kriminelle finansnettverk er gjerningspersoner. Men hovedsstadens tingrett yter allikevel ikke ry over rett og galt, når den sier at det "ikke er i allmenhetens interesse" å nekte svindlere utbytte fra åpenlys kriminalitet. Eller at det "ikke er tilstrekkelig bevis til å domfelle", i en sak som har ledet til kriminelle domfellelser av gjerningspersonene, etter strafferettslig bevisbyrde, i Milan, Italia. Daglig leder, Jakobsen, i EAM Solar (og energeia), har beskrevet sivilsamfunnets apati ovenfor sine rettsplikter, her: https://newsweb.oslobors.no/message/567106

  Det er en tynn strek som går mellom rettsstaten, og den politiske staten. Svindelen mot EAM ASAs aksjonærer, er utført av italienske medløpere, russisk mafia, og et statseid Luxembourgsk selskap, Enovos Luxembourg S.A. Det Luxembourgske statsapparatet, er politisk motiverte, og dysser ned svindelen, med midler på politisk regjeringsnivå, mot EAM Solar ASA. Høytstående politikere i Luxembourg er styremedlemmer i Enovos, og er medansvarlige; de har svindlet meg, og norske aksjonærer, og jeg lar dem ikke slippe unna.

  EAM Solar ASA har ikke stanset opp verdiskapningen sin, men bygger nå, gjennom varemerket energeia, en banebrytene skala av solcelleparker i Norge, hovedsakelig mot høylandet i østlandsregionen, som vil tilføre billigere strøm til strømsone NO1, og Oslo, med sitt store forbrukerbehov. Energeia, som (forenklet) tilsvarer EAM Solars eierskap, har per i dag solcelleparker med totalt 300 megawatt toppeffekt, under søknad hos Norges Vassdrag og Energidirektorat. Når disse bygges, vil denne mengden solkraft hypotetisk kunne kjøre hver eneste vaskemaskin i hele østlandet – samtidig, på det beste. En dobbling av nevnte kapasitet, er under planlegging for snarlig søknad hos NVE i 2022.
  Men denne verdiskapningen kommer ikke ut av intet, den finner sted i en rettsstat, For ettertidens verdiskapere i Norge, må du derfor, som stortingsrepresentat på tinget, sammen med kollegaer, kontakte lagmannsretten, hvor EAM Solar ASA nå hevder sin rett til lovens vern, gjennom anke av tingrettsavviselsen. Du som representant, skal ikke kontakte lagmannsretten for å legge hånden på rettferdighetens vektskål, men for å gi ettertrykkelig uttrykk for at man ser det ER I ALLMENNHETENS INTERESSE, at nordmenn får føre sak i rettssalen, mot økonomisk kriminelle. Det var ikke riktig av Oslo tingrett å, i juli 2022, erklære svindelen "utenfor almennhetens interesse". Den daglige lederen vår har i svindelprosessen blitt drapstruet, presset fra alle sider etter svindeltapet, og derved harselert med av økonomiske interessenter fra alle kanter. Økokrim har ikke tatt etterforskning, selv etter gjentatt oppfordring. Men EAM Solar er i besittelse av tilstrekkelige bevis, med privat etterforskning av topp kaliber. Alt vi trenger, er en rettsal å føre saken vår. Alt den kriminelle mafiaen som har svindlet oss trenger, for en vellykket svindel, ER AT DET IKKE HOLDES RETTSSAK over den økonomiske konsekvensen av svindelen. Svindelen er allerede et strafferettslig faktum, som nevnt, per italiensk rett. Rettskilder lenkes her: https://eamsolar.no/investors/p31-acquisition-legal-information/

  Norges samfunn har ikke råd til å skusle med integriteten som finnes for rett, og mot galt. Oljefondet, og finansrikdommen som har tilfalt, i forvaltning av naturrikdommene, er lett bytte for omverdenen. Det finnes noensinne kun aktivt forsvar mot kriminalitet, hvor EAM Solar har blitt angrepet på finansarenaen, av de samme krefter som angrep Ukraina på milltære land.
  Representantene på stortinget svarer, som i så mange viktige anledninger, ikke til meg, men for ettertiden.¨

  Med vennlig hilsen
  Jarl Magnus Tollefsen¨
  Aksjonær i EAM Solar siden 2015.

  For spørsmål og utdypende informasjon, henviser jeg ydmykt til vår daglige leder i EAM Solar:
  Viktor E. Jakobsen"

  Vennlig hilsen Jarl Magnus Tollefsen

Det er stengt for kommentarer.