“Spår total kollaps av hele pengesystemet i verden”

Under denne overskriften skriver  Dagens Næringsliv 8. juli 2016:

Siden finanskrisen høsten 2008 har verdens største sentralbanker tilført markedene astronomiske beløp i ny likviditet og holdt rentene nært nullpunktet eller til og med innført negative renter.  —

Den amerikanske sentralbanken FED har alene skapt 4000 milliarder dollar (over 33.000 milliarder kroner) i ny likviditet.

Advarslene om de langsiktige konsekvensene av en slik politikk har tiltatt de siste årene.

På slutten av fjoråret advarte blant annet tyske vismenn om at pengetrykkingen må ta slutt hvis man skal unngå en ny finanskrise. En effekt av pengetrykkingen er at den globale gjelden har økt med 50.000 milliarder dollar siden 2009 til 240.000 milliarder dollar.

«En historisk gjeldsoppbygging».

Gjelden  er nå over tre ganger høyere enn verdens bruttonasjonalprodukt på  77.000 milliarder dollar.

Å trykke opp flere sedler, er å prøve å trylle verdier ut av løse lufta. Til sjuende og sist er det bare i produksjon og distribusjon av varer og tjenester at verdi (og merverdi) kan skapes. Dette blir vanligvis kalt realøkonomi. Nå er det fullstendig misforhold mellom en skrumpende realøkonomi og en overdimensjonert finansøkonomi.

Institute of International Finance frykter konsekvensene av «en historisk gjeldsoppbygging».

Les mer:

Om gjeld

Happy hour for ågerkarene

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.