Ranet av den greske staten

tni_ib_privatisering_07

EU har krevd at Hellas privatiserer sine mest lønnsomme offentlige eiendommer.  Nå er to av de største privatiseringene i Hellas` historie gjennomført: Det dreier seg om Pireus, Hellas` største havn, og de fjorten mest lønnsomme flyplassene. Privatiseringa av offentlig eiendom i Hellas er rein utpressing og plyndring.

Bakgrunn for privatiseringa:

I august i fjor skrev jeg et blogginnlegg med tittel «En nasjon på billigsalg» Her skrev jeg:

Hellas selges nå bit for bit. Dette er resultatet av den siste avtalen mellom Hellas og Troikaen (EU, EUs sentralbank og Det internasjonale pengefondet).

Det er stiftet et fond som skulle selge unna gresk offentlig eiendom til 50 milliarder euro til investorer på det internasjonale markedet. Fondets navn er Hellenic Republic Asset Development Fond. Du kan her gå inn på nettsida til dette fondet. Om du ikke har forstått det før, vil du da begripe hva krisa i Hellas dreier seg om: Ran for åpen scene.

Disse eiendommene dreier seg om havner, flyplasser, vann- og avløp, kraftverk, motorveger, jernbane, busselskaper, landområder, postvesen, lotterier osv.

Utsolgt

Knapt ett år seinere oppsummerer en artikkel julinummeret av Le Monde diplomatique utsalget under overskriften: Utsolgt.

Avisa referer til en rapport fra Transnational Institute fra februar 2016. Jeg referer her til hovedpunktene i rapporten slik det framstilles i LMD:

  • Det finnes ikke noe bevis for at privatiserte selskaper er mer effektive. Snarere presser privatiseringene ned lønningene, forverrer arbeidsforholdene og øker inntektsforskjellene.
  • Å tvinge en bankerott stat til privatisere offentlig virksomhet midt i en krise er ensbetydende med å selge den på billigsalg …. Å selge i slike situasjoner bør dermed ansees som underslag.

Flyplassranet

Et grotesk eksempel er ranet av inntektene fra de mest lukrative flyplassene i Hellas. Det tyske selskapet Fraport har, sammen med den greske oligarken Dimitris Copelouzos, fått konsesjon på å drive og utvide fjorten flyplasser i minst 40 år. Dette kan gi den greske staten inntekter på åtte milliarder euro i løpet av leasingperioden.

Men allerede i dag går disse flyplassene med et overskudd på 150 millioner euro årlig. Pga. av sterk vekst i turismen til de greske øyene, vil vekstpotensialet være meget stort. Finansdirektør i Fraport, Matthias Ziechang, regner med at selskapet allerede neste år vil tjene over hundre millioner euro på de greske flyplassene.

Den inngåtte avtalen ble inngått på svært tvilsomme premisser, blant annet etter manipulasjoner fra Troikaen. Delstaten Hessen og byen Frankfurt har aksjemajoriteten i AG Fraport. Det betyr at en stor del av inntektene fra de mest lønnsomme greske flyplassene vil gå til offentlige budsjetter i kreditorlandet Tyskland.

LMD konkluderer:

Uansett om man anser privatisering som regelrett plyndring eller ikke, er resultatet det samme: Grekerne har mistet en langsiktig inntektskilde som ville være langt nyttigere for å stabilisere de offentlige finansene enn noe enkeltbeløp fra privatiseringer (på billigsalg) brukt til å betale gjeld.

Videre skriver avisa:

Fraport er ikke bare fritatt for eiendomsskatt og lokal skatt, selskapet har også rett til å avslutte kontrakter med alle eksisterende leverandører, butikker og restauranter på flyplassene sine, og å tildele nye kontrakter uten å kompensere for de som blir kastet ut. Den greske regjeringen må betale for alle kontraktbrudd.

Men det er ikke alt. Myndighetene må også ta seg av alle som Fraport sparker. De må gi erstatninger for arbeidsskader selv om de åpenbart skyldes svikt hos Fraport, samt betale for miljøutredninger som kreves for å utvide en flyplass. De må også betale hvis arbeidet blir forsinket av arkeologiske funn.

Pireus privatisert

Den andre store privatiseringa er salget av 67% av aksjene i havneselskapet i Pireus, OLP, til de kinesiske statseide selskapet Cosco. Cosco driver allerede to av tre terminaler i Pireus som er Hellas` største havn. De var eneste budgiver og kunne diktere prisen og en rekke andre betingelser. For nærmere detaljer om dette viser jeg til artikkelen i LMD.

Konklusjon:

LMD konkluderer slik:

Når det gjelder å stabilisere myndighetens inntekter over tid er Fraport-avtalen den verste av alle verdener. Det samme gjelder de 19 andre store privatiseringene (inklusive gass, strøm og havna i Thessaloniki) som er innledet eller planlagt i den fortsatt kriserammede staten, ….

Min kommentar:

En ny tysk studie viser at bare 5% av EUs «hjelpepakker» går til den greske økonomien. Resten går til avdrag og renter til kreditorene, blant annet EU—institusjoner og tyske banker. Den greske gjelda fortsetter å øke. Den sosiale nøden er uten ende. Privatiseringa ødelegger enhver mulighet til å komme ut av krisa. Den «venstreorientert» Syriza- regjeringa i Hellas har fullstendig kapitulert.

Se gjeldsklokke over Hellas gjeld

 

privatising_privatisation_in_greeceHer er en illustrasjon fra Transnational Institute over hvordan privatiseringen foregår. HRADF står for Hellenic Republic Asset Development Fond (se over) 

Se også:

En nasjon på opphørssalg

Kilder:

Niels Kadritzke: Utsolgt. Le Monde diplomatique juli 2016

http://www.hradf.com/en/news/20151212-regional-airports

 

http://steigan.no/2016/05/06/hellas-den-storste-farsen-i-eus-historie/

http://static.esmt.org/publications/whitepapers/WP-16-02.pdf

https://www.tni.org/en/publication/the-privatising-industry-in-europe

https://wikileaks.org/plusd/cables/07ATHENS649_a.html

www.fraport.com/content/fraport/en/the-fraport-group/about-us/management—organization/matthias-zieschang.html:

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «Ranet av den greske staten»

Det er stengt for kommentarer.