Nye milliardutbetalinger til spekulantene i Norske Skog

Som forventa tar nå  kreditorene formelt  over kontrollen over den kriserammede Norske Skog og selskapets sju papirfabrikker. Det dreier seg om investeringsselskapene Blackstone og dets datterselskapet Cyrus Capital samt Oceanwood Capital, Santos Capital og Blue Bay Capital.

Investor Christen Sveaas kom inn som storaksjonær og styreleder for noen uker siden. Men aksjeeierne er spilt helt ut over sidelinja og sitter igjen med verdiløse aksjer.

Bare fire måneder etter at Sven Ombudstvedt plutselig trakk seg som konsernsjef etter å ha solgt ut alle sine aksjer, er  han tilbake som representant for kreditorene. Han har fortsatt etterlønn fra selskapet.

Kredittforsikring for 35 milliarder kroner i et konkursbo

I april 2016 bestemte en ekspertkomité av diverse banker og finansinstitusjoner at selskapet hadde misligholdt gjelda. Dette utløste milliardutbetalinger til investorer som har vedda på mislighold gjennom såkalte CDS-kontrakter. CDS (Credit default swap) er en type derivater som beskytter kreditorene. Dette var første gang slike utbetalinger skjedde i et slikt omfang i Norge. 

Nå skjer det igjen.

Dagens Næringsliv skrev 16/8 2017:

Banker og andre har satset mange milliarder på såkalte kredittsikringsinstrumenter, CDSer, for å sikre seg eller spekulere på at Norske Skog går konkurs eller misligholder gjelden. Instrumentene ble nærmest notoriske etter finanskrisen.

Nå har en komité nedsatt av organisasjonen Isda (International Swaps and Derivatives Association), fastslått at Norske Skogs manglende rentebetalinger på sitt viktige pantsikrede lån utgjør en «kreditthendelse». Det betyr at lånet, som er på totalt 290 millioner euro, kan gi utbetalinger til dem som eier CDSer. Beslutningen i Isda var enstemmig, ifølge en melding derfra onsdag.

Norske Skog skulle egentlig betalt renter i slutten av juni, men utsatte det. Heller ikke i løpet av «benådningsperioden» på 30 dager, frem til 30. juli, betalte selskapet renter.

Selv om selskapet har avtalt såkalt «stillstand» av lånet med noen av långiverne, utgjør dette mislighold av lånebetingelsene, ifølge Isda-komiteen.

Selskapet sliter med høy gjeld etter lånefinansierte oppkjøp, og har tapt egenkapitalen. De seneste månedene har selskapet vært i intensive forhandlinger med flere grupper av långivere.

Isda-komiteen består av 15 stemmeberettigede medlemmer, der ti kommer fra gruppen med banker som selger CDS-er, som Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan og Deutsche Bank, og fem kommer fra kjøpersiden, blant dem Cyrus Capital og Pimco. Alle de femten stemte for at Norske Skog-lånet nå er misligholdt. Cyrus Capital var tidligere en av Norske Skogs største aksjonærer, men solgte seg siden ut.

Dersom komiteen konkluderer med at det har skjedd en slik kreditthendelse, må selgeren av CDS-er betale kjøperne for å dekke tapet. Kjøper og selger har dermed motsatte interesser når det gjelder å svare på spørsmålet om mislighold. Isda-komiteen tar slike saker til behandling etter at aktører med en interesse i saken retter en henvendelse.

Mange långivere, og trolig også rene spekulanter, har satset store penger på at Norske Skog kan gå under. Ifølge datatjenesten DTCC er det solgt såkalte CDSer, kredittsikringsinstrumenter, for svimlende 4,4 milliarder dollar, tilsvarende 35 milliarder kroner i Norske Skog. Disse instrumentene er en forsikring mot kredittap, som flytter kredittrisikoen fra en investor til en annen. 

Nye utbetalinger i vente

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg har en auksjon organisert av Isda nå fastsatt prisen forsikringsbetalingen skal baseres på. Obligasjonene det er kjøpt forsikring på, verdsettes til bare 2,25 prosent av den opprinnelige pålydende verdien, og utbetalingen blir dermed på rundt 205 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået. Det er det samme som 1,6 milliarder kroner.

– Utbetalingen bør reflektere at dette selskapet står på knærne, og forsøker å forsvare sin eksistensberettigelse, sier senior kredittanalytiker Jayanth Kandalam i Lucror Analytikes til Bloomberg. – De obligasjonseierne som kan, rømmer skipet.

Det er fremdeles ellevill satsing på kredittsikringsinstrumenter i Norske Skog, skriver DN 15/9. Når kreditorene nå overtar, kan overtagelsen gjøre at Norske Skog kommer i mislighold også på andre av sine obligasjonslån. Da kan det bli ytterligere kredittforsikringsutbetalinger framover.

Rentene på lånene til selskapet er på opptil 11,75%.

Uten betydning for videre drift?

Dagens Næringsliv prøver å framstille dette absurde spillet som noe som utelukkende dreier seg om å flytte risikoen fra en finansspekulant til en annen. Men på et tidspunkt vil kreditorene prøve å realisere verdiene i eiendommene i bedriften.

De to norske fabrikkene, i Halden og på Skogn,  går med overskudd og tjente i fjor 400 000 pr. ansatt.

Se også:

Film om historien til Norske Skog

Hvem felte Norske Skog?

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

4 kommentarer til «Nye milliardutbetalinger til spekulantene i Norske Skog»

Det er stengt for kommentarer.