Ikke bare ulven som truer norsk sau

Steigarsau er kritisk trua.  foto: Anna Rehnberg / NIBIO bildearkiv

Globalisering truer mange norske husdyrarter. Aftenposten Viten har publisert en artikkel under tittelen “28 av 38 norske husdyrraser er truet”. Blant disse er telemarkfe, fjordhest, kystgeit og steigarsau.

Rasene forsvinner på grunn av ensretting av internasjonal husdyravl og stor internasjonal handel med husdyrgenetikk som f.eks. frossen sæd.

Artikkelen er skrevet av Odd Vangen, professor i husdyravl og genetikk ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet og Nina H. Sæther, faglig leder ved Norsk Genressurssenter ved Nibio  (Norsk intitutt for bioøkonomi.)

De skriver:

Vi har 38 nasjonale husdyrraser i Norge hvorav 28 er truet eller kritisk truet. Blant disse er telemarkfe, fjordhest og kystgeit. Norge har, gjennom ratifisering av Konvensjonen om biologisk mangfold, forpliktet seg til å bevare sine nasjonale husdyrraser på lik linje med annet biologisk mangfold.

Tall fra FAO (FN sin organisasjon for mat og landbruk) viser at husdyrraser er i ferd med å forsvinne verden over i et raskt tempo. Rasene forsvinner på grunn av stor internasjonal handel med husdyrgenetikk (livdyr, frossen sæd etc.) og fordi ensretting av internasjonal husdyravl, med stor konkurranse om høy prestasjonsevne og økonomisk produksjon, går ut over en rekke lokale raser som taper i konkurransen.

Kulturlandskapene som gror igjen

Vangen og Sæther tar systematisk for seg de trua artene. Siden mange er opptatt av at kulturlandskapene i Norge gror igjen, velger jeg å gjengi det de skriver om norske sau:

De nasjonale og truede sauerasene utkonkurreres også av sin storebror, norsk kvit sau, når produksjonen måles i slaktevekt og rask tilvekst. Men godt kjøtt, fine farger og andre ullkvaliteter gjør at disse rasene er populære hos brukere som først og fremst er på jakt etter beitedyr til utmarken si.

I dagens multifunksjonelle landbruk er beiteegenskaper viktige for kulturlandskapet. Hos sau viser forskning at de mindre og mer lettbente spælsauene beiter høyere til fjells og velger andre planter enn den større og tyngre norsk kvit sau.

Norske verdier

For å stoppe denne utviklinga, ønsker de to forfatteren å fremme lokal norsk matproduksjon og merkevarebygging knytta til egenskaper til de nasjonale husdyrene.

De skriver:

Tiden vil vise om gamle norske nasjonalsymbol, som fjordhesten og telemarkskua, blir reddet på grunn av økt fokus på deres egenskaper. Dagens økte interesse for spesialprodukter og fokus på egenskapene til norske husdyrraser vil forhåpentligvis sikre fremtiden til disse rasene.

Men samtidig illustrerer deres artikkel hvor akutt behovet er for et annet økonomisk system der det lokale og nasjonale mangfoldet går foran jakten etter profitt. Og av diverse nyliberalister og globaliser vil  de to forfatteren lett bli anklaga for å fremme nasjonalisme og det som verre er i  sin kamp for “de norske raser”.

Se også:

Monsantos offer

Folk flest bor i India

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «Ikke bare ulven som truer norsk sau»

Det er stengt for kommentarer.