“Den neste bomben som vil eksplodere i bankkrisen vil være derivater.”

Foto viser storm på tysk bank i 1931 under den verste depresjonen. Wiki Commons.

Bankkrisa utvikler seg videre. Banktoppene bruker krisa til å sikre seg millionbonuser og trekker stigen opp etter seg. Det er slik det alltid har vært under finanskriser.

Resultatene av det som skjer nå, kan ingen overskue. Kanskje vil det blåse over denne gangen. Bankfolk og politikere vil prøve å berolige og dysse folk ned i søvn. Det er det de har betalt for.

En ting er sikkert: Gjeldsbergene vokser hver dag. Pengesystemet er et pyramidespill. Alt er basert på at folk har tillit til banksystemet. Den dagen tilliten svikter, er løpet kjørt. Se fotoet over.

Sentralbankene vil gjøre alt for å redde det finansielle systemet ved å trykke opp flere sedler. Men uansett kan de ikke dekke gjelden som eksisterer i derivatmarkedet. Og på sikt vil det gjøre problemene enda større.

Journalistene  og Wall Street- veteranene Pam og Russ Martens i Wall Street on Parade (nettside med finansielle nyheter, se presentasjon under) , skriver 16. mars: The Next Bomb to Go Off in the Banking Crisis Will Be Derivatives. De peker også på at kredittratingbyrået Moody 13/3 nedgraderte hele den amerikanske banksystemet fra «stabilt til negativt».  

JP Morgan Chase: Verdens mest risikable bank

La oss se nærmere på dette med utgangspunkt i JP Morgan Chase som er USAs  største og verdens niende største bank. De har nær 300 000 ansatte globalt. Direktør fra 2004 heter Jamie Dimon. Under hans ledelse som styreleder og CEO, har JPMorgan Chase blitt anklaga for fem alvorlige kriminelle forhold av det amerikanske justisdepartementet og rangeres årlig av amerikanske bankregulatorer, samt Basel-komiteen for banktilsyn, som verdens mest risikable bank, ifølge Office of Financial Research som utformes av Det amerikanske finansdepartementet.

Ifølge Banks Rankes by Derivates viser at JP Morgan Chase har nest flest derivater av de amerikanske bankene. Banken hadde per 31/12 – 2020 $50,031,374,000,000 i derivatkontrakter. (Storbanken Goldman Sachs er på første plassen med $53,221,165,000,000  i derivater). Alle de store bankene i verden er i ekstrem grad eksponert mot derivater. Egenkapitalen er minimal sammenliknet med denne gjelden.

Derivater er “økonomien masseødeleggelsesvåpen”

Verdens derivatmarked er i alle fall ti ganger større enn verdens bruttonasjonalprodukt. Andre mener dette tallet er for lavt. Derivater omsettes på børsene og selvsagt enormt mye større enn aksjemarkedet. Alt er basert på veddemål om framtida, altså et gedigent pyramidespill. Bryter dette sammen, vil ingen sentralbank kunne dekke bankens konkurser. Det innrømmer jo også Norges Bank i et eget notat.

"Wall Street on Parade" presenterer seg slik: Wall Street On Parade ® is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. WallStreetOnParade.com is a financial news website operated by Russ and Pam Martens to help the investing public better understand systemic corruption on Wall Street. Ms. Martens is a former Wall Street veteran with a background in journalism. Mr. Martens' career spans four decades in printing and publishing management.

Les også:

Mafiabanken og Oljefondet

Bankerott

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «“Den neste bomben som vil eksplodere i bankkrisen vil være derivater.”»

Det er stengt for kommentarer.