Mafiabanken og Oljefondet

Sveits nest største bank Credit Suisse er foreløpig reddet ved den sveitsiske sentralbanken som har gitt et kriselån på nesten 600 milliarder kroner. Credit Suisse er en gigantisk bank med nær 50 000 ansatte i over 50 land. En konkurs av en slik bank ville være en trussel mot hele det globale finanssystemet. Banken var «too Big to Fail».

Det blir nå sagt i mediene at problemene i Credit Suisse skyldes «dårlig bankhåndverk». Men banken har vært delaktig i kriminell virksomhet gjennom mange år.

I februar i fjor skjedde det en større dokumentlekkasje fra Credit Suisse kalt «Suisse Secrets». Avsløringene av over 18.000 kontoer i banken viste at flere av bankens kunder over flere tiår har vært involvert i tortur, smugling, hvitvasking og korrupsjon. Flere av kontoene er fremdeles i bruk. Banken er fra tidligere av dømt for å bidra til skatteunndragelser, ansatte er arrestert for svindel, og de var involvert i en gigantisk korrupsjonsskandale i Mosambik. Det ble avslørt at statsoverhoder og politikere over hele verden ble hadde hemmelige konti i banken. 

Tax Justice Norge har siden 2016 krevd at Oljefondet trekker seg ut av banken, men de har valgt å opprettholde investeringer til tross for avsløringene om at banken er involvert i tortur, korrupsjon og narkoforbrytelser. Fondet har to post med aksjer som per i dag er notert til 2,9 milliarder kroner i Credit Suisse og 1,7 milliarder kroner i Credit Suisse Group AG. I tillegg kommer 1,4 milliarder i rentepapirer.

Credit Suisse var også inne i Fosen som forvaltere for flere hemmelige eiere. Eivind Mauland skriver til meg i en e post:

“Så langt jeg er riktig informert solgte Credit Suisse seg helt ut av Fosen Vind DA den 21. oktober 2022. https://www.reuters.com/business/finance/credit-suisse-sells-stake-eip-venture-management-2022-10-21/

Dette var ganske sikkert fordi de var presset på likviditet. Merk at det var Energy Investment Partners som Credit Suisse solgte. Det var gjennom Energy Investment Partners de eide Nordic Wind Powers DA, selskapet som igjen eide 40 % av Fosen Vind DA. Eller har det vært uro på eiersiden rundt både Roan Vind DA og Fosen Vind DA  etter høyesterettsdommen. Styret i Statkraft ble nærmest presset til investeringsbeslutning mens Agder Energi tidlig solgte seg ut av selskapet SAE Vind som i sin tid fikk konsesjonen som Høyesterett har konkludert med som ugyldig. “

Banken tapte 400 milliarder kroner på spekulative investeringer i hedgefondet Arghegos Capital som kollapset i 2019. Fondet var stiftet av den amerikanske investorene Bill Hwang som etter konkursen ble arrestert og siktet for økonomisk kriminalitet, bedrag  og verdipapirsvindel av føderale myndigheter.

Credit Suisse er en gigantisk mafiabank. De største eierne er Saudi National Bank, Qatar Holding LLC og BlackRock. Og Oljefondet er med.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «Mafiabanken og Oljefondet»

  1. Vindkraft må være lukrativt siden eierne skjuler seg i denne banken.
    Jeg synes det i seg selv burde få regjering og kommuner til å være svært forsiktige med å sette i gang nye vindkraftanlegg.

Det er stengt for kommentarer.