Hvilken bank blir den neste som faller?

Bankkrisa så langt har stengt ned tre amerikanske banker. Og storbanken Credit Suisse slukes av den største sveitsiske banken UBS. Bankene har begynt å falle som dominobrikker, og Tysklands største bank, Deutsche Bank, kan være neste brikke. 

Redningsaksjoner i panikk: First Republic Bank og Credit Suisse

Journalistene og Wall Street-veteranene Pam og Russ Martens i Wall Street on Parade skriver 16. mars: «The Next Bomb to Go Off in the Banking Crisis Will Be Derivatives». De peker også på at kredittratingbyrået Moody 13. mars nedgraderte hele den amerikanske banksystemet fra «stabilt til negativt».  

La oss se nærmere på dette med utgangspunkt i JP Morgan Chase som er USAs største og verdens niende største bank. De har nær 300 000 ansatte globalt i over 100 land, ifølge Wikipedia. 

Direktør fra 2004 heter Jamie Dimon. Under hans ledelse som styreleder og CEO, har JPMorgan Chase blitt anklaga for fem alvorlige kriminelle forhold av det amerikanske justisdepartementet og rangeres årlig av amerikanske bankregulatorer, samt Basel-komiteen for banktilsyn, som verdens mest risikable bank, ifølge Office of Financial Research som utformes av Det amerikanske finansdepartementet.

Banken prøver nå å stoppe kollapsen i det amerikanske banksystemet. Dimon gikk i spissen for å samle 11 banker for å redde den kriserammede banken First Republic Bank som fikk tilført 30 milliarder dollar i innskudd.

Men det paradoksale er at det er en billion dollar i uforsikrede innskudd i JP Morgan Chase, altså innskudd som ikke blir dekka av noen innskuddsgaranti. Dette utgjør nesten 70 % av bankens samlede innskudd. Hvis banken taper tillit, vil det være åpenbart at det vil bli «bank run» for å ta ut disse innskuddene, noe som vil sende banken i en utforbakke. (En billion er tusen milliarder). En kriserammet bank går altså i spissen for å redde en annen kriserammet bank.

«Banks Rankes by Derivates» viser at JP Morgan Chase har nest flest derivater av de amerikanske bankene. Banken hadde per 31/12 – 2020 $50,031,374,000,000 i derivatkontrakter. Det tilsvarer over 50 billioner dollar.  (Storbanken Goldman Sachs er på første plassen med over 53 billioner i derivater). Alle de store bankene i verden er i ekstrem grad eksponert mot derivater. Egenkapitalen og aksjekapitalen er minimal sammenliknet med denne gjelden. Det gjelder også nordiske banker som DNB og Nordea.

Verdens derivatmarked er i alle fall ti ganger større enn verdens bruttonasjonalprodukt. Andre mener dette tallet er for lavt. Derivater omsettes på børsene og er selvsagt enormt mye større enn aksjemarkedet. Alt er basert på veddemål om framtida, altså et gedigent pyramidespill. Bryter dette sammen, vil ingen sentralbank kunne dekke bankenes konkurser. Det innrømmer jo også Norges Bank i et eget notat.

Derivatmarkedet vil under normale forhold kunne fungere. Men det er når store aktører ikke kunne betjene gjelda i derivatmarkedet, at alt kan falle sammen. Og da er det ingen som kan stoppe dette sammenbruddet.

Pam og Russ Martens skriver at den sveitsiske storbanken Credit Suisse er integrert i derivatmarkedet med storbankene i USA. Det er derfor det i panikk ble inngått en avtale med bistand av sveitsiske myndigheter og deres sentralbank, som går ut på at Sveits største bank UBS kjøper Credit Suisse på «billigsalg» (langt under aksjeverdien). Aksjeeierne og kreditorene til CS ble fullstendig overkjørte. Men de må betale prisen for å ha reddet derivatmarkedet.

For øvrig er UBS en av de bankene som ble reddet med skattebetalernes penger  etter katastrofale investeringer i det amerikanske boligmarkedet før finanskrisa i 2007/2008.

«Finanssektoren kan tilintetgjøre samfunnet, men samfunnet kan ikke tilintetgjøre sektoren»

De som hadde ansvaret for å utløse den globale finanskrisa i 2007/2008, ble ikke straffet. Dermed kan de fortsette som før. En gjennomgående tese i boka  «Ustabilitetens politiske økonomi. Om fremveksten av finansialisert kapitalisme» av statsviterne Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy (2017) er følgende: «finanssektoren kan tilintetgjøre samfunnet, men samfunnet kan ikke tilintetgjøre sektoren». Skadevirkningene ved en kollaps blir så store at finanssektoren har en «dommedagsmakt» over politikerne. Med andre ord: Det er finanskapitalen som styrer verden.

Resultatene av det som skjer nå, kan ingen overskue. Kanskje vil krisa blåse over denne gangen. De aller fleste bankfolk, politikere og journalister vil prøve å berolige og dysse folk ned i søvn. Det er det de har betalt for. Men mellom linjene kan vi lese at uroen om sprer seg. Alt er basert på at folk har tillit til banksystemet. Den dagen tilliten svikter, er løpet kjørt.

En ting er sikkert: Gjeldsbergene vokser hver dag. Verdens gjeld er tre ganger større enn verdens bruttonasjonalprodukt. Pengesystemet er et pyramidespill. Dessuten er kriminaliteten, korrupsjonen og hemmeligholdet utbredt i banksektoren. Det har blitt avslørt gang på gang i diverse avsløringer.

Sentralbankene vil gjøre alt for å redde det finansielle systemet ved å trykke opp flere sedler. Siden finanskrisa har sentralbankene trykket opp enorme berg av sedler uten noen verdi. Og på sikt vil det gjøre problemene enda større.

Det er umulig å forutse hva som skjer de nærmeste ukene. Uansett vil en ny finanskrise igjen ramme arbeider- og middelklassen og kaste verden ut i en ny ond sirkel med krig og elendighet.

Viktigste kilde:  Pam og Russ Martens:  «Wall Street on Parade»

Illustrasjon: Wiki Commens

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «Hvilken bank blir den neste som faller?»

  1. Helt fantastisk bra informasjon du har , oppdaget deg nylig i 
    Mafiabanken og Oljefondet
    Det er ikke mange som skriver så kort og  ærligt , Hvordan kan en komme i kontakt med deg , har noe om oljefondet jeg ønsker å vis deg 

    Takk for en bra nettside

Det er stengt for kommentarer.