Dekkoperasjon av AKO Capital

I en kronikk 30/4 viser jeg hvordan Strømmestiftelsen mottar penger fra hedgefondet AKO Capital som opererer med flere selskaper i skatteparadiset Caymanøyene Jeg får tilsvar samme dag fra fondsforvalter Nicolai Tangen, styremedlem Henrik Syse og generalsekretær i Strømmestiftelsen Øyvind Aadland.

De påstår at jeg fremmer «insinuasjoner», «feilaktige påstander» og «faktafeil». Men ikke med ett konkret eksempel kan de vise til feil i min kronikk. Tvert imot driver de med en dekkoperasjon.

Tangen/Syse skriver at AKO Capitals fondsselskaper er registrert i såkalte offshore-jurisdiksjoner som er et kodeord for skatteparadis, og at investeringsaktiviteten deres er regulert av det britiske Financial Conduct Authority (FCA). Men dagen før innrømmer Tangen til NRK Sørlandet at de opererer på Caymanøyene via FCA.

Hvorfor blir denne opplysningen fjernet i svaret til meg? Fordi det er svært ubehagelig for AKO Capital å bli koblet opp mot postboksselskaper i Ugland House som Obama kalte «Skammens hus».

Jeg har aldri påstått at Tangen og Syse gjør noe ulovlig. Men dette dreier seg like fullt om skitne penger. Ved å bruke skatteparadis legitimerer de et system og et miljø av advokater og rådgivere som i neste omgang hjelper kriminelle og korrupte kunder.

Tangen/Syse prøver å framstille AKO Capital som et stort humanitært prosjekt. Men hedgefond er skapt for spekulasjon og profittjag. Tangen har på egen hånd innkassert nærmere 4 milliarder på dette fondet siden 2005.

Syse er her i en merkelig dobbeltrolle. Han får sin del av profitten fra fondene samtidig som han er et etisk alibi for deres spekulative virksomhet. Han er oppført som styremedlem i minst fire datterselskaper, alle hedgefond, lokalisert i «Skammens hus». Etikk har tydeligvis en pris.

Strømmestiftelsen lar seg bruke i omdømmebygging av dette gribbefondet, lokalisert i et beryktet skatteparadis, rangert som det femte verste i verden når det gjelder hemmelighold av Financial Secrecy Index i 2015. De fleste  av verdens hedgefond holder til på Caymanøyene. Hedgefond utløser finanskriser.

Ifølge Tax Justice Network finnes det mellom 21.000 og 32.000 milliarder dollar i svarte penger i verdens skatteparadiser. Disse verdiene kunne ha utryddet fattigdommen i verden. Men Strømmestiftelsen spiller på lag med de rikeste uten motforestillinger og legitimerer systemet. Finnes det ikke grenser for hva slags skitne penger de vil innkassere?

Dette innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen 9/5

Se også illustrerende tegnefilmer om skatteparadis:

 

Andre kilder:

http://taxjustice.no/ressurser/tema/skatteparadis

http://www.financialsecrecyindex.com/

Se også

Søndagsskolelærer Syse på veg til Paradiset

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.