Søndagsskolelærer Syse på veg til Paradiset

Nobelkomitémedlem Henrik Syse er oppført som “director”  i fire hedgefond, adressert i Ugland House, “Skammens hus”, i skatteparadiset Caymans Islands. Disse fire hedgefondene – eller gribbefondene – heter AKO Fund LTD, AKO Partners L.P. , AKO European Long- Only Fund LTD og AKO European Long- Only Fund Partners L.P.

Felles for disse fondene er at de har en minimumsinvestering  på 1 million dollar, og de nekter å oppføre detaljer om sine aktiva. Syse blir oppført som direktør i alle disse fonden  sammen med blant annet fondsforvalter og milliardær Nicolai Tangen.

Disse opplysningene kommer fram i  dokumenter, utstedt av United States Securities and Exchange Commission, et amerikansk føderalt tilsyn som har ansvar for handelen med verdipapirer, oppretta av president Roosevelt i 1934. Dette er det amerikanske finanstilsynet.

AKO Capital

Moderfondet  er hedgefondet  AKO Capital, leda og eid av Nicolai  Tangen. Fondet er lokalisert i finanshovedstaden London, men opererer i flere skatteparadis, også på kanaløya Jersey. Også andre kilder, som analysebyrået Hedge Fond Intellegence  23/3 – 16,   bekrefter at AKO Capital satser “offshore”, altså i skatteparadis.

Moralvokter

Syse har en lang merittliste. Gjennomgående har han arbeida med spørsmål om etikk, moral og  toleranse. Han var sekretær i Verdikommisjonen, har leda arbeidet med etikk i Forsvaret og Oljefondet, var vinner av Bibelprisen i 2011, holdt andakter i NRK og vært søndagsskolelærer.

I 2011 satt Syse  i Pressens Faglige utvalg. Ved ett tilfelle ble NRK Brennpunkt felt etter klage fra  DNB NOR som mente deres virksomhet i skatteparadiset Cayman Island ble satt i et uheldig lys. Syse sa da at skatteparadiser er en viktig problemstilling i seg selv:

Men de begår en feil ved å fremstille det som enhver som har adresse på Cayman Islands har gjort noe galt. Når det ikke er tilfelle, blir det ikke noe igjen av saken, og de må felles.

Syse mente at konklusjonen var et soleklart brudd på presseetikk.

Lørdag står følgende i en debattartikkel i Dagens Næringsliv:

Den utstrakte bruken av skatteparadis gjer at verdas  land årleg går glipp av minst 3600 milliarder kroner i skatteinntekter.

Dette tilsvarer “eit halvt oljefond – årleg”. Dette tallet er sikkert for lavt. Multinasjonale selskapers investeringer i skatteparadiser er nesten firedoblet seg i årene 2000 til 2014.  Det er salta ned så mye penger i skatteparadisene at de langt på veg kunne ha løst verdens fattigdomsproblemer.

I 2013 ga Syse ut boka «Måtehold i grådighetens tid».

Les  også

Strømmestiftelsen får penger fra skatteparadis

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Syse

http://www.hedgefundintelligence.com/article/x1lpj9b84tr3/ako-raises-$500m-for-global-equity-longshort-fund

http://www.formds.com/issuers/search?search=%22Henrik+Syse%22

http://www.dagsavisen.no/verden/62-eier-like-mye-som-halve-verden-1.675796

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.