Bør du begynne å gjemme penger i madrassen?

 

Minikronikk i Fædrelandsvennen 3/4

En liten melding fra NTB har stått på trykk i norske aviser siste uke:

Deutsche Bank melder om et underskudd på 1,4 milliarder euro i 2016. Underskuddet tilsvarer om lag tolv milliarder kroner. Gigantbøter, inntektssvikt og restrukturerings-kostnader trekker resultatet ned. Tapet i fjerde kvartal alene var 1,9 milliarder euro. 

Deutsche Bank er selve flaggskipet i europeisk bankvesen. Banken har over 100 000 ansatte i over 70 land. Siden toppen i 2007 har aksjekursen for banken falt kraftig. “Sannheten er at verdens bank- og finansinstitusjoner allerede er håpløst insolvente”. (Ny Tid desember 2016)

Krisa i banken er forsterka fordi amerikanske og britiske myndigheter i desember i fjor ga storbanken milliardbøter for hvitvasking av russiske penger. Bøtene den tyske storbanken er ilagt er på nærmere 630 millioner dollar til sammen.

I desemberutgaven av avisa Ny Tid skriver tidligere finansmann Hans Eirik Olav:

 I hemmelighet forsøker de profesjonelle investorene å få pengene sine ut av banken. Ryker DB og DBs gigantiske derivatportefølje på ca. 40 000 milliarder euro (tilsvarende circa 50% av verdens BNP), vil alle de andre storbankene i Europa og USA med stor sannsynlighet falle som dominobrikker. Da går også DnB  og det norske bankvesenet.

Hva er derivater?

Derivater er verdipapirer som i stor grad er avhengig av verdier i andre verdipapirer og er finansielle instrumenter som brukes til spekulasjon i stor skala fordi de kan settes sammen til stadig mer kompliserte og luftige konstruksjoner. Sikkerheten for disse investeringene blir deretter. Derivater bygger på veddemål om framtidig kursutvikling på valuta, råstoffer, aksjer osv.  Storinvestor Warren Buffett har kalt derivater for «økonomiens masseødeleggelsesvåpen». 

For å belyse størrelsen av spekulasjonene kan man ta utgangspunkt i det som IMF oppgir som verdens brutto nasjonalprodukt (BNP). Dette er oppgitt til å være ca. 70.000 milliarder dollar. Verdens samlede derivatmarked er angivelig på i alt ca. 1.400.000 milliarder dollar, dvs. ca. 20 ganger større.

Hva er portefølje?

I denne sammenhengen er portefølje samling av verdipapirer innen finans, her  den samlede beholdningen av derivater i en bank.

DnB i spekulasjonsmarkedet

Den norske Bank (DnB) har en derivatportefølje på svimlende 7400 milliarder kroner som er like stort som Oljefondet!  Hvis DnB forsvinner ned i dragsuget, kan alle kundene si farvel til sine penger hvis de ikke rekker å ta dem ut før katastrofen. Banksikringsfondet dekker nemlig bare 3 % av bankinnskuddene. Da hjelper det lite med innskuddsgarantier som ingen kan innfri.

Vi gjør ofte narr av gamle folk som gjemmer penger i madrassen. Men snart er dette det lureste du kan gjøre før bankfolkene får det som de vil: Fjerne alle mynter og sedler!

Bilkonstruktør, fabrikkeier og storkapitalist Henry Ford sa en gang:

It is well enough that the people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.

Kilder:

Artikler av Hans E. Olav i Ny Tid (desember 2015, mai 2016 og desember 2016)

Våren 2017: Økonomikrise på trappene

Bankbløffen

Les også:

http://steigan.no/2016/09/27/deutsche-bank-er-sluttspillet-i-gang/

Økonomiens masseødeleggelsesvåpen

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.