Arbeiderpartiet og Vietnamkrigen

15. mars har jeg et innlegg i Klassekampen på debattsida der jeg tar et oppgjør med de «på venstresida» som ikke klarer å ta stilling i krigen i Ukraina. Artikkelen finner du på bloggen min under en annen overskrift.

22.mars har så tidligere styremedlem i Vietnam – bevegelsen, Ragnar Nordgreen, et innlegg som ikke berører mitt hovedtema i det hele tatt, men vil ta nok et oppgjør med m-l bevegelsen. Overskriften er svært spissa: Historieforfalskning på speed.

Jeg kunne ha ignorert dette, men synes jeg måtte svare. Som gammel historielærer i videregående i 26 år, er det ingen god attest, selv om innlegget er grovt usaklig.

31. mars står mitt svar på trykk i Klassekampen:

Ap og Vietnam

Jeg velger å sitere fra Wikipedias framstilling:

«Solidaritetskomiteen for Vietnam, i dagligtale ofte omtalt i kortformen Solkom, var en norsk organisasjon som arbeidet for å støtte FNL i Vietnamkrigen. Organisasjonen ble opprettet i desember 1965, men opplevde fra 1967 av en radikalisering der slagord om Fred nå! ble erstattet med slagord om Seier for FNL! Dette førte i 1968 til en avskalling som startet Vietnam-bevegelsen i Norge. Solidaritetskomiteen forble likevel den sterkeste delen av bevegelsen mot den amerikanske krigføringen i Vietnam».

Hans hat mot ml-bevegelsen er neppe et godt utgangspunkt for å tolke fortida på en nøktern måte.

Solidaritetskomiteen var utgangspunktet for å starte opp nesten 120 aktive FNL-grupper over hele landet. Det verdifulle solidaritetsarbeidet, prega av ungdommelig glød, skjedde på tvers av Arbeiderpartiets ønsker. Vietnam-krigen førte til at Arbeiderpartiet mista en hel generasjon ungdom. Det er derfor mye bitterhet å spore etter dette tapet.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.