Dyrtid under krig og fred

Rasjoneringskupong under dyrtida for hundre år siden. Må slike innførs på ny? Opphavar: Statsarkivet i Kristiansand

Prisene går opp – og fattigfolk sakker akterut. Mange har grunn til bekymring. Men det gjelder ikke de rike, uansett om det er pest, krig eller fred.

Regjeringspartiene og Høyre vedtok 17. mars å gi minstepensjonistene gradvis dårligere kjøpekraft. De siste tiårene har minstepensjonistene hatt noe høyere inntektsvekst enn andre pensjonister, men den utjevnende ordningen har nå falt bort.

Allerede nå får minstepensjonistene mindre enn EUs fattigdomsgrense. På spørsmål fra SV la tidligere arbeidsminister Hadia Tajik fram et anslag som viste at minstepensjonistene vil bli fattigere for hvert år fram til 2060.

Dette kommer samtidig med høyere priser på mat, drivstoff og boliger. Rentene går opp. Det er ikke bare pensjonistene som blir rammet. Norges vassdrag – og energidirektorat (NVE) regner med høye strømpriser ut året. Mars ligger an til å bli den måneden med høyest strømpris noensinne i Sør – Norge. Det er ingen vilje hos Regjeringen til å bremse eksporten av strøm mens kraftselskapene fortsetter å håve inn superprofitt.

Vi står foran krevende oppgjør for lønnsmottakere og bønder. Forventningene er høye, særlig blant de som fikk en ekstra krevende arbeidssituasjon under pandemien. Det er nødvendig å peke på at det også i Norge er voksende sosiale og økonomiske forskjeller. En opptelling i bladet Kapital viser at Norges 400 milliardærer økte sine formuer med 293 milliarder i koronaårene 2020 og 2021.

Regjeringen prøver å skru ned forventningene før lønnsoppgjørene. Finansminister Trygve Salgsvold Vedum er nå systemets mann og advarer mot overoppheting av økonomen, og statsminister Jonas Gahr Støre har avlyst deler av regjeringsplattformen fra Hurdal. Men makspris på strøm, kutt i avgifter på drivstoff og reduserte billettpriser på kollektivtrafikken vil redusere inflasjonen. Høyere skatter for de rikeste, vil heller ikke «overopphete økonomien».

Det er krevende tider. Russland fører en brutal krig i Ukraina. Det er krigsscener og en flyktningestrøm som Europa ikke har opplevd siden annen verdenskrig. Men prisene steg også før krigen i Ukraina. Den norske stat vil uansett tjene på høye priser på gass, olje og strøm. Milliardærenes pengebinger vil fortsette å vokse.

Krigen vil ta slutt en gang. Vi minner om hva den tyske forfatteren Bertolt Brecht i sin tid skreiv, i diktet «Krigens ABC»:

Den krigen som kommer er ikke den første. Før den

var det andre kriger. Da den forrige var over

hadde noen seiret og noen tapt.

Hos de som hadde tapt

led de fattige nød.

Hos de som hadde vunnet

led de fattige også nød.

(Utdrag fra diktet «Krigens ABC», i: Bertolt Brecht, 100 dikt i norsk gjendiktning, ved Georg Johannesen, Den Norske Bokklubben, Oslo 1968).

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «Dyrtid under krig og fred»

Det er stengt for kommentarer.