Stor seier for lærerne

Dette ble vedtatt enstemmig av Stortinget 11. oktober 2016:

 Stortinget ber regjeringen sikre at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og oppfylle skolens generelle samfunnsmandat.

Dette er en seier for lærerne og deres profesjonalitet. Det ville aldri vært mulig uten lærerstreiken 2014 (som skjedde mot Utdanningsforbundets ledelses enstemmig råd).

Vedtaket står helt i motsetning til den trenden som har vært de siste årene der politikere, skolebyråkrater og «skoleeiere» har arbeidet målbevisst har for å knekke lærerprofesjonen. Et enstemmig KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), med støtte av alle partiene, har gått  inn for å tvinge bunden arbeidstid på lærerne, noe som utløste streiken for to år siden.

Introduksjon av IKT i skolen har også vært brekkstanga for å bryte ned lærerprofesjonen. Skolebyråkratene har pushet digitale løsninger inn i klasserommet uten å ta hensyn til de pedagogiske og psykologiske forutsetningene.

Nå begynner ulike tolkninger og undergravingen av dette vedtaket. Det er ikke alle skolebyråkrater og skoleledere som er glade for dette.

Det finnes knapt noen lærer som går imot at skolen skal benytte ny teknologi som fungerer pedagogisk.  Nå har Stortinget slått fast at det er lærerne som skal ha styrende hånd om utviklingen i klasserommet, også den digitale, ikke skolebyråkrater eller privateide monopolkapitalistisk konserner som It`s Learning. Mer om dette seinere.

Se også:

Teknologi eller lærere?

Hvem skal eie kunnskapen?

“Hadde det blitt ja i avstemingen, hadde jeg meldt meg ut”

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

3 kommentarer til «Stor seier for lærerne»

  1. Fin artikkel. Et lite ønske fra meg er en artikkel om boligmarkedet i Oslo.

    Spekulanter og bolighaier dominerer nå markedet. Det er særdeles vanskelig for en familie med gjennomsnittlig inntekt å få kjøpt bolig.

    Flere tar opp lån som med dagens renter lar seg nedbetale. Spørsmålet som da bør stilles er hva som skjer når renten øker igjen.

    Boligbyggingen har stoppet ettersom de som bygger ikke får mer enn 15% profittering på boligene. Det står da helt stille. Skillet mellom de som har mye kontra de som har lite øker kraftig. Fortsetter denne trenden så vil vi få et marked der de som har mest dominerer, og de mindre heldige må se seg fornøyd med å leie.

    Vil vi ha et slikt elitesamfunn?

Det er stengt for kommentarer.