Spekulasjonene mot de norske skoger

 Edvard Munch: Den gule tømmerstokken

Norske Skog er i dag et multinasjonalt konsern, en av verdens største papirprodusenter med fabrikker i seks land med 2600 ansatte globalt. I Norge eier de papirfabrikken i Skogn (ca 370 ansatte) og tradisjonelle Saugbruks i Halden (ca 520 ansatte).

Men begrepet «norske skog» gir også  assosiasjoner til dype norske granskoger, ikke minst til Tarjei Vessas` dikt «Snø og granskog», her i utdrag:

Tale om heimsleg –
snø og granskog
er heimsleg.

Frå første stund
er det vårt.
Før nokon har fortalt det,
at det er snø og granskog,
har det plass i oss –
og sidan er det der
men slik heile heile tida.

(Frå diktsamlinga «Kjeldene» 1946)

Utsatt for finansspekulasjoner:

Men slik er det ikke lenger. Nå har amerikansk finanskapital begynt sin spekulasjon både mot Norske Skog og norske skoger.

 • I november 2015 offentliggjorde ledelsen i Norske Skog at de ikke klarte å betjene gjelden på 8,4 milliarder kroner. Mesteparten av denne gjelden skyldes lånefinansierte oppkjøp av papirfabrikker over hele verden på 1990-tallet.
 • Så kjøpte det amerikanske investeringselskapet Blackstone, gjennom datterselskapet GSO Capital Partners, seg inn  som største aksjeeier i Norsk Skog.
 • Etter dette overraskende oppkjøpet hadde Adressa 29/11 2015 et oppslag med følgende overskrifter:

Ville veddemål kan avgjøre skjebnen for 2700 arbeidere i Norske Skog

Utenlandske investorer spekulerer i om Norske Skog klarer å betale milliardgjelden sin

Poenget er at spekulasjonene ikke bare truer de ansattes arbeidsplasser, men også alle som eier, hogger og leverer tømmer til fabrikkene i Skogn og Halden.

Historiske utbetalinger

Så til neste trinn i dramaet:

 • Norske Skog har misligholdt gjelden sin. Det utløser milliardutbetalinger til investorer som har veddet på mislighold,. Dette er første gang det skjer i et slikt omfang i Norge. (Dagens Næringsliv 23/4 2016).
 • Internasjonale investorer har ifølge avisen spekulert heftig i om Norske Skog vil klare å unngå mislighold, og 22/4 bestemte en ekspertkomité at selskapet har misligholdt gjelden.
 • For investorer som har satset på mislighold gjennom såkalte CDS-kontrakter (Credit default swap), blir det dermed utbetaling. CDS er en type derivater som beskytter kreditorene.
 • Denne nevnte ekspertkomiteen består av 15 stemmeberettigede medlemmer, der ti kommer fra banker som selger CDS-er, blant annet Goldman Sachs, Morgan Stanley og Deutsche Bank. På kjøpersiden er Blackstone representert via et annet datterselskap,  Cyrus Capital, som eier 3,6% av aksjene i Norske Skog.

Å ta livet av vertsdyret

Blackstone har altså kjøpt seg inn i Norsk Skog for å profittere på selskapets problemer,  eventuelt også med tanke på å slakte selskapet eller selge det etter noen år. Toppsjefen i Blackstone, Steve Schwarzman, tjente i 2015 6,4 milliarder kroner og er nr. 113 i verden, ifølge Forbes liste over verdens rikeste.

Dramaet får flere akter. Men konklusjonen er uansett slik professor og økonom Erik Reinert skriver i Klassekampen 21/5 med referanse til M. Hudsons bok «Killing the host»: «En parasittisk finansøkonomi kan ta livet av vertsdyret».

De norske skoger er ikke så evig «heimlege»  som Vesaas skreiv for 70 år siden.

Fagforeninger i offentlig og privat sektor bør nå få øynene opp for at finanskapitalens spekulasjoner er en direkte trussel mot velstand og arbeid.

Kronikk i Fædrelandsvennen 30. mai 2016

Les også:

Hyllest til min blyant

Kilder:

http://www.norskeskog.com/

http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/2015/12/29/Ville-veddem%C3%A5l-kan-avgj%C3%B8re-skjebnen-for-2700-arbeidere-i-Norske-Skog-11972686.ece

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2016/04/Mislighold-gir-historiske-milliardutbetalinger

e24.no/boers-og-finans/norske-skogindustrier/norske-skog-fra-pengemaskin-til-gjeldskrise/23636429

http://e24.no/boers-og-finans/blackstone-sjefen-tjente-6-4-milliarder-i-fjor/23627743

Les også

Økonomiens masseødeleggelsesvåpen

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

7 kommentarer til «Spekulasjonene mot de norske skoger»

 1. Ein gong på 90-talet vart eg rådd til å kjøpa aksjar i Norske Skog. Dei laga eit produkt som verda hadde bruk for, sat på god kompetanse, og hadde ein fantastisk tilgang til råvarer.

  Det einaste som kunne trekkja selskapet ned var inkompetanse og eventuelle fiendtlege oppkjøp. Tida har diverre vist at dette fantastiske prosjektet vart eit offer for BI-doktrinar og ymse former for stormannsgalskap.

  Eg kjøpte aldri aksjane grunna ovannemnde årsaker, men hadde aldri trudd at noko slikt som selskapet har vore gjennom etter den tid ikkje har ført med seg nokon som helst form for straffereaksjon for dei som har vore ansvarlege.

  Samstundes har ein “Wonderboy” som Helge Lund kasta vekk minst 135 milliardar kroner – NOK 135.000.0000.000,- på sine luftslott i Nord-Amerika og Melkøya m.m. Alle leiarar i Statoil før Lund har gått i unåde/fått sparken grunna overskridingane dei var ansvarlege for! Lund vert framleis hylla som ein slags guru! Raska til seg nokre hundre millionar frå BG etter ein snarvisitt der òg!

  Dette var på ein avsporing av temaet i artikkelen, men poenget mitt er at kodeksen dei høge herrar operer innafor ikkje handlar om selskapa dei styrer eller eig, men om finanskapitalen sitt parasittiske spel som er vorten ein gullkalv me alle før på mens verdiane går til desse nye ypparsteprestane innan finans og “profesjonelt leiarskap”!

Det er stengt for kommentarer.