Soga om Thorbjørn

 

Thorbjørn heiter ein mann. Han har gjeve fredsprisen til leiaren for verdas sterkaste  hær og til venene sine i Europaflokkin.

Han er no noko tilårskomen, men framleis ein stor høvding som bur i eit gildt slott med hundehus, kone, tenarar og god innkomst.  Vonde tunger seier han har for store tankar om seg sjølv, og at dette er i strid med det folk røyner når dei treffer han på tinget eller blote. Ikkje veit eg, eg har berre samla nokre sitat opp gjennom soga:

Klassiske sitat frå  Jagland:

1994:

Dagen før han tapte EU-avstemninga i Noreg:

Den siden som forsøker seg med triks og slagord, vil tape.

2001:

Etter ein utenlandstur som utanriksminister:

Jeg ser norske flagg overalt der jeg reiser.

Kjelde: Terje Tvedt: Verdensbilder og selvbilder (2002), side 141

2001:

Norge er blitt en stormakt i internasjonalt fredsarbeid.

Kjelde: Dagsavisen 12/5

2001:

Aldri har begrepet «humanitær intervensjon» hatt større mening enn akkurat nå og vært mer påkrevd enn i dette tilfelle.

Dette er om  USAs og NATOs  intervensjon i Afghanistan. NUPI skole skriv at dei  totale militære tapa utgjør  rundt 50–60 000 mot 21 000 sivile i perioden 2001 til 2014.  Noreg er framleis  i krig i landet.

Kjelde: Gunnar Garbo: Også krig er terror (2002)  side 54

2002:

Norge er en humanitær stormakt.

Kjelde: I boka si Vår sårbare verden

2011:

EU er den høyeste form for sivilisasjon.

Kjelde: Dag og Tid 16/12

2012:

Jeg er den mest uavhengige personen i hele Europa og er forpliktet til å være det.

Thorbjørn Jagland meiner enkelte kritikarar tar feil om han, og at han ikkje har noka uheldig dobbeltrolle som leiar av både Europarådet og Nobelkomiteen

Sjå http://www.nrk.no/video/PS*8006

Bonus:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/jagland-omtalte-president-som-bongo-fra-kongo/a/1159979/

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 71 år, marxist, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Jeg sitter også i redaksjonen for nettmagasinet Argument Agder. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.