Soga om Thorbjørn

 

Thorbjørn heiter ein mann. Han har gjeve fredsprisen til leiaren for verdas sterkaste  hær og til venene sine i Europaflokkin.

Han er no noko tilårskomen, men framleis ein stor høvding som bur i eit gildt slott med hundehus, kone, tenarar og god innkomst.  Vonde tunger seier han har for store tankar om seg sjølv, og at dette er i strid med det folk røyner når dei treffer han på tinget eller blote. Ikkje veit eg, eg har berre samla nokre sitat opp gjennom soga:

Klassiske sitat frå  Jagland:

1994:

Dagen før han tapte EU-avstemninga i Noreg:

Den siden som forsøker seg med triks og slagord, vil tape.

2001:

Etter ein utenlandstur som utanriksminister:

Jeg ser norske flagg overalt der jeg reiser.

Kjelde: Terje Tvedt: Verdensbilder og selvbilder (2002), side 141

2001:

Norge er blitt en stormakt i internasjonalt fredsarbeid.

Kjelde: Dagsavisen 12/5

2001:

Aldri har begrepet «humanitær intervensjon” hatt større mening enn akkurat nå og vært mer påkrevd enn i dette tilfelle.

Dette er om  USAs og NATOs  intervensjon i Afghanistan. NUPI skole skriv at dei  totale militære tapa utgjør  rundt 50–60 000 mot 21 000 sivile i perioden 2001 til 2014.  Noreg er framleis  i krig i landet.

Kjelde: Gunnar Garbo: Også krig er terror (2002)  side 54

2002:

Norge er en humanitær stormakt.

Kjelde: I boka si Vår sårbare verden

2011:

EU er den høyeste form for sivilisasjon.

Kjelde: Dag og Tid 16/12

2012:

Jeg er den mest uavhengige personen i hele Europa og er forpliktet til å være det.

Thorbjørn Jagland meiner enkelte kritikarar tar feil om han, og at han ikkje har noka uheldig dobbeltrolle som leiar av både Europarådet og Nobelkomiteen

Sjå http://www.nrk.no/video/PS*8006

Bonus:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/jagland-omtalte-president-som-bongo-fra-kongo/a/1159979/

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.