Røkkes raid mot Norske Skog

Plakaten er laget av Kystaksjonen

Norske Skog går mot konkurs. Selskapet skal på auksjon. Skogeiere, tillitsvalgte, Ap og Sp setter sin lit til at Aker og hedgefondet Oceanwood legger inn høyeste bud.

Akers eier Kjell Inge Røkke er en finansakrobat som har utvikla spisskompetanse på å rane til seg fellesskapets ressurser.

Fra fisk og olje til skog

I 2016 solgte Røkke og Aker Capital alle sine aksjer i Havfisk og Norway Seafoods til Lerøy-konsernet med en nettogevinst på 1,6 milliarder kroner.

På 1990-tallet fikk Aker Seafoods ASA tillatelse til å overta rundt 30 fiskekvoter mot å kjøpe flere fiskemottak langs kysten.

Henning Røed skriver i boka “Fiskehistorier” (side 269):

Røkke fikk overta trålekvoter med leveringsplikt og forpliktet seg til å levere fisk til mottaksanlegg på land. Men han unnlot etter hvert å gjøre dette. Etter en stund skilte han også ut bedriftene på land. Ifølge NRK Brennpunkt har fiskebåtene i Aker-konsernet gått med et overskudd på 600 millioner kroner siden 2006.

Men mottaksanleggene som ikke fikk nok fisk, gikk med underskudd på 70 millioner kroner i samme perioden. Altså totalt sett et overskudd på 530 millioner. Men ved å være så “lur” og dele opp selskapet og la filetanleggene bli egen del, blir det mulig å ta ut profittene et sted og “underskuddet” et annet sted.

Røed konkluderer:

Kort sagt tok han seg selv av fortjenesten og lot staten og oss andre ta utgiftene.

I 2003 lempet daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen (Høyre) på forpliktelsene Røkke var bundet av. I 2005 gav samme minister “evige” fiskekvoter verd hundrevis av milliarder kroner gratis til en håndfull tråleeiere med støtte fra Høyre, FrP, Venstre og Kr.F, ifølge Røed (side 12).

I 2013 ble to tredeler av torsken som var ment å holde liv i filetanlegg i Nord-Norge, sendt til det globale markedet av Røkke-selskapet Havfisk.

Piratvirksomheten fortsetter

Nå gjentar historien seg. Bare les hva Dagens Næringsliv skriver 24/11 under overskriften   “Skattkiste i Norske Skog”

Planen til Aker og Oceanwood er å kjøpe Norske Skogs papirfabrikker billig og uten gjeld i det påfølgende brannsalget. Går det som Røkke satser på, vil han sikre seg nok en «norsk industrijuvel» ved å overta Norske Skog.

Norske Skogs problemer skyldes altfor høy gjeld og labert marked for avis- og magasinpapir. Men den underliggende driften, altså før rentekostnader, genererer betydelig kontanter, om lag 800 millioner kroner årlig. Gitt en fornuftig belåning er det mulig å gjøre dette til en god butikk, er Akers resonnement.

Men i Norske Skog as er det også en annen eiendel som har stor verdi: Et fremførbart underskudd som ved utgangen av 2016 var på 4,7 milliarder kroner. Et slikt fremførbart underskudd kan benyttes til å nulle ut skatten i årene fremover. Norske Skog as kan ha et overskudd på 4,7 milliarder kroner uten å betale én eneste krone i skatt.

Når Aker og Oceanwood sitter og regner på hvor mye de vil by på Norske Skog, er dette underskuddet noe de må ta med i vurderingen. Det at Norske Skog as slipper å betale skatt i flere år fremover gjør at de kan være villige til å by mer enn de ellers ville ha gjort. Et slikt underskudd har en verdi som tilsvarer skattebesparelsen, altså 23 prosent av underskuddet, som er cirka én milliard kroner. Jo raskere et slikt underskudd kan benyttes, jo høyere verdi har det for kjøper av selskapet.

Med andre ord: Røkke planlegger nok en gang å plyndre staten  ved å slippe å betale skatt.

Arbeiderpartiet og LO gav i sin tid entusiastisk støtte til Røkkes investeringer i fisk.   Hvor mange ganger skal disse folkene la seg snurre rundt lillefingeren av denne mannen?

Andre pirater: Oceanwood i skatteparadiset

Det er få som vil snakke om Røkkes partner, det britisk baserte hedgefondet  Oseanwood, som har kjøpt ut gigantfondet Blackstone som var en av Norsk Skogs store kreditorer. Oceanwood har selvsagt,  som nesten alle andre hedgefond, røtter i skatteparadiset Cayman Islands ifølge det amerikanske finanstilsynet SEC. Fondets eier, Christopher Gate, har følgende adresse: “postbox 309, Ugland House, Grand Cayman”.

USAs tidligere president Barack Obama har brukt Ugland-gruppens hus på Cayman-øyene som et skrekkeksempel på hvordan skatteparadis fungerer. Han kalte det «a house of shame» – skammens hus. Det er 18 000 selskaper som har adresse i samme bygget, så Norske Skogs nye eier bor trangt i postboksen sin sammen med de andre styremedlemmene i hedgefondet. Det er langt fra Cayman Islands til de norske skoger.

Ellers er det verd å merke seg at blant de usikrede kreditorene, altså de som sannsynligvis vil tape, finner vi verdens største fond Blackrock. De har nok forsikra tapet med  kreditttapsforsikringer  (ved bruk av derivatet Credit default swap). Men verre er det kanskje for MP Pensjon PK, de Tine-ansattes pensjonskasse, som eier to prosent av de usikrede obligasjonene.

Det absurde spillet om Norske Skog fortsetter.

Forkorta versjon i Klassekampen 1/12

Se også:

Norske Skog: Absurd teater i flere akter

Hvem felte Norske Skog?

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «Røkkes raid mot Norske Skog»

Det er stengt for kommentarer.