Røkkes exit

Illustrasjonen er laget av Kystaksjonen.

Kjell Inge Røkke og andre milliardærer flytter til skatteparadis for å slippe å betale til et samfunnet som har lagt alt til rette for at de har kunne bygge opp sin formuer. Det er en skam!

Røkke er en finansakrobat som har utvikla spisskompetanse på å rane til seg fellesskapets ressurser. Her er et eksempel:

I 2016 solgte Røkke og Aker Capital alle sine aksjer i Havfisk og Norway Seafoods til Lerøy-konsernet med en nettogevinst på 1,6 milliarder kroner.

På 1990-tallet fikk Aker Seafoods ASA tillatelse til å overta rundt 30 fiskekvoter mot å kjøpe flere fiskemottak langs kysten.

Henning Røed skriver i boka «Fiskehistorier» (side 269):

«Røkke fikk overta trålekvoter med leveringsplikt og forpliktet seg til å levere fisk til mottaksanlegg på land. Men han unnlot etter hvert å gjøre dette. Etter en stund skilte han også ut bedriftene på land. Ifølge NRK Brennpunkt har fiskebåtene i Aker-konsernet gått med et overskudd på 600 millioner kroner siden 2006.

Men mottaksanleggene som ikke fikk nok fisk, gikk med underskudd på 70 millioner kroner i samme perioden. Altså totalt sett et overskudd på 530 millioner. Men ved å være så «lur» og dele opp selskapet og la filetanleggene bli egen del, blir det mulig å ta ut profittene et sted og «underskuddet» et annet sted.»

Røed konkluderer:

«Kort sagt tok han seg selv av fortjenesten og lot staten og oss andre ta utgiftene.»

 I 2003 lempet daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen (Høyre) på forpliktelsene Røkke var bundet av. I 2005 gav samme minister «evige» fiskekvoter verd hundrevis av milliarder kroner gratis til en håndfull tråleeiere med støtte fra Høyre, FrP, Venstre og Kr.F, ifølge Røed (side 12). Dette ble stoppet i Høyesterett med en stemmes overvekt.

I 2013 ble to tredeler av torsken som var ment å holde liv i filetanlegg i Nord-Norge, sendt til det globale markedet av Røkke-selskapet Havfisk.

 «Oligark – øyeblikket»

Det er flere milliardærer som gjemmer seg i Sveits og andre «røverhuler» – som Stein Erik Hagen og John Fredriksen.

Staten har gjennom sin skattepolitikk lagt forholdene til rette for de største investorene og selskapene.  I en fersk rapport peker fire forskere fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at det er de rikeste i Norge som betaler minst skatt. Den kraftige økningen i ulikhet kommer fra at de rikeste kanaliserer sine inntekter skattefritt til sine personlige holdingselskaper – ved å bruke den såkalte fritaksmetoden som ble innført i 2006 etter enstemmig vedtak i Stortinget.  Utbytter mellom selskap er skattefritt gjennom fritaksmetoden.

«Hvert år slipper de rike å betale 80 milliarder i skatt», skreiv Dagens Næringsliv 13/12 – 2019 under overskriften «Milliardærenes skattefrie pengebinger». 

Kort etter at denne skattereformen ble innført, ble det opprettet 60 000 holdingsselskaper i Norge. DN nevner i sin artikkel som eksempel:

«Det går en strøm av penger – fra industriselskapet Orkla til Stein Erik Hagens holdingselskap Canica, fra Aker til Kjell Inge Røkkes The Resource Group, og fra hotellselskapet Nordic Choice til eieren Petter Stordalens private pengebinge, Strawberry Group. Alt sammen skattefritt. I fjor alene fikk de tre milliardærene overført 3600 millioner kroner til sine holdingselskaper.»

De oppsummerte det slik:

«DNs gjennomgåelse viser at mange bruker skattefritaket til å bygge opp enorme pengebinger, med passiv kapital plassert i verdipapirer, eiendom og luksusgoder som privatfly og bilsamlinger. Og bolig til barn.»

Ifølge professor Annette Alstadsæter er bare en brøkdel av de faktiske inntektene til de rikeste i Norge med i statistikken. Rundt 80 % av deres inntekter er «skjult» i statistikkene, det meste altså i private holdingselskaper. Kapitals liste over de 400 rikeste viser en oversikt over oligarkene i Norge. Her har de regnet ut den reelle formuen som langt overstiger ligningsformuen.

«Jeg mener man kan se skattereformen i 2006 som oligarkøyeblikket i norsk økonomi», sa professor Guttorm Schjelderup ved NHH.

I realiteten kan milliardærene selv bestemme hvor mye skatt de betaler. Det er altså en slags ny type adel med egne privilegier  som skattefrihet.  Og samtidig klager noen av disse på at skattenivået i Norge!

Les mer:

Oligarkkapitalismen

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.