Respekter folkets nei!

De ledende politikeren i Søgne og Songdalen har lagt inn en søknad om økt politikerforakt. De jobber nå for å slå kommunene sammen med Kristiansand (K3). Innbyggerne har sagt klart ifra: De ønsker ingen storkommune.  De ledende representantene for Ap, Høyre, FrP, KrF og Senterpartiet lokalt bør få voksenopplæring i hva demokrati er: Demokrati er et gresk ord for folkestyre.

Ordfører Johnny Greibesland (Sp) i Songdalen har spurt sine barn «og de sa at nå pingler du ikke ut», ifølge Fædrelandsvennen. Men det er folket i Songdalen ordføreren skal representere og respektere. Han har ikke fått dette mandatet av sine barn!

Ordfører Astrid Hilde (Ap) i Søgne stilte ikke til valg på storkommune foran kommunevalget i fjor.  Tvert imot framstod hun som tviler. Velgerne har nå stemt ned storkommune med stort flertall. K3 var ikke engang et alternativ på valgseddelen og har følgelig null stemmer bak seg. Hun har ikke mandat til å gå videre.

Arbeiderpartiet i Birkenes og Lillesand har vedtatt å følge folkeavstemninga. De viser respekt for demokratiet. Det er skuffende hvis Søgne Ap bryter med dette og blir Sanners løpegutter.

Å ture fram nå som om ingenting er skjedd er uttrykk for det uopplyste eneveldet. Hvorfor ikke heller løse opp folket og velge seg et nytt?

Øyvind Andresen og Ingjerd Skagestad

Leserinnlegg i Fædrelandsvennen 11/6 2016

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.