Panikken sprer seg i Deutsche Bank (og på Wall Street)

Mandag 6. mars falt aksjekursen i Deutsche Bank kraftig. Europas største bank er i permanent krise. Går banken overende, vil det trekke hele det internasjonale finanssystemet ned i dragsuget.

Banken gikk i fjor 12 milliarder kroner i underskudd. Investorene er i ferd med å trekke seg ut. Banken har akutt behov for ny kapital. Aksjefallet mandag var utløst av at banken dagen før offentliggjorde at de vil trykke opp 687, 5 millioner nye aksjer. 

Banken har vært i krise i mange år. Siden 2013 er det tredje gangen banken henter inn penger, men krisa her likevel akselerert. Bankens ledelse legger hele tida fram planer om restrukturering som de så undervegs endrer på. Dette vitner om panikk. Siste årene har tusenvis av jobber blitt kutta, lønningene er reduserte, og ledere skifta ut. Banken er også hardt bøtelagt for sin rolle under finanskrisa i 2008 og hvitvasking av russisk penger.

Wall Street skjelver i buksene

Men problemet er ikke isolert til tysk økonomi. Et fall for Deutsche Bank vil involvere alle større banker i verden.  Deutsche Bank er muligens den banken med størst derivatportefølje av alle banker  – på hele 40 000 milliarder euro.

Figuren over fra IMF vil illustrere bankens integrering og forbindelser med det internasjonal finanssystemet. Blå, lilla og grønne punkter betegner henholdsvis europeiske, amerikanske og asiatiske banker. Vi legger merke til at Nordea er oppført her. Oljefondet eier 2,21% av aksjene i Deutsche Bank.

Og innerst i eierskapet til bankene er de fire store investeringsselskapene State Street Corp, Vanguard Group, FMR (Fidelity) og BlackRock. Oljefondet eier 5,2% av aksjene i BlackRock og er nest største eier.

Merkel har sagt at det ikke er snakk om bail-out (at skattebetalerne betaler) denne gangen, men om krisa truer med å velte finanssystemet, selve blodomløpet i kapitalismen,  vil nok pipa få en annen låt.

I desemberutgaven av avisa Ny Tid skriver tidligere finansmann Hans Eirik Olav:

 I hemmelighet forsøker de profesjonelle investorene å få pengene sine ut av banken. Ryker DB og DBs gigantiske derivatportefølje på ca. 40 000 milliarder euro (tilsvarende circa 50% av verdens BNP), vil alle de andre storbankene i Europa og USA med stor sannsynlighet falle som dominobrikker. Da går også DnB og det norske bankvesenet. 

Hans Olav slår i artikkelen fast følgende som viser seg å stemme mer og mer for hver dag:

 Sannheten er at verdens bank- og finansinstitusjoner allerede er håpløst insolvente.

Forklaring: Insolvens, (av nektende in- og lat. solvere, 'løse, avvikle, betale'), betalingsudyktighet, manglende evne hos en skyldner til å betale sin gjeld eller oppfylle sine forpliktelser for øvrig.

Store Norske Leksikon

Se også:

Beretningen om et varslet ran

Bør du begynne å gjemme penger i madrassen?

http://steigan.no/2014/03/11/hvem-er-larry-fink-og-hva-er-blackrock/

Andre kilder:

http://fortune.com/2016/09/27/deutsche-bank/

http://e24.no/boers-og-finans/deutsche-bank/deutsche-bank-med-kjempeunderskudd/23913923

http://e24.no/boers-og-finans/deutsche-bank/slik-skal-deutsche-bank-reise-seg/23941837

http://wallstreetonparade.com/2017/03/when-deutsche-bank-wobbles-wall-street-gets-shaky-knees/

http://e24.no/boers-og-finans/deutsche-bank/krise-i-deutsche-bank-sjefen-nekter-for-at-han-skal-slutte/23942164

 

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «Panikken sprer seg i Deutsche Bank (og på Wall Street)»

Det er stengt for kommentarer.