Palmesus i skatteparadis

Først publisert i Argument Agder. Illustrasjon: Shutterstock

Amerikansk oppkjøpsfond, basert i skatteparadis, har kjøpt opp festivalen Palmesus.

I mai ble det kjent at Palmesus ble kjøpt opp av investeringsselskapet Superstruct Entertainment som står bak 30 festivaler i Europa, blant annet Øyafestivalen i Oslo. Men Argument Agder kan avsløre at det er det amerikansk oppkjøpsfondet Providence Equity som eier Superstruct Entertainment. Providence Equity har hovedkontor i USA, men opererer med jurisdiksjon på Cayman Islands.

Palmesus er Skandinavias største strandfest og arrangeres hvert år i begynnelsen av juli på Bystranda i Kristiansand. Det er 40 000 besøkende, og støttespillerne er sponsorer fra næringslivet og flere hundre frivillige.

Det hele startet som et lokalt initiativ i 2009, men er altså nå overtatt av amerikansk storkapital. Providence Equity er et av verdens største innvesteringsfond som har spesialisert seg på media, undervisning og underholdning.

Providence Equity er et fond i kategorien private equity (PE), som er betegnelsen på innvesteringsfond eller oppkjøpsfond som i utstrakt grad lånefinasierer sine oppkjøp. Et PE-fond er ofte organisert som et partnerskap med begrensa ansvar der andelene ikke omsettes på børs, og hvor deltagerne gjerne er store institusjonelle investorer eller velstående enkeltpersoner.

Strategien for slike fond er å kjøpe opp og sikre seg kontroll over oppkjøpsobjektet, restrukterere det og selge det for en høyere verdi i løpet av noen år. Slike fond har økt enormt de siste tiårene under den nyliberale kapitalismen, der jakten på kortsiktig profitt er helt dominerende.

Ofte bruker PE-fond postboks-selskaper i skatteparadis for å slippe unna skatt. Slik er det også med de nye eierne av Palmesus. Ifølge en oversikt fra SEC, det amerikanske finanstilsynet, opererer Providence Equity fra skatteparadisene Cayman Islands og Delaware, selv om hovedkontoret er byen Providence i staten Rhode Island.

Eierne og grunnleggerne av PE-fond er blant verdens rikeste. Grunnleggeren og daglig leder for Province Equity, Jonathan Milton Nelson, er ifølge Forbes god for 2,1 milliarder dollar. Han er ifølge Hong Kong Exchange News oppført som «shareholder» (aksjeeier) i postboks-selskap nr. 309 i Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands.

Palmesus på Bystranda ble avlyst de to siste årene pga. covid-19. De fikk, som Argument Agder tidligere har skrevet om, 27,1 millioner kroner fra Kulturrådet, for å dekke tapet for 2020. Men neste år vil Palmesus trolig fortsette som før, til glede for titusener av festglade ungdom og med støtte fra lokale sponsorer og frivillige.

Vi ønsker lykke til, men vil minne om at overskuddet kommer til å flyte fra Bystranda ned i lommene på noen av verdens rikeste mennesker. Og de er blitt rike, ikke minst fordi de driver aggressiv skatteplanlegging ved hjelp av verdens mest hemmelighetsfulle skattepardis.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.