Mulig å stoppe glyfosat likevel?

Nærmere informasjon viser at EU-kommisjonens tillatelse til bruk av giftstoffet glyfosat likevel ikke er helt definitiv. EU kommisjonen har forlenget tillatelsen før de kommer med sin beslutning i november i år. De venter på en innstilling fra Det europeiske kjemikalieagentur (ECHA). Her er det åpenbart at det blir et ja til glyfosat viss ikke det blir et folkelig press for nei.

Det betyr at det er et pusterom. På fem måneder har over en million EU-borgere skrevet under et opprop for å forby glyfosat.

– EU bygger på hemmelige undersøkelser betalt av Monsanto

Spørrerunden i EU-parlamentet sist uke var fordi EU-parlamentarikere reagerte på den uryddige prosessen i forbindelse med evt. godkjenning av glyfosat.

Det er Det europeiske kjemikalieagentur (ECHA) og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet  (EFSA) som hevder  glyfosat ikke er kreftfremkallende.

Dette motsatt standpunkt har FN-organet WHO’s International Agency for Research on Cancer.

En rekke av verdens fremste kreftforskere har kritisert EUs institusjoner fordi de ikke er troverdige og baserer seg på manglende åpenhet.

EU – parlamentariker Rina Ronja Kari for Folkebævegelsen mod EU sier:

EU bygger sine hemmelige undersøgelser på studier, der er betalt af Monsanto. Det selvsamme firma som vil tjene millioner på at få glyphosat-giftstoffet godkendt igen. Ind imellem virker det som om, at EU virkelig anstrenger sig for at gøre mest mulig skade.

Mulighetene for at enkeltland kan forby glyfosat er i teorien til stede, men slike vedtak kan settes til side av EU – domstolen.

Se også

EU vil godkjenne ti år til med Roundup

Monsantos offer

Les mer her:

http://www.folkebevaegelsen.dk/eu-kommission-afkraeves-svar-kraeftfremkaldende-sproejtemiddel/

https://ing.dk/artikel/leder-hemmelige-roundup-studier-giver-os-utrovaerdigt-fodevare-tjek-181019

http://www.folkebevaegelsen.dk/rekordstor-glyphosat-modstand-eu-million-underskrifter-indsamlet-2/

https://ing.dk/artikel/eu-afviser-klage-over-hemmelige-roundup-studier-vi-er-da-aabne-181512

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

3 kommentarer til «Mulig å stoppe glyfosat likevel?»

Det er stengt for kommentarer.