Monument over en feilslått helsepolitikk

Først publisert i Argument Agder

 «Andreas hus» skulle bli Norges første barnehospice. Det har kostet stat og kommune 165 millioner. Det har stått tomt i ett år nå på Egsjordene vis a vis det nye psykiatribygget ved Sørlandet sykehus. De politisk ansvarlige velger å tie om skandalen. 

I Andreas Kjærs vei 90 på Eg ved Sørlandet Sykehus står et flott nytt bygg i tre etasjer og med et sidebygg. Det skulle bli landets første barnehospice, “Andreas Hus”, drevet av den private Foreningen for barnepalliasjon (FFB). Skiltene med Andreas Hus er montert ned. Det eneste skiltet som står igjen forteller at biler blir tauet bort uten varsel om de bruker den tomme parkeringsplassen. Ellers er det ikke tegn til liv verken rundt eller i bygget. Slik har det vært siden det ble ferdigstilt i oktober 2022. De 17 ansatte ble sagt opp før de fikk begynt.

Her skulle altså Andreas Hus etablere seg. Det nye bygget var laget for en liten pasientgruppe: Døende og alvorlig syke barn. Fire berørte familier skulle få bo en uke eller to på avlastning.

Fagfolk mente imidlertid at etablering av et slikt hus var en dårlig ide. Norsk Sykepleierforbund (NSF), Barnesykepleierforbundet NSF, Legeforeningen, Barnelegeforeningen, et flertall av brukerorganisasjonene, samt sterke fagpersoner og miljøer over hele landet var skeptiske til barnehospicet i Kristiansand. De mente det var feil å sende de syke barna vekk fra sitt lokale miljø, der ressursene heller burde brukes.

Barnelege Kathinka Aslaksen oppsummerer det slik i Argument Agder 24.11.2022:

«Det er provoserende å se bilder av en spa-avdeling og et lydisolert gaming-rom i AH når habiliteringsavdelingen på sykehuset (HABU), som behandler og følger opp de samme barna og familiene år etter år, knapt har ressurser til å servere kaffe til foreldrene, eller har råd til oppgradering av lekearealene.»

Helsebyen på Eg: fra visjon til havari

Andreas Hus skulle være første trinn i utviklingen av Helsebyen på Eg. Tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen lanserte planene om helsebyen allerede i 2014. «I have a dream», sa han til formannskapet i Kristiansand. «Her skal vi legge til rette for en av de største konsentrasjoner av kompetansearbeidsplasser på Sørlandet … et dansegolv for bedrifter». Planen skisserte både kommunale og private helsetjenester på Egsjordene, og skapte begeistring i bystyret. Året etter var planen vedtatt. Etter åtte år har imidlertid ingenting skjedd.

Barnehospicet og Helsebyen var midt i blinken for Høyre og Frps planer for det framtidige Helse-Norge: legge vekt på private tjenester, skape konkurranse og gi valgfrihet – med offentlig finansiering. Så langt er alt dette havarert.

Likevel lever tanken videre i valgvinner Kristiansand Høyre, som har programfestet for 2023-2027 følgende under kapitteloverskriften «Helsebydelen Eg». «Vi vil jobbe for samarbeid og synergier mellom sykehus, kommune og private. Kristiansand Høyre vil: Bidra til utvikling av helsebydelen på Eg i dialog med sykehuset om gjensidig utnyttelse av nærhet og samarbeid innen somatisk og psykisk helse. Sikre oppstart av det nye helsehuset på Eg.»

Vi skal ikke gå i detaljer om den skandalen som har ført fram til dette tomme bygget. Det er grundig dokumentert i mange medier, også i Argument Agder. For bygget er ikke bare et moderne bygg. Det er også en ruin over en feilslått helsepolitikk. Men få av støttespillerne vil ta selvkritikk. Nå er de tause, bortsett fra et selvkritisk innlegg i Fædrelandsvennen fra ordførerkandidat Kenneth Mørk fra Arbeiderpartiet.

Staten har støttet Andreas Hus med 90 millioner kroner, og bygget til 75 millioner er oppført av det kommunale næringsselskapet KNAS. Totalt er kostnadene foreløpig 165 millioner, og Kristiansand kommune sitter igjen med et spesialbygg uten bruker.

FFB brukte mange av disse pengene til reklame, PR-byråer, sponsing av et lokalt håndballag, egen leilighet, utenlandsreiser, innkjøp av designermøbler – og ikke minst millionlønn til tidligere styreleder Natasha Pedersen.

Pedersen og FFB hadde sterke støttespillere i Sylvi Listhaug, Bent Høie og Erna Solberg. Kr.F- politiker Laila Dåvøy, med statsrådsrådserfaring og åtte år på Stortinget, var husets «høye beskytter». Pr-byrået First House drev lobbyvirksomhet for hospicet. Demokratene, FrP. Høyre, Kr.F, Venstre og Arbeiderpartiet støttet Andreas Hus og Helsebyen i bystyret.Lekerom uten barn på Huset på Eg. foto: Argument Agder

Fra «Andreas Hus» til «Huset på Eg»

Ansgar Gabrielsen var styreleder i FFB fra desember 2022 fram til april i år. For dette fikk han kr. 368 000 i styrehonorar. På ekstraordinær generalforsamling 1. juni 2023 foreslo han at foreningen skulle legges ned. Han mente det var økonomisk uforsvarlig å fortsette driften etter at Helsedirektoratet trakk støtten, og krevde at FFB måtte betale tilbake 10,7 millioner. Men generalforsamlingen avviste dette, og valgte et nytt styre med Knut R. Johannessen som leder. Han skriver i en epost til Argument Agder at de nå kaller bygget «Huset på Eg».

Det er det kommunalt eide Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) som eier bygget. FFB er leietaker på uoppsigelig kontrakt og har betalt husleie fram til og med november i år. Leieprisen er 4,5 millioner kroner i året.

Nå ligger Huset på Eg forlatt vis á vis det flotte nye psykiatribygget på andre siden av Andreas Kjærs vei. Hva vil skje når FFBs kasse er tom og KNAS ikke får inn husleia si.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.