Forby derivater!

I Dagens Næringsliv 6/10-23 kommer det fram at Sindre Finnes tok over 1000 “svært risikable veddemål» under Solbergs regjeringsperiode. DN skriver: «Over 1000 ganger handlet Finnes i derivater, ifølge listen over handlene mellom 2013 og 2021.»

I forbindelse med koronainnstramningene i september 2020 lastet Finnes opp et derivat med navn «Bear OBX X10 ND1». Han spekulerte på at børsen skulle falle, og DN har beregnet at han brukte 140 000 på dette kjøpet. Altså: Mens alle skulle delta i en dugnad for å unngå smitte, ville gemalen til statsministeren profitere på krisa!

Dette er bare et eksempel blant mange på Finnes spekulative aksje- og derivathandel på tidspunkter der regjeringa fatter vedtak som får innvirkning på aksjekursene. Solberg påstår hun var «uforskyldt inhabil», og Finnes sier han ikke dreiv med innsidehandel. Enhver får tro hva man vil om det.

Derivater er verdipapirer som i stor grad er avhengig av verdier i andre verdipapirer og er finansielle instrumenter som brukes til spekulasjon i stor skala fordi de kan settes sammen til stadig mer kompliserte og luftige konstruksjoner. Sikkerheten for disse investeringene blir deretter. Derivater bygger på veddemål om framtidig kursutvikling på valuta, råstoffer, aksjer, strøm osv. Storinvestor Warren Buffett har kalt derivater for «økonomiens masseødeleggelsesvåpen».

Verdens derivatmarked er kanskje 20 – 25 ganger større enn verdens brutto nasjonalprodukt –  et korthus som raskt kan falle sammen og lamme hele det internasjonale bank- og finanssystemet.

Det er finanssektoren som styrer verden, og det er finanskapitalen som har utviklet slike finurlige finansielle instrumenter som skatteparadis, hedgefond, derivater i alle former osv. Det burde etter at ekteparet Finnes/Solberg-saken er rulla ut i alle kanaler, være et krav om at finanssektoren må reguleres mye hardere. Et første skritt må være at partier som Rødt og SV krever at derivater bør forbys.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.