Klassekampen på fanget til hedgefondforvalter Nicolai Tangen

Det har vært utallige artikler i Fædrelandsvennen og Aftenposten som ligger flate for Nicolai Tangens “kunstgave” som etter hvert skal utstilles på Kunstsiloen i Kristiansand, et prosjekt som vil koste skattebetalerne hundrevis av millioner kroner.

Klassekampen kopierer denne glansa journalistikken på lørdag under overskriften “Samlingen det strides om”. Men til tross for den “kritiske” overskriften, er den fire siders reportasjen helt på Tangens premisser. Det eneste det stilles spørsmålstegn med, er om samlinga har noen “huller”.  Mangemilliardær Tangen får breie seg fritt og får seg til å si:

Jeg synes generelt at “establishment” er ganske kjedelig. Jeg liker kunstnere som utfordrer det etablerte, som Per Kleiva og Kjartan Slettemark, sier Tangen.

Denne frekkheten får Tangen ytre uimotsagt. Men aner ikke Klassekampen hvordan Tangen har kunnet finansiere sin hobby?

Nicolai Tangen er en av verdens rikeste menn – og virkelig en del av det etablerte. Han er direktør for hedgefondet AKO Capital med base i City of London som forvalter over 100 milliarder kroner for noen av verdens rikeste privatpersoner og institusjoner. Hedgefond – eller gribbefond – er finansielle instrumenter utelukkende basert på spekulasjon. Tangen tjente 730 millioner kroner i 2016.

AKO Capital er registrert med en rekke bankboksselskaper i skatteparadiset Caymanøyene.  Skatteparadis er en av de viktigste truslene globalt mot folks liv og helse. Å bruke skatteparadis er å ta maten ut av hendene på sultne barn.

Denne elementær kjensgjerningen er dessverre folk fra “kulturfeltet” helt blind for. I flokk og følge setter disse kunstelskerne seg på fanget til Nicolai Tangen og bidrar til å legitimere systemet. Ser de ikke hva slags verden vi lever i?

De finnes heldigvis noen unntak i som ikke er med på hyllesten av Tangen – som forfattere som Terje Dragseth og Kjartan Fløgstad:  Fløgstad  skriver for eksempel et essay om Marx i mai i år der han tar et oppgjør med kommersialiseringa av kunsten under den nyliberale kapitalismen:

Hagen i Oslo, Tangen i Kristiansand, gir kunsten til vederkvegande stiftingar, der det offentlege får pent betala for å kanonisera givaranes kunstsmak.

Er det ikke Klassekampens oppgave å stille kritiske innvendinger slik Fløgstad gjør her, i stedet for å koseprate med maktpersoner? Spørsmålet går til redaksjonssekretær Sara Hegna Hammer som har skrevet reportasjen.

Hvem skal eie det offentlige rommet?

Hedgefondforvalter Tangen tjente 730 millioner i fjor – men betaler han skatt?

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «Klassekampen på fanget til hedgefondforvalter Nicolai Tangen»

Det er stengt for kommentarer.