Kirka er likegyldig til folkemord

Den norske kirke har valgt å ikke ta standpunkt til det pågående folkemordet på Gazastripa.

På møtet i FN sikkerhetsråd 24. oktober fordømte FNs generalsekretær António Guterres Israels «klare brudd» på den humanitære folkeretten og ba om umiddelbar våpenhvile. Generalsekretæren sa at 7. oktober-terroren mot Israel «ikke skjedde i et vakuum», fordi det palestinske folk har vært utsatt for okkupasjon i 56 år, blitt fratatt eiendom av bosettere og utsatt for vold. Han understreket samtidig at dette ikke rettferdiggjør Hamas’ grusomme angrep

Guterres har i forskjellige andre sammenhenger uttalt at Gaza er i ferd med å bli en gravplass for barn og omtaler det som skjer, for en krise for menneskeheten.

Han fastslår at sivile, sykehus, flyktningleirer, moskeer, kirker og FN-anlegg – inkludert tilfluktsrom, blir rammet av den israelske hærens bakkeoperasjon og luftangrepene. Over 12 000 palestinere er drept siden 7. oktober. Blant de drepte er 5000 barn, og minst 100 FN-arbeidere.

I tillegg har FN rapportert at minst 820 palestinere er blitt fordrevet og over 200 drept som følge av vold fra bosettere på Vestbredden siden 7. oktober.

Folkemordkonvensjonen av 1948 har en rettslig plikt til å hindre og straffe folkemord . I konvensjonen (og i vedtektene til den internasjonale straffedomstolen, ICC) har definisjonen av folkemord to komponenter:   Folkemord blir definert som «handlinger begått i den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig, eller religiøs gruppe som sådan». Dernest gis en liste på fem typer handlinger som er straffbare. Til disse hører «drepe medlemmer av gruppen», «forårsake alvorlig legemlig eller psykisk skade på medlemmer av gruppen» og «bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke gruppens ødeleggelse helt eller delvis».’

Det israelske militæret har i mange uker begått alle tre typer handlinger mot palestinere. Bevisene ligger i dagen. Palestinerne i Gaza nektes livsnødvendigheter som mat, vann, medisiner og elektrisitet. Beleiringen og blokaden av Gaza ødelegger befolkningen fysisk og psykisk. Craig Mokhiber, som var direktør for New York-kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter, skrev i sitt avskjedsbrev 28. oktober at Israels militære handlinger i Gaza er en «lærebok i folkemord».

Hvordan kan kirka tie om dette?

20/11 2023 Søgne

Øyvind Andresen og Ingjerd Skagestad

Les også:

Alternativet er opphevelse av okkupasjonen

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.