Alternativet er opphevelse av okkupasjonen

Dette innlegget ble etter kort tid fjernet fra Argument Agders nettside

Redaktør av Argument Agder, Bernt Utne, skriver 10/10 en leder om konflikten mellom Israel og Palestina som jeg er nødt til å kommentere. Hans kommentar kan oppfattes som en støtte til Israels bombeangrep og eventuelle bakkeinvasjon av Gaza.

Israel har innført en «full beleiring» av Gazastripa. Mandag morgen kuttet de all innførsel av livsnødvendigheter som mat, drivstoff, strøm og vann til de over to millionene sivile som er fanget i Gaza. Støtter Utne dette? Her bør han presisere sin mening.

«Vi sloss mot menneskelige dyr og oppfører oss deretter», sa Israels forsvarsminister Yoav Gallant i forbindelse med blokaden. Israel bruker altså dehumaniserende retorikk om palestinerne. Å kalle andre folkeslag for «dyr» er rasisme og første skritt mot utryddelse av hele folkegrupper. En rød lampe som burde blinke over Utnes skrivebord.

Utne har advart mot høyreekstremisme lokalt,  nasjonalt og internasjonalt i flere innlegg i Argument Agder. Da er det underlig at han ikke avgrenser seg mot fascistene i Netanyahus regjering.

Gaza er et fengsel som Israel har blokkert siden 2006.  Blokaden av er et soleklart tilfelle av kollektiv avstraffelse som er forbudt etter folkeretten. Det er i utgangspunktet en humanitær katastrofe. Er ikke Utne klar over dette?

Utne skiller ikke mellom okkupant og okkupert. Jeg vil minne han og andre kort om noen harde fakta om forholdet mellom Palestina og Israel:

Palestinerne er et folk som har vært utsatt for etnisk rensing fra 1948. Israel har siden 1967 ulovlig okkupert Vestbredden. Israel har bygget en seperasjonsmur på okkupert område på Vestbredden som er mye mer omfattende enn Berlinmuren var i sin tid. Den går tvers gjennom palestinske eiendommer.

Samtidig er det minst 700 000  israelske bosettere i 150 kolonier på okkupert palestinsk område, i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Bosetterne blir støttet av de israelske myndighetene som lokker med billig husleie og god infrastruktur. Israel har tatt hånd om 85% av vannressursene.

Det finnes egne motorveger og bussruter som bare er reservert for israelere slik at de slipper å kjøre gjennom de utallige sjekkpunktene. Palestinerne blir mer og mer stengt inne i små enklaver mellom koloniene, sjekkpunktene og Muren. Dette blokkerer for enhver utvikling av palestinske lokalsamfunn, livsgrunnlag og muligheter til egen nasjonalstat. Israel har stått bak en rekke drap og vilkårlige arrestasjoner av palestinere, blant annet barn ned til åtte år. 248 drap bare fram til 7. oktober.

Human Rights Watch har påpekt fakta om Israels tiår med okkupasjon i en større rapport i 2019. FN har i  en rapport som ble publisert i 2020 slått fast at Israel er en apartheidstat som begår periodiske og kontinuerlige krigsforbrytelser. Etter det har de fått en regjering som består av høyreekstremister. Og situasjonen er blitt enda verre. 248 drap på palestinere bare fram til 7. oktober. De fleste var sivile – og noen barn. Ingen blir straffet.

Utne skriver at Hamas og Hizbollah er marionetter for Iran. Dette er en grov forenkling. Det er rett at Iran støtter de to bevegelsene, men likefullt er dette bevegelser som har grodd fram ut fra forholdene i Palestina og Libanon. Det er i denne historiske konteksten at disse islamistiske bevegelsene må forståes uten at jeg vil gå nærmere inn på dette her.

Utne mener det ikke finnes noe annet alternativ for Israel enn å gå inn med bakkestyrker i Gaza. Jo, det finnes andre alternativ for Israel: Det er å oppheve okkupasjonen og stoppe den brutale undertrykkelsen og trakasseringen av palestinerne. Angrepet til Hamas er et resultat av denne undertrykkelsen. Jeg er selvsagt klar over at angrep på sivile, enten de er israelere eller palestinere, er å regne som krigsforbrytelser. Hamas angrep på sivile er derfor utilgivelig.

Kartene viser utviklingen av det palestinske området fra 1946 til i dag. Kartet til venstre viser situasjonen i 1946, kart nummer to fra 1947, kart nummer tre fra 1949 til 1967 og kartet til høyre situasjonen i dag. Henta fra Palestinakomiteens infobrosjyre.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.