– Jeg har aldri vært borti noe liknende

Tilhengere av Kunstsiloen framhever ofte ARoS Kunstmuseum i Århus  som en modell for hvor bra det kan gå med den planlagte Kunstsiloen i Kristiansand.

Interessant er det derfor at i Klassekampen 9/2 reagerer direktøren for dette museet, Erlend Høyersteen, på flere av betingelsene i avtalen mellom AKO Kunststiftelse og Sørlandets Kunstmuseum (SKMU).

Klassekampen skriver:

Erlend Høyersten, direktør ved Aros kunstmuseum i Århus har lang erfaring med kunstgaver fra private givere, ikke minst som direktør for kunstmuseet Kode i Bergen.

Høyersten reagerer på flere av betingelsene i avtalen som kan legge sterke begrensninger på museets handlefrihet.

– Jeg ville ikke umiddelbart takket ja til dette, når det ligger så mange føringer i avtalen om hvordan samlingen skal håndteres, mener han.

– Avtalen viser at giveren ikke viser nødvendig tillit til at museets ledelse evner å foreta riktige strategiske og kvalitative valg, utdyper han.

—–

Erlend Høyersten sammenlikner visningsplikten med å være trener for et fotballag, hvor eieren av laget bestemmer hvilke spillere som brukes på banen. Avtalens krav om årlig møter mellom stiftelsen og museet mener han kan bli en kilde til konflikter.

– Dette er definitivt ingen gave, men en avtale om utlån som inneholder en rekke problematiske bindinger. Avtalen bryter med et etablert prinsipp om armlengdes avstand, som man er avhengig av for at museet skal kunne utvikle seg på en best mulig måte, sier Høyersten.

Han reagerer også på klausulen om oppsigelse, hvor det står at dersom Ako selv misligholder avtalen, skal samlingen tilbakeføres til Ako.

– Det virker jo håpløst å bygge opp en organisasjon med en sånn klausul i bunn. I verste fall kan jo Ako med viten og vilje ødelegge for avtalen, og samtidig bli premiert med å få hele samlingen tilbake. Jeg har aldri vært borti noe liknende.

Ordfører Furre på tynn is

Ordfører i Kristiansand Harald Furre er en av de som trekker fram ARoS  som en modell for hvordan et museum skal bli vellykket. Han skriver om ARoS på sin offisielle facebookside:

De har alltid utstillinger av sin egen kunstsamling, men det er variasjon i hvilke verk og hvordan kunstverkene er satt sammen. I tillegg er ARoS dyktige på å låne inn kunst, blant annet internasjonal samtidskunst og landsdelens egen Leonard Rickhard. Det har vært en suksess for ARoS.

Men ARoS  bygger altså på en helt annen selvstendighet og faglighet enn SKMUs avtale der Nicolai Tangen har full kontroll.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «– Jeg har aldri vært borti noe liknende»

Det er stengt for kommentarer.