Hvorfor sprer Klassekampen løgner?

Russerne stod ikke bak valget av Donald Trump som president i 2016. De påvirket heller ikke Brexit samme året. Klassekampen velger likevel å resirkulere disse påstandene som er motbevist for mange år siden.

Kulturjournalist i Klassekampen Mariken Lauvstad skriver 25/2 en artikkel under overskriften «Autokratiets iscenesettelse» og handler om hvordan Putin manipulerer folket ved å opprettholde falske fortellinger om sin egen person og Russland som nasjon. Og en journalists oppgave er å skjære igjennom og avsløre propaganda.

Men da må man være konsekvent – og også avsløre alle typer løgner, også de som produseres i Vesten. Og det gjør ikke Lauvstad når hun mot slutten av artikkelen skriver:

«Det er krevende for Vesten å innrømme at det velsmurte propaganda-maskineriet i Kreml sannsynligvis har bidratt til svekkelsen av amerikansk demokrati (gjennom påvirkningskampanjen mot Hillary Clinton opp mot presidentvalget i 2016) og til Storbritannias politiske kaos (gjennom påvirkning opp mot Brexit-valget)»

Her gjør hun ikke noe annet enn å resirkulere løgner. Man kan anklage Kreml for mye, men det er rett og slett løgn å påstå at Russland i 2016 hadde noe som helst med utfallet av Brexit og presidentvalget i USA å gjøre.

For det første: Etter tre års gransking avviser Det britiske datatilsynet i oktober 2020 at byrået Cambridge Analytica og Russland sto bak Brexit. Klassekampen 13/10-20 viser til statsviteren Lee Jones som sier:

«Det var ingen kopling fra Russland til Cambridge Analytica, og ingen kopling fra Cambridge Analytica til brexit. Det var bare nonsens. Det minner meg om et gammelt ordtak: En løgn kan reise halve verden rundt før sannheten rekker å få på seg skoene».

Det andre punktet dreier seg om det som blir kalt Russiagate, altså at Russland bidro til at Donald Trump vant valget over Hillary Clinton i 2016. Det ble satte ned en komite, ledet av spesialetterforsker Robert Mueller, som skulle undersøke disse påstandene. 24. mars 2019 la Justisministeren fram hovedkonklusjonen i Muellers arbeid: Den avviser kontant konspirasjonsteorien om at Donald Trump er Kremls marionett og sier at det ikke finnes noe bevis for at republikanerne konspirerte med Kreml for å stjele eposter fra Hillary Clintons valgkampteam i 2016. Det finnes heller ikke noe grunnlag for anklagene om bånd mellom Trumps ulike rådgivere og russere og ikke-russere som hevdes å jobbe for Kreml. Se Le Monde diplomatique mai 2019.

Alle påstandene om sammensvergelse eller samrøre er dermed pulverisert. Ingen amerikanske borgere vil bli rettsforfulgt for konspirasjon med Russland i forbindelse med presidentvalget i 2016.

Det var Clintons egen valgkampstab som satte i gang en drittpakke med fake news for å vise forbindelsen mellom Kreml og Trump. Den kostet millioner av dollar.

Innlegg i Klassekampen 2/3 -23 under en annen tittel. 
Illustrasjon: Wiki Commons

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.