Hvor grønn er batteriproduksjon?

 Artikkelen ble først publiser i Argument Agder.

Morrow Batteries nye batterifabrikk i Arendal vil forbruke mer enn dobbelt så mye strøm som Drammen by. Batteriene skal brukes i elbiler. Det er et omstridt spørsmål om hvor miljøvennlig produksjon og bruk av elbiler er. Produksjon av nye elbiler er uansett svært ressurskrevende – med høyt forbruk av rekke sjeldne jordartsmetaller som litium, kobber, kadmium og kobolt. 

Rett før jul bestemte eierne av Morrow Batteries seg for å plassere sin batterifabrikk til Eyde Energipark i Arendal. Planen er på sikt å investere 20 – 25 milliarder kroner i et anlegg som kan gi 2000 til 2500 arbeidsplasser.

«Julegaven» til Arendal skjedde i konkurranse med flere andre steder på Sørlandet, men ble av politikere og medier sett på som et framtidsrettet og grønt løft for hele landsdelen. Morrow Batteries er eid av Agder Energi (39 %) og Bjørn Rune Gjelsten (40%) tidligere samarbeidspartner med Kjell Inge Røkke. I tillegg er miljøstiftelsen Bellona inne på eiersida (4%) sammen med Morrows ledelse og ansatte (17%).

Produksjon av batterier blir sett på av flere næringslivstopper som spydspissen for omstilling av norsk industri. Det kan være snakk om å etablere minst ti fabrikker i Norge.

Teknisk Ukeblad skriver 4/1 2021 at anlegget i Arendal vil kreve et strømforbruk på 2,6 Twh pr. år. Drammen bruker årlig 1 Twh, ifølge Statnett.

I tillegg planlegger Hydro, Equinor og Parasonic å plassere en annen batterifabrikk på Sørlandet. Freyr vil bygge ut en fabrikk i Mo i Rana, dels basert på strøm fra vindkraft. Om vi antar at strømforbruket blir som i Arendal for alle tre fabrikkene, vil disse tre industrietableringene alene øke strømbehovet i Norge med knapt sju prosent, ifølge artikkelen i Teknisk Ukeblad.

Morrow blir av en av Europas største batterifabrikker og utbygginga vil skje gradvis fra 2021. Produksjonen av batterier skal gå til transportsektoren, primært til el – biler der man regner med en eksplosiv vekst i Europa de nærmeste årene.

Morrow vil basere seg på en ny type batteriteknologi, skriver DN. De utvikler litium-svovelbatterier. Denne teknologien er den fremste kandidaten til å ta over for dagens Li-ion-batterier, fordi det er vesentlig billigere, lettere og har større kapasitet. Ved bruk av svovelbaserte batterier unngås mange av dagens problematiske råmaterialer, hevdes det.  Svovelbaserte batterier bygges på avfallsprodukter fra blant annet oljeindustrien kan inngå som del av en norsk sirkulær industri.

Tradisjonell batteriproduksjon trenger mineraler som litium og kobolt, råstoffer som det er mangelvare på globalt og ofte utvinnes under kritikkverdige forhold. Gruvene ødelegger store naturområder og arbeidsforholdene er elendige – og dels basert på barnearbeid.

I dag skjer nesten alle produksjon av batterier i Asia, som regel basert på fossile energikilder. Produksjonen i Arendal vil sannsynlig være en av de reineste batteriprodusentene i verden, basert på fornybare energikilder og ny teknologi.

Vi må likevel se batteriproduksjon i et større perspektiv, om vi skal svare på spørsmålet om hvor bærekraftig batteriproduksjon egentlig er. Med det enorme energiforbruket vil det presse seg fram mye mer omfattende utbygging av vann- og vindkraft både på Sørlandet og nasjonalt. Ifølge den ferske Energimeldinga til Stortinget «Klimaplan for 2021 – 2030»  vil vindkraftutbygging være viktigste energikilden i framtida. Det står: «Som elles i Norden er det vindkraft som i dag utgjer det største potensialet for ny fornybar kraftproduksjon i Noreg, både på land og til havs» (side 197).

Batteriene skal brukes i elbiler. Det er et omstridt spørsmål om hvor miljøvennlig produksjon og bruk av elbiler er. Produksjon av nye elbiler er uansett svært ressurskrevende – med høyt forbruk av rekke sjeldne jordartsmetaller som litium, kobber, kadmium og kobolt.

Det er stort energiforbruk knyttet til gruvedrift og produksjon av de forskjellige metallene som brukes både i produksjon av biler og batterier. Mye av dette vil skje med fossil energi som vil gi store CO2 – utslipp.

«EU har vedteke å verta klimanøytralt. Men kvar skal vi finna minerala vi treng for å få til det? Skal vi alle køyra elektrisk, til dømes, må batteriproduksjonen i verda auka 500 gonger», skriver Jon Hustad i en artikkel i Dag og Tid 18/9 2020.

I en generell kommentar til Argument Agder sier Peder Johan Pedersen, leder i Naturvernforbundet i Agder, at den eneste løsninga for å hindre videre global oppvarming, er at det generelle forbruket må ned.

Men det er neppe det batteriprodusentene ønsker.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.